Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

O nama

Naša je misija pomoći građanima i organizacijama da pretvore dobre ideje u uspješne projekte koji mijenjaju društvo nabolje koristeći financijska sredstva Europske unije. Naša je vizija da jedino kontinuiranim učenjem, osposobljavanjem, te jačanjem ljudskog i demokratskog potencijala uz pomoć znanosti i tehnologije možemo doskočiti izazovima sutrašnjice.

Zaposlenici AMPEU-a

Javna smo ustanova koja promovira i u Republici Hrvatskoj provodi decentralizirane aktivnosti programa Europske unije i druge međunarodne programe u području obrazovanja i osposobljavanja, mladih, znanosti i sporta: Erasmus+, najveći program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport; Europske snage solidarnosti (ESS), program koji mladima pruža priliku za volontiranje i rad za opće dobro te podupiremo provedbu okvirnog EU programa za istraživanje i inovacije Obzor Europa.

Za strateško upravljanje programima Erasmus+ i ESS nadležno je državno tijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.

Od svojeg osnutka 2007. godine informiramo, promoviramo i educiramo, građane i organizacije iz RH potičemo i osposobljavamo za aktivno sudjelovanje u programima za koje smo nadležni:

 • objavljujemo javne natječaje za dodjelu financijske potpore;
 • savjetujemo i osposobljavamo potencijalne korisnike;
 • pružamo potporu u razvoju projektnih prijedloga;
 • provodimo odabir pristiglih prijava;
 • ugovaramo odabrane projekte i dodjeljujemo novčana sredstva;
 • nadziremo provedbu odobrenih projekata i pratimo regularnost trošenja dodijeljenih financijskih sredstava.


O našem radu najbolje govore brojke, i to one kojima se posebno ponosimo: gotovo stopostotna ugovorenost dostupnih sredstava za projekte na području Republike Hrvatske.

mr. sc. Antonija Gladović ravnateljica Agencije za mobilnost i programe EU

Upravno vijeće

Upravno vijeće ima prava i odgovornosti utvrđene Zakonom o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (NN 121/17, 30/23), Statutom i drugim općim aktima Agencije.

Članove Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra znanosti, obrazovanja i mladih, na razdoblje od četiri godine. Rješenjem Vlade Republike Hrvatske 25. ožujka 2021. imenovano je Upravno vijeće Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

Članovima Upravnog vijeća imenovani su:

 1. Ivan Milanović-Litre, predsjednik Vijeća, predstavnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih
 2. Dijana Mandić, članica, predstavnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih
 3. Filip Malinar, član, predstavnik Ministarstva financija
 4. Emina Kovačević, članica, predstavnica Ministarstva demografije i useljeništva
 5. Manda Trepšić, članica, predstavnica Agencije za mobilnost i programe Europske unije

Upravno vijeće Agencije donosi Statut Agencije, uz suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, donosi godišnji program rada i financijski plan te utvrđuje plan razvoja; donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta te druge opće akte Agencije; raspisuje natječaj za ravnatelja Agencije; na prijedlog ravnatelja imenuje i razrješava pomoćnike ravnatelja Agencije te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom Agencije.

Pristupite dokumentima Upravnog vijeća.

Audio letak - Agencija za mobilnost i programe EU

Dokumenti

Temeljni dokumenti Agencije

Ilustracija jednog muškarca i dvije žene koji u rukama drže oblačiće za tekst.

Planovi i izvješća o radu

Ilustracija muškarca koji nešto zapisuje u bilježnicu

Financijski planovi i izvještaji

Ilustracija poruka u oblačićima.

Nabava

Ilustracija laptopa pored kojega su oblačići za tekst, a ispred ekrana se nalaze crveni, žuti i bijeli papir jedan ispred drugoga. Na bijelom papiru nalaze se crte koje označavaju tekst i pored svakog je crveni kvadrat sa kvačicom.

Više o nama

Upoznaj tim i zaposli se u Agenciji

Ilustracija zaposli se u Agenciji

Europske strategije i uredbe

Ilustracija knjiga na kojima je globus

Projekti i partnerstva

u donjem lijevom kutu nalaze se dva oblaka za tekst koji su crnom crtom povezani sa žaruljom s desne strane ilustracije.

Analize i istraživanja

Ilustracija djevojke koja razmišlja

Gdje se nalazimo?

Frankopanska 26, HR - 10000 Zagreb

Radno vrijeme

Zemaljsku poštu primamo radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 9:00 do 15:00 sati.

Dostupni smo telefonom na broju 01/ 5556 498 u navedenim razdobljima:

Erasmus+ i povezane mreže i inicijative, Europske snage solidarnosti, CEEPUS i Bilateralni program akademske mobilnosti: radnim danom od 10 do 12 sati te od 14 do 15 sati (posjeti uz prethodni dogovor telefonom)

Iznimka: 10 radnih dana uoči svakog natječajnog roka – pozivi i posjeti radnim danom od 9:00 do 15:00 sati

Obzor Europa: radnim danom od 9:00 do 16:00 sati

Iznimka: telefonski upiti za pravna i financijska pitanja radnim danom od 9:00 do 12:00 sati

EURAXESS uslužni centar: radnim danom od 9:00 do 16:00 sati

ODGOJ I OPĆE OBRAZOVANJE
Zbog kvalitetnije komunikacije s korisnicima i iznimne količine korisničkih upita, ograničavamo upite telefonom na dva puta tjedno – utorkom i četvrtkom, 10 do 12 sati te od 14 do 15 sati.
Iznimka: 10 radnih dana uoči svakog natječajnog roka, kada su pozivi u vezi prijave projekata mogući svakim radnim danom od 9:00 do 15:00 sati. 
Za pitanja tehničke prirode (registracija ustanova, tehničke poteškoće s alatima za prijavu i izvještavanje i sl.) i dalje upućujemo na javljanje pisanim putem na e-mail odjela odgojiopce@ampeu.hr.

Sve ostale ustrojstvene jedinice

Radnim danom od 9:00 do 16:00 sati.