Ilustracija knjiga posloženih jedne na druge, na njima se nalazi šešir, a ispod šešira ilustracija naočala i kravate.

#ErasmusIdeDalje

Dodatni plus u Erasmus+ programu: virtualne aktivnosti u području obrazovanja odraslih

Internet je odavno čvrsto zauzeo svoje mjesto u našoj stvarnosti i donio nam brojne mogućnosti: jednim klikom možemo zaviriti u bilo koju ulicu na svijetu, sudjelovati na događajima bez troškova putovanja, učiti od najboljih iz udobnosti vlastitog doma, poslovati i postati dio međunarodnog virtualnog okruženja.

Virtualni Erasmus+ pruža nove, brojne mogućnosti korisnicima programa kako bi i u doba pandemije COVID-19 nesmetano mogli provoditi svoj projekt. Ovime se program dodatno unaprijedio omogućivši učenje na daljinu i nove prilike za stjecanje i usavršavanje digitalnih vještina i kompetencija.

Neke od novih mogućnosti

Primjerice, možete pohađati online tečajeve, provoditi virtualne aktivnosti podučavanja i osposobljavanja, razmjenjivati prakse s kolegama iz drugih europskih zemalja i organizirati online diseminacijska događanja.

Zanimljivo! Jeste li znali da oko 30% odraslih u EU ima vrlo niske ili nikakve digitalne vještine? Gotovo polovina svih odraslih smatra kako njihove digitalne vještine ne zadovoljavaju trenutačne zahtjeve tržišta rada (Izvješće Eurydicea: Obrazovanje i osposobljavanje odraslih u Europi)

Prednosti: učenjem na daljinu unaprijedite poslovanje

Jačanje predavačkih kompetencija u nastavi na daljinu

Stjecanjem iskustva kroz virtualni Erasmus+ dodatno ćete ojačati predavačke kompetencije u nastavi na daljinu. Učite i preuzmite dobru praksu od svojih projektnih partnera i organizatora online tečajeva. Iskoristite ih u pripremi i provedbi nastave na daljinu i tako ponudite dodatne mogućnosti svojim polaznicima.

Stjecanje digitalnih vještina.

U virtualnom okruženju Erasmus+ mobilnosti uporabom različitih digitalnih alata i metoda učenja steći ćete dragocjene digitalne vještine. Dodatni je plus to što ćete poboljšati i znanje stranog jezika.

Zelenija mobilnost

I ne zaboravite, virtualna mobilnost i dalje omogućava stjecanje novih vještina i kompetencija za rad s odraslim polaznicima, umrežavanje i međunarodnu suradnju! Uz strategiju EU kojom program Erasmus+ nastoji biti „zeleniji“ i digitalan, ovo je tek početak za virtualne mobilnosti.

Zanimljivo! Na EPALE e-Platformi za obrazovanje odraslih u Europi možete pronaći partnere i online tečajeve za provedbu svojih projektnih aktivnosti

Vrste Erasmus+ virtualnih mobilnosti

U novoj eri Erasmus+ aktivnosti ni lokacija, ni vrijeme, ni edukacija ne moraju biti istovremeni. Upravo suprotno, fleksibilnost je velika prednost virtualnih aktivnosti.

Ovim kombinacijama možete ostvariti svoj cilj:

Virtualna mobilnost

Znači da putem svojeg računala, tableta ili drugog alata sudjelujete na aktivnostima mobilnosti.

Kombinirana („blended“) mobilnost

Uključuje kombinaciju fizičkog i online sudjelovanja na aktivnostima. Primjerice, započeli ste svoju aktivnost fizički, a završit ćete je online putem.

Hibridna mobilnost

Ako svi polaznici nisu u mogućnosti istodobno fizički sudjelovati na aktivnosti, moguće je da dio sudionika sudjeluje i virtualno.

Zanimljivo! Omogućavanje učenja na daljinu pridonosi ukidanju prepreka koje ometaju sudjelovanje odraslih u obrazovanju i osposobljavanju. (Izvješće Eurydicea: Obrazovanje i osposobljavanje odraslih u Europi)

Troškovi za provedbu virtualnih mobilnosti (KA1)

Troškove koji nastaju tijekom provedbe virtualnih aktivnosti mobilnosti (KA1) za vrijeme pandemije bolesti COVID-19 možete pokriti na nekoliko načina.

Izvanredni troškovi

U slučaju da nemate tehničke uvjete potrebne za provedbu virtualnih mobilnosti, možete preraspodijeliti dio sredstava iz neke druge proračunske kategorije (npr. putovanje) na tzv. Izvanredne troškove kako biste pokrili troškove povezane s kupnjom i/ili iznajmljivanjem opreme i/ili usluga potrebnih za provedbu virtualnih mobilnosti, čak i ako vam prvotno nisu dodijeljena sredstva za proračunsku kategoriju izvanrednih troškova.

Potpora za posebne potrebe

Virtualne aktivnosti omogućuju jednostavnije sudjelovanje osobama s posebnim potrebama, međutim, počesto iziskuju dodatne troškove. Ako ćete u virtualne mobilnosti uključiti osobe s posebnim potrebama možete preraspodijeliti sredstva iz neke druge proračunske kategorije na Potporu za posebne potrebe čak i ako te troškove prvotno niste planirali u projektu.

Organizacijska potpora

Za provedbu virtualnih mobilnosti i dalje ostvarujete pravo na puni iznos Organizacijske potpore koju ćete moći koristiti za troškove organizacije i provedbe online tečaja, aktivnosti podučavanja ili praćenja rada kolega iz partnerskih organizacija.

Troškovi za provedbu virtualnih aktivnosti u sklopu strateških partnerstava (KA2)

U strateškim partnerstvima možete koristiti sredstva za Izvanredne troškove i Potporu za posebne potrebe pod sličnim uvjetima kao i u aktivnostima mobilnosti.

Ostvarujete pravo i na potporu za provedbu virtualnih Događanja s multiplicirajućim učinkom (15% iznosa po sudioniku) i Virtualnih aktivnosti učenja, podučavanja i osposobljavanja (15% iznosa pojedinačne potpore)

I dalje ostvarujete pravo na puni iznos potpore za proračunsku kategoriju Intelektualni rezultati (ako vam je dodijeljena) kao i za Upravljanje i provedbu projekta

VAŽNA NAPOMENA: Detaljne informacije i pravila financiranja pronađite u vašem Dodatku Sporazuma: Dodatna financijska i ugovorna pravila primjenjiva samo za projekte koji organiziraju virtualne aktivnosti uslijed pandemije bolesti COVID-19.

Ilustracija muškarca srednjih godina koji sjedi za stolom. Na stolu su svjetiljka, laptop i biljka. Pored stola je veća biljka a iza muškarca na zidu je sat.

Impressum

Izradio: Odjel za obrazovanje odraslih
Agencija za mobilnost i programe Europske unije
Frankopanska 26
10000 Zagreb

Tel: +385 (0) 1 5556 498
Fax: +385 (0) 1 5005 699
e-pošta: info@mobilnost.hr
www.mobilnost.hr

Dizajn i grafičko oblikovanje: Ko:ke kreativna farma

Izrada online publikacije: Hajtek studio

Zagreb, 2020.

*Ova je publikacija ostvarena uz financijsku potporu Europske komisije. Ona izražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom pri upotrebi informacija koje se u njoj nalaze.