Online letak: Erasmus+: Odgoj i opće obrazovanje - Virtualne aktivnosti i mobilnosti

Zelena pozadina na kojoj je ilustracija olovke, a iznad olovke je na nju naslonjena djevojčica pored koje je oblačić sa tekstom.
  • Ako volite surfati društvenim mrežama i koristiti virtualne sadržaje za suradnju s kolegama i učenicima, virtualni Erasmus+ pravi je izbor za vas!
  • Virtualni Erasmus+ obuhvaća mnoštvo različitih aktivnosti: pohađanje virtualnih tečajeva i seminara, informiranje o najnovijim trendovima u obrazovanju, sudjelovanje u virtualnoj nastavi i podučavanju te kolaborativne projektne aktivnosti učitelja i nastavnika s učenicima.
  • Ove aktivnosti uključuju brojne virtualne alate i platforme - eTwinning, School Education Gateway - te omogućuju inovativnost i kreativnost u radu s učenicima osnažujući njihove jezične, digitalne i socijalne kompetencije.
  • Virtualno učenje učenicima omogućuje veći stupanj autonomije u učenju, veću fleksibilnost prilikom usvajanja novih znanja i vještina, potiče njihovu kreativnost i otvorenost prema novim sadržajima.
  • Učenici ovim putem uče kako raditi u timu, razvijaju samopouzdanje, uče kako upravljati vremenom i kritički razmišljati te aktivno sudjelovati u oblikovanju nastavnog sadržaja.
  • Virtualno podučavanje učiteljima i nastavnicima otvara niz novih mogućnosti i pristupa u radu s učenicima – mogućnost naglašenog individualiziranog pristupa posebno je prikladna za rad s učenicima s posebnim potrebama i manje mogućnosti, a čime se potiče i osnažuje inkluzivni aspekt podučavanja.
  • Virtualno učenje uključuje provedbu virtualnih projekata kroz povezivanje sadržaja iz različitih predmeta, čime se olakšava međupredmetna suradnja.
  • Dodatna je mogućnost kombiniranje fizičke i virtualne mobilnosti te ostvarivanje tzv. kombinirane (blended) mobilnosti. Ovisno o razvoju epidemiološke situacije u pojedinoj zemlji, moguće je virtualno započetu mobilnost nastaviti u fizičkom obliku, ali i obrnuto: fizičku mobilnost dovršiti virtualno. U tu je svrhu poželjno koristiti eTwinning, portal koji okuplja stotine tisuća učitelja koji uče jedni od drugih, dijele prakse i ideje te čine eTwinning najvećom zajednicom učitelja na svijetu.
  • Prilikom virtualnih mobilnosti moguće je ostavriti troškove za posebne potrebe i izvanredne troškove. Što se tiče troškova za posebne potrebe, ovdje se radi o bilo kojim troškovima koji su izravno povezani sa sudionicima s posebnim potrebama, a nužni su za provedbu virtualnih aktivnosti. Vezano za izvanredne troškove, oni mogu uključivati kupovinu relevantnih licenci za daljnju uporabu u nastavi, kamera i sl.

Za više informacija o mogućnostima virtualnog Erasmusa+ pratite naše mrežne stranice, www.mobilnost.hr.

Ilustracija stola na kojemu je otvoren laptop, biljka, čaša s uredskim priborom, šalica čaja i knjiga.

Impressum

Izradio: Odjel za odgoj i opće obrazovanje

Agencija za mobilnost i programe Europske unije
Frankopanska 26
10000 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 5556 498
Fax: +385 (0) 1 5005 699
e-pošta: info@mobilnost.hr
www.mobilnost.hr

Dizajn i grafičko oblikovanje: Ko:ke kreativna farma
Izrada online publikacije: Hajtek studio

Zagreb, 2020.

*Ova je publikacija ostvarena uz financijsku potporu Europske komisije. Ona izražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom pri upotrebi informacija koje se u njoj nalaze.