Međunarodno volontiranje u odgojno-obrazovnim ustanovama

IMPRESSUM

Nakladnik: Agencija za mobilnost i programe Europske unije
Za nakladnika: mr. sc. Antonija Gladović
Urednice: Katarina Brajdić, Danijela Bočvarov
Autor: Domagoj Morić
Lektura: Iva Borković
Fotografije: Ivan Mijić / privatni albumi/ © European Union, 2019 (CC BY-NC-ND 4.0)
Dizajn i grafičko oblikovanje: KO:KE kreativna firma
Izrada online publikacije: Hajtek studio
ISBN 978-953-8160-13-4

Zahvaljujemo ustanovama i našim korisnicima koji su pridonijeli izradi brošure i predstavili inspirativne primjere projekata u okviru programa Europske snage solidarnosti:

Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik (SI), Zentrum für Förderpädagogik (BE), Lycée Paul Langevin (FR), Union Nationale Rurale d'Education et de Promotion de l'Est (FR), Centar za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj" Zagreb (HR), Udruga Amazonas (HR), Gimnazija Siauliu Didzdvario (LT), Gimnazija Kaunas Palemonas (LT)

Agencija za mobilnost I programe Europske unije
Frankopanska 26
T +385 (0) 1 5556 498
ess@mobilnost.hr
www.europskesnagesolidarnosti.hr
Zagreb, 2021.

Ova je publikacija ostvarena uz financijsku potporu Europske komisije. Ona izražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom pri upotrebi informacija koje se u njoj nalaze.

UVOD

Dragi ravnatelji, učitelji i stručni suradnici!

Hvala vam što ste odlučili otvoriti publikaciju "Međunarodno volontiranje u odgojno-obrazovnim ustanovama". Cilj je ove publikacije upoznati vas s programom Europskih snaga solidarnosti te mogućnostima njegove kvalitetne provedbe u odgojno-obrazovnim ustanovama, a posebice u školama.

Publikacija je podijeljena u nekoliko dijelova. Prvi dio sastoji se od općih informacija o programu Europskih snaga solidarnosti te strukturi programa. Zatim predstavljamo dobrobiti provođenja volonterskih programa u školama, s posebnim naglaskom na prethodno provedena istraživanja te projekte volontiranja. Osim toga, imat ćete prilike saznati više o učinku koji volonterski projekti imaju na učenike i mlade ljude općenito.

Specifično u kontekstu programa Europskih snaga solidarnosti, publikacija se bavi i aktivnostima koje odgojno-obrazovne ustanove mogu provoditi s međunarodnim volonterima. Budući da je riječ o neformalnom programu, koji se provodi u formalnom obrazovnom sustavu, u ovom dijelu bavimo se konkretnim prijedlozima aktivnosti koje možete provesti s budućim volonterima.

Na kraju, publikacija opisuje kako planirane volonterske aktivnosti povezati sa školskim okruženjem. Uzimajući u obzir da je međunarodno volontiranje u školama novost, na kraju publikacije donosimo vam i nekoliko primjera kako biste se inspirirali uspješnim projektima provedenima na europskoj razini.

Uživajte u čitanju i nadamo se da ćemo u vašoj školi ubrzo vidjeti međunarodne volontere!

Grupa mladih koji stoje u krugu s rukama u zraku, a u sredini stoji jedan mladić

ŠTO SU EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI?

Volontirala sam jer sam željela steći širi pogled na svijet i poboljšati svoje vještine i radno iskustvo.

Laura (26) volonterka, Italija

Europske snage solidarnosti program je Europske unije kojim se stvaraju mogućnosti za mlade da volontiraju i sudjeluju u projektima koji su od koristi zajednicama diljem Europe, s ciljem jačanja solidarnosti.

Misija Europskih snaga solidarnosti je okupiti mlade kako bi izgradili uključivije društvo te pružili podršku ranjivim osobama i odgovorili na socijalne izazove. Mladima koji žele pomagati, učiti i razvijati se nude inspirativno i osnažujuće iskustvo.

Mladi se mogu uključiti u raznovrsne projekte i aktivnosti. Oni mogu biti povezani s uslugama od općeg dobra i obuhvaćati različita područja, primjerice obrazovanje, zdravstvo, socijalnu integraciju i uključivanje na tržište rada, pomoć u opskrbi prehrambenim i drugim proizvodima, izgradnju skloništa, izgradnju i obnovu lokaliteta te upravljanje njima, prijem i integraciju migranata i izbjeglica, zaštitu okoliša i pomoć u prirodnim katastrofama.

Europske snage solidarnosti uključuju ove vrste projekata:

 • volontiranje – kroz koje se mladima daje prilika da volontiraju u razdoblju od dva tjedna do 12 mjeseci, u zemlji ili u inozemstvu, u punom radnom vremenu (najmanje 30 i najviše 38 sati na tjedan)
 • projekti solidarnosti – solidarne aktivnosti i inicijative u lokalnoj zajednici.
Bijela pozadina na kojoj je s lijeve strane zastava Europske Unije, pored zastave piše Europske Snage Solidarnosti, a ispod zastave i teksta piše Zajedno snažniji.

VOLONTIRANJE

U okviru Europskih snaga solidarnosti postoji mogućnost provedbe volonterskih projekata čiji je cilj mladima pružiti priliku da volontiranjem odgovore na važne društvene potrebe i pridonesu osnaživanju zajednica. Na taj će se način mladima omogućiti stjecanje korisnog iskustva, vještina i kompetencija za njihov osobni, obrazovni, društveni, građanski i profesionalni razvoj te time poboljšati njihovu zapošljivost.

U projektima mogu sudjelovati mladi od 18 do 30 godina. Kako bi sudjelovali, moraju se registrirati na Portalu Europskih snaga solidarnosti.

Program pokriva sljedeće financijske stavke: putne troškove, organizacijsku potporu (potporu za životne troškove kao što su smještaj i prehrana), potporu za vođenje projekata, troškove džeparca volonterima, potporu za učenje jezika, dodatnu potporu za uključivanje (inkluziju) volontera s manje mogućnosti, osiguranje, izvanredne troškove.

KAKVU POTPORU NUDI AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EU?

Agencija za mobilnost organizira različite informativne aktivnosti, radionice i edukacije u zemlji i inozemstvu, nudi pomoć u pripremi projekata i savjetovanje projektnih prijedloga te na mrežnim stranicama www.europskesnagesolidarnosti.hr objavljuje sve informacije o programu, sveobuhvatan Vodič kroz program Europske snage solidarnosti, upute za ispunjavanje prijavnih obrazaca, korisne priručnike i publikacije, primjere dobre prakse, sažetke svih financiranih projekata, popis ambasadora ESS-a kojima se također možete obratiti za pomoć i informacije itd.

Žena i muškarac poziraju ispred kombija u kojemu se nalaze stvari

KAKO SUDJELOVATI U PROGRAMU?

Kako biste sudjelovali u programu Europskih snaga solidarnosti, potrebno je proći kroz sljedeće korake:

1. Otvorite EU login račun za pristup IT-alatima i platformama Europske komisije te potom registrirajte svoju ustanovu na ORS-portalu (ORS - Online Registration System) kako biste dobili jedinstveni organizacijski ID-broj (OID). Organizaciju je potrebno registrirati samo jednom i isti OID-broj potrebno je koristiti za prijavu svih projekata u okviru programa Europske snage solidarnosti i Erasmus+. Ako ste već sudjelovali u nekom programu u okviru programa Erasmus+, već imate aktivan PIC-broj. S pomoću njega na ORS-portalu možete pronaći svoj OID-broj. Uz pomoć OID-a možete pristupiti sljedećem koraku

2. Prijavite se za dobivanje Oznake kvalitete
Ustanove ili organizacije koje žele sudjelovati u Programu moraju imati važeću Oznaku kvalitete kojom se potvrđuje da posjeduju kapacitet za kvalitetno provođenje projekata u skladu sa standardima kvalitete i pravilima programa te da su osmislile kvalitetne aktivnosti za volontere. U procesu razvijanja aktivnosti posebnu pažnju obratite na to da projekt treba biti utemeljen na potrebama, imati učinak na ciljanu skupinu te učinak na lokalnu zajednicu. Dobivanje Oznake kvalitete preduvjet je da bi ustanove mogle podnositi zahtjeve za financiranje projekata.
Proces dobivanja Oznake kvalitete traje oko šest tjedana, a prijave se mogu podnijeti bilo kada tijekom godine. Više informacija o procesu dobivanja Oznake kvalitete pročitajte na: http://bit.do/oznaka-kvalitete

3. Podnesite zahtjev za financiranje. Jednom kad dobijete Oznaku kvalitete, ne morate pisati nove projektne prijave, već samo podnijeti jednostavni zahtjev za financiranje projekta s procjenom broja aktivnosti i uključenih volontera. Rokove za prijavu za svaku godinu (okvirno dva prijavna roka godišnje, u svibnju i listopadu) možete provjeriti na mrežnim stranicama www.europskesnagesolidarnosti.hr. Proces obrade zahtjeva traje dva do tri mjeseca od zatvaranja pojedinog roka za prijavu te potom ustanova potpisuje ugovor o financiranju s Agencijom.

Žena sjedi i pored nje stoji muškarac koji drži ruku na njezinom ramenu, a u drugoj ruci drži dvije loptice

4. Pronađite volontere i provedite selekcijski postupak. Oglas za volontere potrebno je objaviti na portalu Europskih snaga solidarnosti, gdje volonteri također imaju otvorene profile. To je mjesto na kojem volonteri iskazuju interes za projektom, a ustanove provode odabir volontera

5. Odaberite partnere. Kako biste sudjelovali u međunarodnim projektima volontiranja, potrebno je imati minimalno dvije uključene zemlje (zemlja primateljica i zemlja pošiljateljica). Kod prijave Oznake kvalitete i podnošenja zahtjeva za financiranje nije potrebno imati partnera iz zemlje pošiljateljice, ali nakon odobravanja zahtjeva potrebno je uspostaviti suradnju s ustanovom ili organizacijom iz matične zemlje volontera koja također ima valjanu Oznaku kvalitete te može pružiti podršku volonteru.

6. Provedite aktivnosti I završite projekt. Zajedno s volonterima, provodite aktivnosti u vašoj školi te pratite volontere u procesu učenja. Na kraju volonterima izdajete potvrdu Youthpass te pripremate završni izvještaj projekta.

Dvije djevojke i dva mladića pridržavaju treću djevojku koja se u sportskoj dvorani drži za ruče u zraku

KOJE SU DOBROBITI MEĐUNARODNOG VOLONTIRANJA U MOJOJ ŠKOLI?

Uvođenje međunarodnih volontera u školu proces je koji zahtijeva pažljivo promišljanje o raznim pitanjima, kao što su:

 • koje će aktivnosti volonter provoditi
 • kako će izgledati interakcija s učenicima
 • kako volontera najbolje integrirati u rad škole, ali i lokalne zajednice
 • koji će učinak rad vanjskih volontera imati na lokalnu zajednicu
 • kako osigurati ugodnu i produktivnu radnu atmosferu

Iako pronalazak odgovora na navedena pitanja može biti izazovan, međunarodno volontiranje donosi istodobno i mnoge dobrobiti za školu, od povećanja kompetencija učenika te nastavnog i nenastavnog osoblja do povećanja imidža škole u javnosti. U nastavku donosimo neke od dobrobiti koje škola može imati provođenjem međunarodnih volonterskih projekata.

Povećanje interkulturalnih kompetencija učenika
Dolaskom međunarodnih volontera, svojim učenicima pružate jedinstvenu priliku da upoznaju mladu i proaktivnu osobu iz inozemstva koja je dio svog vremena odlučila provesti pomažući drugima. Budući da će učenici provoditi aktivnosti zajedno s međunarodnim volonterom, kod učenika se povećavaju interkulturne kompetencije, razumijevanje drugih i drugačijih te se podiže svijest o važnosti mobilnosti. Također, učenici razvijaju svijest o važnosti upoznavanja drugih kultura i običaja te ih mogu usporediti sa svojom kulturom. Na taj se način ostvaruju ishodi iz mnogih međupredmetnih tema poput Građanskog odgoja i obrazovanja ili Osobnog i socijalnog razvoja.

Plaža na kojoj djevojka i mladić poziraju za fotografiju. Djevojka čuči pored kamena na kojem stoji mladić i drži vreću za smeće.

Povećanje znanja stranih jezika kod učenika, učitelja i stručnih suradnika
Učenici koji će biti obuhvaćeni aktivnostima koje provode međunarodni volonteri unaprjeđuju svoje kompetencije znanja stranih jezika, a posebice engleskoga. S obzirom na to da će i školsko osoblje biti u kontaktu s volonterima, također se povećavaju i njihove kompetencije poznavanja stranih jezika. Volonteri često znaju organizirati besplatne tečajeve jezika zemalja iz kojih dolaze. Kroz takve neformalne tečajeve svi koji sudjeluju mogu unaprijediti svoje znanje i nekog novog europskog jezika.

Povećanje kapaciteta za djelovanje na međunarodnoj razini
Kroz uvođenje međunarodnih volontera u odgojno-obrazovnu ustanovu povećavaju se i kapaciteti za djelovanje na europskoj ili međunarodnoj razini. Kako budete upravljali projektom, tako će se povećati razina ekspertize škole u provedbi projekata, a partnerstvo s drugom školom ili organizacijom može ojačati vašu prepoznatljivost na međunarodnoj razini. Samim time škola se pozicionira kao važan akter u međunarodnom volontiranju na europskoj razini.

Povećanje financijskih kapaciteta odgojno-obrazovne ustanove
Provedbom projekata u području Europskih snaga solidarnosti možete dobiti važna sredstva za financiranje materijala koji su vam važni u provedbi različitih radionica (npr. uredski i informatički pribor, papiri, markeri, flomasteri, ljepila i slično). Osim toga, dio financijskih sredstava moguće je uložiti u tekuće troškove rada škole, što svakako pomaže u podizanju financijskih kapaciteta vaše ustanove. Važno je spomenuti da volonteri pomažu u provedbi aktivnosti za koje bi inače trebalo osigurati dodatna sredstva, što također ima važan utjecaj. Dakle, uvođenjem međunarodnih volontera gradite vlastite financijske kapacitete te osiguravate provedbu dodatnih aktivnosti za učenike koje bi inače trebalo platiti.

Povećanje imidža i brenda u javnosti
Škola nije otok – škola djeluje u lokalnoj zajednici. Vaša lokalna zajednica trebala bi znati što se unutar škole događa, koje se aktivnosti provode u volonterskom klubu ili drugim izvannastavnim aktivnostima, a važni su za stanovnike koji žive u okruženju škole. Međunarodni volonteri svakako mogu pridonijeti i pozitivnom imidžu ustanove jer svoja iskustva dijele dalje svim zainteresiranima, uključujući i stanovnike lokalne zajednice. Najbolji zagovaratelji rada ustanove su upravo zaposlenici i volonteri jer će usmenom predajom dalje prenijeti što se događa u školi. Mnogi međunarodni volonteri pišu i vlastite blogove ili objavljuju svoje priče u medijima, što svakako pozitivno utječe na imidž škole u javnosti.

Modernije i dinamičnije radno okruženje u odgojno-obrazovnim ustanovama
Međunarodni volonteri obogaćuju rad škole na više razina. Budući da je program Europskih snaga solidarnosti neformalni program, volonteri mogu sudjelovati u nizu aktivnosti koje nisu uklopljene u formalni školski kurikulum. To znači da mogu provoditi aktivnosti u izvannastavnim aktivnostima, klubovima ili drugim aktivnostima koje škola organizira. Upravo navedeni pristup znači da uvodite modernije radno okruženje. Važno je napomenuti da će se uvođenjem stranog volontera trebati prilagoditi i komunikacija jer će se pojedine aktivnosti izvoditi na stranom jeziku. Iako to znači da ćete trebati prilagoditi dio organizacijske kulture, s druge strane pomaže učenicima da razviju svoje kompetencije poznavanja stranih jezika. Međunarodni volonteri mogu pomoći i u dinamičnijem radnom okruženju škole, a aktivnosti koje provode mogu poboljšati međusobne odnose na razini škole, posebice između učitelja i učenika.

Postanite pioniri u uvođenju neformalnog programa u formalni obrazovni sustav
Uvođenje vanjskih volontera u svakodnevni rad škole novost je u Hrvatskoj koju provodi manji dio škola, uz potporu fondova i programa Europske unije i organizacija civilnog društva. Uvođenje međunarodnih volontera u rad škole još je u povojima te biste provođenjem ovakvog modela volontiranja bili među prvima u Hrvatskoj. Time biste pozicionirali školu u lokalnoj zajednici kao inovativnu i modernu instituciju koja želi internacionalizirati svoj rad.

KOJI UČINAK VOLONTERSKE AKTIVNOSTI IMAJU NA ŠKOLU I LOKALNU ZAJEDNICU?

Iz prethodnog poglavlja vezanog uz dobrobiti međunarodnih volonterskih aktivnosti možemo izvući niz učinaka na lokalnu zajednicu i odgojno-obrazovne ustanove.

Neki od učinaka na razini škole su:

 • kvalitetnije, modernije i bolje školsko okruženje
 • povećane kompetencije svih uključenih u provedbu volontiranja: učenika, učitelja i stručnih suradnika
 • povećano razumijevanje učenika o mogućnostima mobilnosti
 • bolja psihološka dobrobit učenika: povećana razina samopoštovanja i samoefikasnosti, kao i lakše nošenje s anksioznošću i stresom
 • povećanje socijalnoga kapitala učenika: upoznavanjem međunarodnih volontera učenici šire svoju mrežu kontakata
 • povećanje znanja i vještina u raznim područjima, s posebnim naglaskom na ljudska prava, toleranciju i prihvaćanje različitosti
 • povećana motivacija: kod učenika se očituje u želji učenja novog jezika (ili čak razmišljanja o međunarodnom volontiranju), a kod učitelja se očituje u povećanoj motivaciji za rad u međunarodnom timu
 • bolja vidljivost škole u lokalnoj zajednici kao inovatora i pokretača promjena.

Niz istraživanja pokazalo je kako provođenje europskih projekata, ali i volontiranje u školi pomaže u poboljšanju školske klime, što obuhvaća odnose među učiteljima i učenicima, odnose među učiteljima, kao i produktivniju i bolju radnu atmosferu. Osim same škole, međunarodno volontiranje može utjecati i na same lokalne zajednice:

 • povećano razumijevanje volontiranja u lokalnoj zajednici, s naglaskom na međunarodno volontiranje
 • bolje suočavanje s društvenim izazovima
 • bolje razumijevanje društvene, jezične i kulturne raznolikosti (zbog boravka volontera u lokalnoj zajednici)
 • bolja prilagodljivost na nove okolnosti
 • povećane kompetencije dijela stanovništva lokalne zajednice koje sudjeluje u provedbi aktivnosti koje volonteri provode (npr. radionice jezika, radionice vještina….).

PRIMJER: Provedba projekata volontiranja u predškolskim ustanovama i školama u Estoniji – što nam kaže istraživanje?

Estonska nacionalna agencija je 2013. godine provela istraživanje pod nazivom “Učinak neformalnog obrazovanja u formalnim obrazovnim ustanovama kroz provedbu EVS projekata” (aktivnost EVS-a (Europske volonterske službe) prethodnica je Europskih snaga solidarnosti koja se provodila u okviru programa Erasmus+). U istraživanju je sudjelovalo jedanaest dječjih vrtića, četiri srednje škole i dvije druge ustanove formalnog obrazovanja. Osim odgojno-obrazovnih ustanova, u istraživanju je sudjelovalo i 20 volontera koji su provodili aktivnosti u školama i vrtićima. Sveukupno, 85 osoba je sudjelovalo u istraživanju. Iako se ne radi o reprezentativnom uzorku, ovi rezultati su indikativni i mogu pokazivati trend koji međunarodno volontiranje ima na školu.

Cilj istraživanja bio je analizirati koje rezultate neformalni programi volontiranja imaju u formalnom obrazovnom sustavu. Specifično, istraživanjem se željelo istražiti razvoj nastavničkih kompetencija (važnost o svjesnosti neformalnog obrazovanja, svijest o volontiranju, svijest o interkulturalnom učenju); ), istražiti utjecaj projekata na djecu i mlade koji su sudjelovali u aktivnostima te istražiti utjecaj projekata na volontere (osobni i socijalni razvoj, povećane vještine, zapošljivost).

Aktivnosti koje su volonteri provodili bile su slične u svim projektima, a uključivale su podršku učiteljima u njihovim aktivnostima, igranje s djecom (u predškolskim ustanovama), organizaciju različitih događanja, pomoć u organizaciji izleta i slično.

Rezultati su pokazali sljedeće:

Učitelji su razvili vlastite kompetencije zbog međunarodnih volontera.
Pokazalo se kako se povećala svijest učitelja o važnosti neformalnog učenja u školama. Gotovo polovica ispitanika istaknula je kako su međunarodni volonteri povećali njihovu svijest o novim (aktivnim, interaktivnim) metodama učenja. Važno je napomenuti da su se takve aktivnosti nastavile i nakon odlaska volontera. Pokazalo se kako učitelji imaju i veću želju razviti vlastite jezične vještine, a povećana je i kompetencija kulturalne svijesti i razumijevanja te tolerancije prema drugima. Također, učitelji vjeruju da im je zbog projekata porastao interes za volontiranjem.

Aktivnosti vanjskih volontera pozitivno su utjecale na razvoj djece i mladih.
Rezultati su pokazali kako 90 % nastavnika smatra da je volontiranje pozitivno utjecalo na djecu i mlade, a ponajprije se to odnosi na širenje horizonata, učenje jezika, kao i upoznavanje novih kultura. Budući da su se volonteri bavili djecom i mladima i izvan radnog vremena, to je imalo dodatne pozitivne učinke. Učenici su imali pozitivniji stav o volontiranju te su imali veću motivaciju i želju učiti strane jezike i razvijati vlastite komunikacijske vještine.

Međunarodni volonteri imali su pozitivan utjecaj na organizacijskoj razini, a posebno na ljude koji su bili u izravnom kontaktu s volonterima.
Prema ispitanicima, volontiranje je imalo najveći utjecaj na organizacijskoj razini kroz razumijevanje kulturne raznolikosti. Osim toga, povećana je i suradnja s drugim organizacijama unutar lokalne zajednice. Posebno je istaknuto kako su međunarodni volonteri pomogli u tome da aktivnosti budu raznolike te se najveći utjecaj vidio u organizaciji kulturnih aktivnosti i aktivnosti slobodnog vremena.

Sudjelovanje u projektima utjecalo je na povećanje kompetencija volontera.
Većina volontera stekla je vještine komunikacije (na materinskom i stranom jeziku), razumijevanja ljudi s drugom kulturnom pozadinom, tolerancije te vještine planiranja budžeta. Osim toga, volontiranje je utjecalo i na vrijednosti volontera, a obuhvaćalo je bolje razumijevanje drugih, slušanje bez kritike, veći osjećaj osobne slobode te toleranciju i ljudska prava.

Grupa volontera pozira za fotografiju ispred drvenih vrata

A ŠTO MOJA ŠKOLA MOŽE NAPRAVITI – KOJE AKTIVNOSTI SE MOGU PROVESTI?

S obzirom na to da se program Europskih snaga solidarnosti provodi u području neformalnog obrazovanja, važno je imati na umu kako se aktivnosti koje međunarodni volonteri provode ne mogu povezivati sa službenim kurikulumom škole (npr. nastava), ali volonter može pomagati u provedbi različitih izvannastavnih aktivnosti u školama.

Ključno je napomenuti da volonteri sami ne smiju obavljati aktivnosti, nego bi ih trebale supervizirati osobe zaposlene u školi. To se posebice odnosi na situaciju u kojoj se aktivnosti provode s ranjivim skupinama u školi (djeca i mladi). Volonteri trebaju biti pod nadzorom dok provode takvu vrstu aktivnosti.

Što je uopće neformalno učenje?

Neformalno učenje odnosi se na učenje koje se uglavnom događa izvan formalnog obrazovanja. Uključuje participativan pristup usmjeren na učenika. Dobrovoljno je i stoga tijesno povezano s potrebama, željama i interesima mladih. Neformalnim se učenjem mladima omogućava stjecanje nužnih kompetencija koje pridonose njihovu osobnom, društvenom i obrazovnom razvoju te se potiče njihovo aktivno sudjelovanje u društvu, čime se povećavaju mogućnosti zapošljavanja.

Vodič kroz program Europske snage solidarnosti


Neke od aktivnosti koje volonteri mogu provoditi u školama:

Pomoć u provedbi aktivnosti volonterskoga kluba
Međunarodni volonteri mogu pomoći u provedbi aktivnosti volonterskoga kluba. Ovisno o aktivnostima volonterskoga kluba, volonteri mogu pružiti pomoć u istraživanju potreba, provedbi akcija ili organizaciji posebnih događanja. Ako nemate školski volonterski klub, volonteri mogu pomoći u njegovu osnivanju u školi te postavljanju cijeloga kluba zajedno s nastavnikom ili stručnim suradnikom.

Organizacija događanja
Međunarodni volonteri mogu pomoći u organizaciji događanja koji su važni za školu. Mogu organizirati festival, priredbu, izložbu fotografija ili filmske večeri za učenike kako bi se razina provedenih aktivnosti obogatila i podigla na višu razinu. To se odnosi i na razne priredbe i posebne dane koje škole organiziraju, a uključuju Dan ružičastih majica, Dane kruha ili slično.

Provedba radionica na razne teme
Jedna od aktivnosti koje volonteri mogu provoditi su i radionice na razne teme –komunikacijske vještine, solidarnost, promocija mobilnosti, ljudska prava, medijska pismenost ili bilo koju temu koja zanima učenike u vašoj školi.

Pomoć u učenju
Međunarodni volonteri mogu pružati pomoć u učenju učenicima kojima je potrebno više vremena da svladaju određeno gradivo. Osim toga, volonteri mogu pomoći u organizaciji vršnjačke poduke u školi te zajedno s učenicima na dnevnoj bazi provoditi ove aktivnosti.

Rad s darovitim učenicima
Jedna od aktivnosti koje volonteri mogu provoditi je i rad s darovitim učenicima – ponekad je darovitim učenicima potreban samo razgovor ili društvo (zbog česte isključenosti od vršnjaka) te im volonter može biti osoba koja će im pomoći u popunjavanju slobodnog vremena.

Organizacija humanitarnih akcija
Škole često provode humanitarne akcije, a volonteri mogu pridonijeti svojim vještinama u organizaciji istih akcija. Ako je riječ o prikupljanju sredstava, potrepština ili organizaciji događaja, međunarodni volonteri mogu biti uključeni u razne faze (osmišljavanje poruka, dizajn plakata, dežuranje u sobi za prikupljanje sredstava i slično).

Provedba ekoloških akcija
Međunarodni volonteri mogu provoditi i razne ekološke akcije u okviru škole. To može uključivati osmišljavanje i sadnju školskog vrta, sadnju ljekovitog bilja s učenicima te provođenje radionica na navedene teme. Primjerice, zajedno s učenicima mogu se pokrenuti akcije prikupljanja starih čepova koji se zatim recikliraju ili se od njih napravi zidna slika. Volonteri mogu zajedno s učenicima voditi brigu o biljkama u školi ili o školskom vrtu.

Povezivanje škole s lokalnom zajednicom i institucijama
Volonteri mogu zajedno s učenicima posjećivati razne institucije ili ustanove u lokalnoj zajednici te tako provoditi projekte unutar lokalne zajednice. Navedeno može uključivati posjete domovima za starije i nemoćne osobe (međugeneracijska solidarnost), posjete knjižnicama (poticanje kulture čitanja kod učenika), posjete centrima za rehabilitaciju (osvještavanje različitosti), posjete prihvatnom centru za izbjeglice ili povezivanje s udrugama civilnog društva ili institucijama (npr. CISOK, HZZ).

Organizacija slobodnog vremena učenika
Organizacija aktivnosti nakon škole još je jedna od aktivnosti koje međunarodni volonteri mogu provoditi. Ovisno o potrebama učenika, volonter može osmišljavati slobodno vrijeme učenika kroz razne aktivnosti: sportske aktivnosti, tematske radionice (npr. radionice kulinarstva, računalstva, fotografije), razgovor o nekoj važnoj temi, informiranje mladih o mogućnostima volontiranja… Mogućnosti su neiscrpne. Ako učenici žele imati svoje mjesto za odmor (sobu za chillanje) – s volonterom mogu zajedno osmisliti tu sobu te tamo provoditi aktivnosti nakon škole.

Provedba radionica jezika – jezičnoga kluba
Volonteri dolaze iz različitih zemalja te dobro poznaju svoje materinske jezike. Jedna od mogućih aktivnosti je i pokretanje jezičnoga kluba u kojemu bi učenici kontinuirano, na neformalan način (kroz igru i zabavu), učili neki strani jezik te na taj način unaprijedili svoje kompetencije.

Lista aktivnosti je podugačka, a ovisi i o samoj školi. U okviru Programa potiče se inicijativa i poduzetnost međunarodnih volontera, tako da zajedno s njima možete osmisliti aktivnosti koje će se provoditi. Kod prijave je potrebno imati razrađenu listu aktivnosti koje će volonteri provoditi te je u fazi planiranja važno uključiti cijeli tim i vidjeti u kojim sve aktivnostima volonteri mogu pridonijeti.

Upamtite, sve aktivnosti trebaju:
1. pridonositi razvoju solidarnosti
2. odgovarati na potrebu lokalne zajednice
3. imati učinak na ciljanu skupinu i lokalnu zajednicu.

KAKO AKTIVNOSTI POVEZATI S RADOM ŠKOLE?

U prethodnom poglavlju mogli ste vidjeti niz aktivnosti koje međunarodni volonteri mogu provoditi u vašoj školi. Važno je da volonteri volontiraju u punom radnom vremenu, odnosno trebaju odraditi minimalno 30, a maksimalno 38 radnih sati u tjednu.

Sve aktivnosti koje međunarodni volonteri provode mogu se povezati s nizom međupredmetnih tema:

 • Osobni i socijalni razvoj: učenici razvijaju poduzetnost, uvažavanje drugih, odgovornost i solidarnost, a sve to mogu vidjeti kod samih međunarodnih volontera koji provode aktivnosti s njima
 • Učiti kako učiti: učenici zbog međunarodnih volontera mogu usvojiti niz znanja važnih za upravljanje vlastitim učenjem (posebice ako se provodi aktivnost pomoći u učenju)
 • Građanski odgoj i obrazovanje: povezivanjem škole s institucijama te provođenjem radionica s raznim temama, koje provode volonteri, učenici unaprjeđuju svoje građanske kompetencije
 • Poduzetništvo: kroz primjer međunarodnog volontera učenici razvijaju vlastitu inicijativu, kao i mnoge vještine važne za poduzetništvo, poput komunikacijskih vještina
 • Održivi razvoj: ovisno o aktivnostima koje međunarodni volonter provodi s učenicima, oni razvijaju osjećaj o važnosti zaštite okoliša te razvijaju osjećaj o ekonomskoj i društvenoj održivosti.

Ovisno o temi projekta na kojemu će međunarodni volonter raditi, mogu se ispuniti i drugi ciljevi međupredmetnih tema poput zdravlja ili upotrebe informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Tri mlade djevojke šetaju šumom

INSPIRIRAJ SE: PRIMJERI PROJEKATA

U ovom dijelu publikacije donosimo primjere provedenih projekata volontiranja u okviru programa Europskih snaga solidarnosti. Nadamo da će vas inspirirati I potaknuti na provedbu projekata volontiranja u vašim školama.

Naziv projekta:

Face to face: health included II

Ustanova:Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik
Zemlja:Slovenija
Kratki opis projekta:U okviru projekta Centar je odlučio primiti dva volontera iz Portugala i Latvije, koji će biti uključeni u raznovrsne aktivnosti. Volonteri će pomoći mladima s posebnim potrebama u pratnji do škole, sudjelovat će u aktivnostima Centra (kampiranje), kao i međunarodnim projektima. Volonteri će biti kontakt-točka za lokalne i regionalne organizacije te će stvarati nove mogućnosti za suradnje. Također, volonteri će prezentirati svoju zemlju i kulturu učenicima škole, kao i svima drugima zainteresiranima u školama, knjižnicama te drugim organizacijama. Volonteri će naučiti više o metodama timskog rada, grupne dinamike, aktivnom slušanju, iskustvenoj pedagogiji te projektnom menadžmentu. Osim toga, unaprijedit će svoje znanje o potrebama osoba s manje mogućnosti i inkluziji te će usvojiti vještine na profesionalnoj i osobnoj razini. Volonteri će biti kontinuirana potpora osoblju koje radi u CIRUS Kamniku. Pri dolasku, volonteri će proći početni trening te će im biti ponuđena potpora tijekom cijelog razdoblja trajanja projekta.
Dodatne informacije o projektu:

http://bit.do/cirus-kamnik/
http://www.cirius-kamnik.si/


Naziv projekta:European Volunteering Service within ZFP
Ustanova:Zentrum für Förderpädagogik
Zemlja:Belgija
Kratki opis projekta: Centar za odgoj i obrazovanje (ZPF) ustanova je koja se sastoji od tri osnovne škole i jedne srednje škole u kojoj se redovito radi s učenicima s manje mogućnosti i učenicima s invaliditetom. U posebnom obliku potpore još se za 100 djece i mladih pružaju usluge pomoći u učenju i pisanju domaće zadaće. Ovim projektom škola želi omogućiti volonterima da iskuse radno okruženje, steknu nova iskustva, rade zajedno u timu te da budu uključeni u rad škole. Tijekom projekta volonteri će biti pomoćnici učiteljima i stručnim suradnicima koji rade s djecom i mladima s manje mogućnosti kako bi ih osnažili da budu autonomniji u svakodnevnom životu. Osim toga, zajedno s mladima i djecom provodit će kreativne, sportske i glazbene radionice. Usto, volonteri će pomoći u provedbi aktivnosti u okviru drugih projekata, stvaranju novih aktivnosti za djecu, pomoći u organizaciji izleta, organizaciji Dana roditelja… Na kraju, volonteri će pomoći djeci i mladima uzrasta od 6 do 18 godina u pisanju domaće zadaće.
Dodatne informacije o projektu:http://bit.do/zpf-be
http://www.zfp.be/


Naziv projekta: Volunteering in a vocational high school, Ambassador of the European Parliament
Ustanova:Lycée Paul Langevin
Zemlja:Francuska
Kratki opis projekta:Cilj projekta je promocija interkulturalnosti, obrazovanja za europsko građanstvo te pružanje potpore u području mobilnosti za mlade ljude. Kako bi se ostvarili navedeni ciljevi, volonteri će provoditi aktivnosti koje su povezane s animiranjem učenika, provođenjem sportskih aktivnosti te igranjem društvenih igara. Tijekom volontiranja volonteri će imati mogućnost raditi s učiteljima jezika ili umjetnosti. Svi volonteri imaju svoje određene zadatke. Volonter koji dolazi iz Španjolske pomoći će učenicima migrantima iz Ekvadora da se lakše adaptiraju u svakodnevni život škole. Volonter iz Rumunjske pomoći će oko provedbe studijskog posjeta u Rumunjsku za učenike i učitelje (ukupno četiri putovanja). Ako bude moguće, volonteri će provoditi i tečaj jezika. Svi volonteri provodit će aktivnosti vezane uz europsko građanstvo, uz pomoć Europskog doma. Prvo će proći kroz praktičan trening, a nakon toga će imati mogućnost provoditi radionice s učenicima. Volonteri će dio vremena provoditi u izvannastavnim aktivnostima, posebno s učenicima iz inozemstva. Na kraju, volonteri će aktivno pomoći u implementaciji projekata koje škola provodi (europskih, nacionalnih i školskih).
Dodatne informacije o projektu:http://bit.do/lycee-langevin
https://lyc-langevin-beaucaire.ac-montpellier.fr/en


Naziv projekta:Be youth in the rural heart of Europe
Ustanova: Union Nationale Rurale d'Education et de Promotion de l'Est
Zemlja:Francuska
Kratki opis projekta: Cilj ovog projekta je stvoriti novu, poboljšanu dinamiku u školi, otvoriti vidike učenika, kao i volontera. Ovaj projekt omogućava susret različitih kultura, a svrha je da volonteri pruže pomoć učenicima s poteškoćama kako bi mogli što lakše usvajati znanja i vještine važne uz život. Volonteri će provoditi sportske i animacijske aktivnosti za učenike, pružati pomoć u pisanju zadaće, kao i pružanju asistencije kod obroka za učenike. Nadalje, volonteri će imati mogućnost pružiti potporu učiteljima, posebno učiteljima stranih jezika te informatike. Volonteri će moći provoditi aktivnosti “napravi sam” (eng. do-it-yourself acitivites). U školi će volonteri zajedno s učiteljem stranih jezika pokrenuti “Europski klub” kako bi učenici dobili informacije o raznim zemljama kroz filmske večeri te gostovanja ljudi koji dolaze iz različitih zemalja. Također, sudjelovat će u pripremi učenika za međunarodne aktivnosti te organizaciji kreativnih, artističkih i kulturnih projekata. Volonteri će imati prigodu upoznati novu kulturu, razviti osobne i socijalne vještine, kao i predavačke vještine, te će naučiti kako upravljati skupinom mladih ljudi.
Dodatne informacije o projektu:http://bit.do/lycee-schattenmann
http://www.lycee-schattenmann.org


Naziv projekta:Unstoppable with you
Ustanova:Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj Zagreb
Zemlja:Hrvatska
Kratki opis projekta:Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj je s projektom "Unstoppable with you" težio stvaranju inkluzivnijeg društva kroz ulaganje u kvalitetniju integraciju učenika s komunikacijskim teškoćama. U sklopu projekta Centar je primio četiri volontera iz Španjolske i Hrvatske koji su bili uključeni u raznovrsne aktivnosti. Volonteri su zajedno s profesionalnim terapeutima motivirali učenike za aktivno sudjelovanje u rehabilitaciji kroz glazbenu terapiju, art-terapiju, kineziterapiju i radnu terapiju, što je donijelo rezultate kao što su porast motivacije, veće zalaganje u učenju i stjecanje novih perspektiva. Uz to, tijekom projekta volonteri su bili asistenti učenicima srednjih škola pri izradi video-životopisa te su kroz tu aktivnost stekli nove digitalne vještine, ali i pomogli učenicima s komunikacijskim teškoćama da budu vidljiviji na tržištu rada. Uz to, volonteri su zajedno s učenicima bili uključeni u realizaciji programa Zero waste kroz pisanje blogova, objavljivanje na društvenim mrežama, informiranje o akciji Zero waste i umrežavanju sa zagovarateljima zero wastea u lokalnoj zajednici. Ovom su aktivnošću učenici i volonteri unaprijedili svoje znanje o načinu kuhanja i života zero waste koje će moći primijeniti u profesionalnom i privatnom životu. Navedenim je aktivnostima ovaj projekt stavio naglasak na važnost integriranja svih članova društva te razmjene međusobnih znanja i iskustava kako bi naša zajednica postala inkluzivnija, solidarnija i ugodnija za život za sve njezine članove.
Dodatne informacije projektu:https://unstoppablewithyou.art.blog/
http://bit.do/sraskaj


Grupa mladih ljudi pozira za fotografiju. Dio njih sjedi, a dio stoji.
Naziv projekata:Tribo moderna – Capoeira za toleranciju i nenasilje i Uključi s(v)e!
Ustanova: Udruga Amazonas Zagreb
Zemlja:Hrvatska
Kratki opis projekta:Udruga Amazonas registrirana je u Zagrebu 2004. godine sa svrhom poticanja pozitivne promjene i društvene aktivacije kroz inovativnost, pokret i učenje.
Udruga je provela niz međunarodnih projekata dugoročnog volontiranja te projekt stažiranja i zaposlenja unutar ESS-programa.

Osim toga, udruga Amazonas uspješno surađuje sa školama pružajući im time priliku da obogate svoje sadržaje, a djeci da upoznaju njihov rad kroz aktivnosti volontera.
Njihov najveći projekt Tribo moderna – Capoeira za toleranciju i nenasilje program je prevencije usmjeren na razvoj socijalnih vještina djece u riziku, pri čemu Capoeiru koriste kao metodu u radu. ESS-volonteri uključeni su u provođenje radionica Capoeire za djecu kao asistenti voditeljima radionica, pomažu u provođenju dijela radionica poput zagrijavanja te sudjeluju u grupnim aktivnostima s djecom. Sudjelovanje volontera u programu kontinuirano je kroz školsku godinu, što korisnicima omogućava ostvarivanje bliskoga kontakta s pripadnicima drugih kultura te ih potiče na aktivno korištenje engleskog jezika u komunikaciji.
Udruga Amazonas provodi još jedan volonterski projekt Uključi s(v)e!, koji mlade, a posebice mlade s manje mogućnosti, potiče na aktivno sudjelovanje u društvu kroz aktivnosti socijalnog uključivanja i volontiranja. Ovaj se projekt provodi u partnerstvu i suradnji sa srednjim školama, a ESS-volonteri sudjeluju u provođenju radionica informiranja o mogućnostima mobilnosti kroz prezentaciju vlastitog iskustva. Sudjelovanje volontera u provedbi projekta učenicima donosi izravan kontakt s pripadnicima druge kulture, potiče ih na aktivno korištenje engleskog jezika u komunikaciji i pruža mogućnost izravnog osobnog doživljaja programa mobilnosti s kojim se mogu poistovjetiti i koji ih može inspirirati.

Dodatne informacije o projektima:https://amazonas.hr/tribo-moderna/
https://amazonas.hr/ukljuci-sve/


Ustanova:Gimnazija Siauliu Didzdvario Vilnius
Država:Litva
Kratki opis projekta:Gimnazija Siauliu Didzdvario ustanova je koju financira općina – srednja škola u Vilniusu u Litvi. Od 2007. godine škola je EVS akreditirana organizacija, a trenutačno je u postupku dobivanja Oznake kvalitete za ESS. Već je primila 57 volontera EVS-a iz cijele Europe, a 27 volontera iz naše škole i lokalne zajednice poslala je u Češku, Bugarsku, Španjolsku, Njemačku, Poljsku i Tursku. Ustanova trenutačno provodi trogodišnji projekt strateškog partnerstva ESS-a „Volontiranje za obrazovanje solidarnosti” i koordinira 18 volontera: tri su volontera u našem školskom Radio klubu, dva u Siauliai školi za govornu terapiju, četiri su u raznim centrima za mlade, a ostali su u raznim predškolskim ustanovama. Osnovna ideja angažiranja međunarodnih volontera u njihovom školskom „Radio klubu” jest interkulturno učenje tijekom neformalnog obrazovanja, ali i promicanje volontiranja među mladim učenicima i lokalnom zajednicom. Volonteri radijske postaje traže informacije za svoj radio program, snimaju radio emisije, pripremaju pitanja za one koji intervjuiraju, izrađuju popis pjesama i slično. Također posjećuju nastavne sate: za rasprave o različitim temama (politika za mlade, tolerancija, izbjeglice, integracija, itd.), prezentacije njihovih zemalja (tijekom nastave iz geografije ili engleskog), volontiranje, radionice (provedba matematičkih vještina tijekom projekta – kao mjesečno proračunsko planiranje). Gledanje kratkih filmova nakon kojih slijedi rasprava, ljetni kampovi, razmjene mladih u kojima su volonteri odgovorni za timski rad – upoznavanje, timske igre, a volonteri provode i vlastite inicijative.
Više informacija:http://www.dg.su.lt/
https://europa.eu/youth/volunteering/organisation/50367_hr


Grupa volontera stoji ispred prozora i pozira za fotografiju
Ustanova:Gimnazija Kaunas Palemonas u Marių
Država:Litva
Kratki opis projekta:Gimnazija Kaunas Palemonas je opća škola koju pohađaju učenici u dobi od šest do 19 godina u Marių u Litvi (ove školske godine imaju 391 učenika). Od 2018. godine škola provodi projekt pod nazivom „Cjelodnevna škola” u suradnji s nevladinom organizacijom Kaunas „Patria”. Glavni cilj projekta je pružiti priliku učenicima u dobi od 6 do 9 godina da vrijeme nakon škole provedu na siguran i smislen način u školi do 17.00 sati. Škola je primila dva volontera 2019. godine i dva 2020. godine. Volonteri u školi pomažu u aktivnostima poslije škole (obrazovni programi, pomoć pri pisanju zadaće), prate nastavnike i učenike na različita putovanja, pomažu nastavnicima i učenicima u nastavi engleskog jezika te organiziraju individualne aktivnosti za učenike. Glavni rezultati suradnje s međunarodnim volonterima je odgovorna dodatna pomoć, upoznavanje kultura drugih naroda, poznavanje obrazovnih sustava drugih zemalja, unaprjeđenje znanja engleskog jezika i timskog rada učenika i nastavnika.
Više informacija:http://bit.do/Pallemono

http://bit.do/palemonas-gymnasium


Grupa volontera stoji u krugu i svi su međusobno zagrljeni

KORIŠTENI IZVORI I KORISNA LITERATURA

www.europskesnagesolidarnosti.hr

Baza projekata Europskih snaga solidarnosti, dostupno na:
https://europa.eu/youth/solidarity/projects_hr

Association of International and Intercultural Exchange
ANAWOJ. (2017). EVS Academy. Michalowo: ANAWOJ, dostupno na:
http://bit.do/EVS_Academy

Cumulus Consulting OÜ. (2013). Uuring: mitteformaalse hariduse mõju formaalharidusasutuste tegevusele läbi EVT projektide. Tallinn: SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo. str. 33-37., dostupno na:
http://bit.do/CumulusOU

Rijavec, M., Jurčec, L., Pavlović, V. (2019). Školski volonteri: dobrobiti volontiranja u školama. Zagreb: Forum za slobodu odgoja, dostupno na:
http://bit.do/skolskivolonteri