Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Otvoreni poziv za iskaz interesa za ulazak u bazu voditelja osposobljavanja

U svrhu provedbe aktivnosti osposobljavanja i suradnje, aktivnosti umrežavanja, osposobljavanja u okviru Eurodeska te aktivnosti ciklusa osposobljavanja i vrednovanja u organizaciji Agencije za mobilnost i programe EU u okviru programa Erasmus+ u području mladih i programa Europskih snaga solidarnosti Agencija raspisuje otvoreni poziv za iskaz interesa za ulazak u bazu voditelja osposobljavanja.

Vizual s ilustriranim likovima

Navedene aktivnosti imaju za cilj pružanje podrške sudionicima, korisnicima i potencijalnim prijaviteljima i korisnicima programa Erasmus+ u području mladih i programa Europskih snaga solidarnosti te promicanja vrijednosti koje navedeni programi promoviraju, kao i jačanje sektora mladih.

Zadaci voditelja osposobljavanja

Osmišljavanje, provedba i izvještavanje s jednodnevnih i višednevnih osposobljavanja korisnika i potencijalnih korisnika/volontera/evaluatora/promotora i drugih vanjskih suradnika u okviru programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti u organizaciji Agencije sukladno planu rada za tekuće razdoblje. Osposobljavanja mogu biti nacionalnog i međunarodnog karaktera.

Voditelji osposobljavanja organiziraju aktivnosti u skladu s uputama dobivenim od strane Agencije i ciljevima programa Erasmus+ Europskih snaga solidarnosti.

Odabranim voditeljima Agencija će pružiti mogućnosti osposobljavanja u Hrvatskoj i inozemstvu, sukladno uočenim potrebama i dostupnim mogućnostima osposobljavanja.

Kriteriji odabira / traženi profil kandidata:

 • najmanje 2 godine iskustva vezanog uz neformalno učenje i rad s mladima (npr. iskustvo facilitiranja ili vođenja treninga na teme iz područja neformalnog učenja i rada s mladima, rad ili volontiranje u udrugama, ustanovama koje provode bilo kakav oblik neformalnog učenja za mlade, lokalnim ili regionalnim javnim tijelima i slično)
 • obavezno iskustvo rada i/ili osposobljavanja na međunarodnoj razini
 • poznavanje područja i trendova rada s mladima i poznavanje programa Erasmus+ u području mladih i programa Europskih snaga solidarnosti
 • poznavanje aktualnih europskih i nacionalnih politika za mlade
 • razumijevanje i iskustvo facilitiranja učenja pojedinca i skupina
 • iskustvo osmišljavanja programa učenja
 • poznavanje i iskustvo korištenja metodologija neformalnog i informalnog učenja
 • visoka motivacija za jačanje kapaciteta svih dionika u području mladih
 • visoko razvijene prezentacijske, organizacijske, digitalne i komunikacijske vještine te timski rad
 • razvijena međukulturalna vještina komunikacije
 • izvrsno poznavanje hrvatskog i engleskog jezika u govoru i pismu

Proces prijave/iskaza interesa

Osobe koje ispunjavaju navedene kriterije razmotrit će se za uvrštavanje u bazu voditelja osposobljavanja i angažiranje za provedbu aktivnosti od strane Agencije na temelju relevantnog iskustva i stručnosti te na temelju iskaza interesa.

Iskaz interesa podnosi se tijekom cijele godine, od siječnja do prosinca tekuće godine putem e-maila tca_mladi_net@ampeu.hr dostavom sljedećih dokumenata:

 • kratkog motivacijskog pisma na engleskom jeziku;
 • životopisa u Europass formatu na engleskom jeziku;
 • dokaza o iskustvu s neformalnim učenjem i radom s mladima (npr. preslika ugovora o radu, djelu ili volontiranju, potvrda poslodavca, ispis iz e-radne knjižice ili slično) koji će (ili više njih) potkrijepiti najmanje dvije godine radnog iskustva;
 • dokaza o iskustvu rada/osposobljavanja na međunarodnoj razini (npr. preslika ugovora o radu, djelu ili volontiranju, potvrda poslodavca, potvrda organizatora osposobljavanja ili slično);
 • Dokaza o poznavanju engleskog jezika.

Uz dostavljene dokumente, obavezno je ispuniti prijavni obrazac na poveznici.

Postupak odabira i angažmana voditelja osposobljavanja

Proces ocjenjivanja prijava vrši se u siječnju svake godine tese po potrebi mogu organizirati dodatni razgovori s potencijalnim kandidatima. Nakon zaključivanja procesa selekcije, tijekom veljače, sve osobe koje su iskazale interes za ulazak u bazu voditelja osposobljavanja bit će obaviještene o rezultatima.

Odabir kandidata u bazu voditelja osposobljavanja ni na koji način ne obvezuje Agenciju na angažiranje pojedinog stručnjaka. Agencija zadržava pravo kontaktiranja i angažiranja voditelja osposobljavanja iz baze u skladu sa svojim poslovnim potrebama, relevantnim iskustvom i stručnošću za aktivnosti navedene u Odluci o kriterijima te načinu odabira i visini naknade voditelja osposobljavanja u organizaciji Agencije za mobilnost i programe EU za razdoblje od 2021. do 2027. godine i, ako je primjenjivo, rezultatima evaluacije rada pojedinog voditelja osposobljavanja.

Svi voditelji imenuju se u bazu za vrijeme trajanja programskog razdoblja do 2027. Voditelji podliježu redovitoj evaluaciji kvalitete njihova rada te Agencija zadržava pravo brisanja iz baze podataka voditelja kod kojih bi bile utvrđene značajne manjkavosti u radu.