Ilustracija balona na vrući zrak napravljena od kuharske kape kao balona, a knjige poredane jedna do druge predstavljaju košaru.

#ErasmusIdeDalje

Program Erasmus+ prilagođava se trenutnoj situaciji otvaranjem i poticanjem novih mogućnosti suradnje i učenja.

Ujedno i novi program – kao što je vidljivo u Erasmus standardima kvalitete vezanim uz akreditaciju u sektoru općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te obrazovanja odraslih – stavlja naglasak na digitalno obrazovanje uključujući virtualnu suradnju te virtualnu i kombiniranu mobilnost, odnosno potiče uporabu digitalnih alata i metoda učenja kao nadopunu fizičke mobilnosti i poboljšanje suradnje s partnerskim organizacijama.

Prepoznajemo i cijenimo trud koji ulažete u provedbu međunarodnih projekata u vremenu kada je otežano organizirati inozemna putovanja, no kako vaši projekti ne bi u potpunosti stali s provedbom, savjetujemo započeti provedbu (dijela) aktivnosti u virtualnom okruženju.

VRSTE AKTIVNOSTI

Virtualna mobilnost

obuhvaća niz aktivnosti potpomognutih informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, uključujući e-učenje, kojima se ostvaruju ili olakšavaju međunarodna, suradnička iskustva u kontekstu poučavanja, osposobljavanja ili učenja.

Kombinirana (blended) mobilnost
uključuje kombinaciju načina. Najčešće se koristi kombinacija tradicionalnog osobnog poučavanja na radionicama ili seminarima i tehnika online učenja na daljinu kao što su, primjerice, internet, televizija i konferencijski pozivi.

Hibridna mobilnost
znači da dio sudionika sudjeluje fizički na aktivnostima, a dio sudjeluje virtualno. Oni sudionici koji mogu putovati u zemlju u kojoj se održava aktivnost dolaze fizički, a sudionici koji ne mogu putovati na aktivnostima sudjeluju virtualno.

Razlozi zašto razmotriti uvođenje virtualne komponente mobilnosti

 • ako ste na mobilnost planirali poslati:
  • učenike koji su završili školovanje, a koji odgodom fizičke mobilnosti više neće ispunjavati formalne uvjete za odlazak na mobilnost
  • učenike završenih razreda
  • osobe s invaliditetom/teškoćama u razvoju*
 • ako ste već proveli natječaj i odabrali sudionike mobilnosti koji zbog epidemiološke situacije nisu skloni ili ne mogu otputovati
 • ako su planirana usavršavanja osoblja identificirana kao važna za njihov daljnji rad (npr. škola je planirala uvesti nove elemente u poučavanje/rad…)

Prijedlozi

Ključna aktivnost 1: Mobilnost učenika

 • suradnja s inozemnom školom - ostvarite kontakt s nositeljima Erasmus+ povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
 • suradnja sa školom koja obrazuje slične kadrove – rad na zajedničkom zadatku učenika uključenih škola koji bi se primjerice mogao uzeti u obzir za potrebe završnog rada
 • virtualne učionice – ako u školama ne postoji prostor ili infrastruktura za provedbu virtualnih učionica, potiče se korištenje dijela projektnih sredstava u tu svrhu (izvanredni troškovi za kupnju i/ili iznajmljivanje opreme i/ili usluga**) kao i suradnja s regionalnim centrima kompetentnosti, poduzetničkim inkubatorima i/ili lokalnim poslodavcima koji bi mogli osigurati potrebnu infrastrukturu ili opremu
 • promisliti za što u lokalnom okruženju postoje sredstva potrebna za rad (primjeri navedeni u prethodnoj točki) kako bi primjerice učenici mogli nakon virtualnog mentoriranja samostalno ili u grupi obaviti dio praktičnog rada
 • teorijski dio praktične nastave moguće odraditi virtualno (npr. anatomija, zaštita na radu, upoznavanje novih recepata, opis specifičnog tehnologijskog procesa itd.)
 • kratke videolekcije kroz koje se učenicima daju zadaci i na koje učenici odgovaraju vlastitim videosnimkama ili fotografijama izrade rješenja
 • online usavršavanje iz određenih programa za zanimanja za koja je primjenjivo (npr. CAD/CAM tehnologija)
 • odabrati usmjerenja kod kojih postoji više mogućnosti (i koristi) od virtualnih aktivnosti (npr. ekonomija, računalstvo, marketing, programiranje, arhitektura, kuharstvo, promet, tehnički crtači, tekstilna usmjerenja, grafički i web dizajn…) ili odabrati dijelove stručne prakse ili usavršavanja koji se mogu odraditi u virtualnom okruženju (npr. vježbanje dijagnostike putem aplikacija i simulatora za mehaničare)
 • iskoristiti mogućnosti koje stoje na raspolaganju u okviru postojećih pravila i propisa kako bi se učenike dodatno potaknulo na uključivanje u virtualne mobilnosti – oslobađanje od dijela redovne ili praktične nastave (ovisno o sadržaju i trajanju mobilnosti), projektni zadaci koji podrazumijevaju virtualno umrežavanje, mogućnost izrade završnog rada u okviru virtualnih mobilnosti i sl.

Ključna aktivnost 1: Mobilnost osoblja

 • virtualna aktivnost praćenja rada (praćenje nastavnika koji nastavu održavaju online)
  • ako postoje tehnički uvjeti – kamera** koja snima što osoba radi; priključivanje na sat – teorijski ili praktični dio; snimanje videolekcija
 • online radionice (Zoom i ostali alati za online suradnju)
 • bilateralne učionice (umrežavanje nastavnika iz srodnih područja koji virtualnim putem zajednički pripremaju i izvode nastavu)
 • dolazne mobilnosti
 • mogućnost virtualne provedbe dijela mobilnosti koji se npr. odnosi na usporedbu primjera scenarija nastavnog sata ili usporedbu glavnih poteškoća u izvedbi praktične nastave i definiranje potencijalnih rješenja za efikasniju izvedbu praktične nastave

Ključna aktivnost 2

 • mogućnost organizacije aktivnosti učenja, poučavanja i osposobljavanja putem online platformi - primjerice rad na određenom programu ili softveru** gdje osobe koje provode osposobljavanje mogu virtualno podučavati sudionike radom u konkretnom programu/softveru ili sl.

TROŠKOVI VEZANI UZ ORGANIZACIJU VIRTUALNIH MOBILNOSTI

*Potpora za posebne potrebe (KA1, KA2)

 • sudjelovanje osoba s posebnim potrebama na virtualnim aktivnostima (troškovi koji su izravno povezani sa sudionicima s posebnim potrebama i nužni za provedbu virtualnih aktivnosti)
 • dopušteno preraspodijeliti sredstva s bilo koje proračunske kategorije
 • iz projektnih sredstava nadoknađuje se 100% iznosa stvarno nastalih prihvatljivih troškova

**Izvanredni troškovi (KA1, KA2)

 • troškovi povezani s kupnjom i/ili iznajmljivanjem opreme i/ili usluga potrebnih za provedbu virtualne mobilnosti
 • moguće preraspodijeliti do 10% sredstava iz bilo koje proračunske kategorije paušalnih troškova (kategorije paušalnih odnosno jediničnih troškova jasno navedene u Prilogu III. Sporazuma - Financijska i ugovorna pravila)
 • iznos koji se može prebaciti (od kojeg se računa 10%) ovisi o broju provedenih virtualnih mobilnosti (iznos se smanjuje ako se aktivnosti održe fizički ili se uopće ne održe)
 • iz projektnih sredstava nadoknađuje se 75% iznosa stvarno nastalih prihvatljivih troškova

Sve mogućnosti proračunskih transfera i dodatnih mogućnosti detaljno su pojašnjene u dodacima Sporazumu - Dodatna financijska i ugovorna pravila primjenjiva samo za projekte koji organiziraju virtualne aktivnosti uslijed pandemije bolesti COVID-19

UJEDNO ISTIČEMO:

European Vocational skills week(Europski tjedan vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju)

 • ideja koja bi vas mogla inspirirati: koncept dugogodišnje suradnje dviju strukovnih škola u kojem svake godine provode projekt istog formata – različita sadržaja:
  • projekt je usmjeren na rješavanje konkretnog problemskog zadatka (daljinsko upravljanje i programiranje, izgradnja vjetrenjače, izgradnja lifta, drobilica za orahe itd.)
  • osnovani su međunarodni timovi učenika i nastavnika koji su prvenstveno surađivali putem interneta (korištenje kamere, zvučnika, mikrofona; Zoom i sl.): definicija problema, analiza zadatka, prijedlozi rješenja, a u konačnici učenici na mobilnosti izrađuju finalni proizvod;
  • u virtualnoj mobilnosti cilj bi i dalje bio da učenici rade zajednički na cijelom projektu od osmišljavanja nacrta, rješenja, odabira materijala do kasnije eventualne izrade finalnog proizvoda:
   • potencijalno svaki tim za sebe pa dijele i uspoređuju rezultate (razlike nacrt - konačni proizvod) ili
   • natjecanje tko će izraditi uspješniji model/ proizvod/ rješenje ili
   • u nastavku mobilnosti u fizičkom obliku – ako takav bude moguć za tu ili neku od sljedećih grupa mobilnosti
  • cilj je rad na pravom projektu u kojem učenici moraju surađivati međusobno i raditi kao tim, kao i s tvrtkama partnerima škola ako je primjenjivo – na taj način ih se aktivno povezuje sa svijetom rada, a vježbaju i komunikacijske vještine, uporabu online alata za suradnju, jačaju interkulturalne kompetencije suradnjom s učenicima inozemne škole itd.
 • dio mrežne stranice posvećen suočavanju s pandemijom ustanova u sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja s listom postojećim resursa, materijala i alata za rad u online okruženju (How VET stakeholders are facing the COVID-19 emergency)
Ilustracija šarenih listića na bijeloj pozadini.

Online linguistic support (OLS) - mrežna jezična potpora

 • projekti koji imaju planirane mobilnosti učenika u trajanju od 19 dana ili dulje ostvaruju pravo na ovu potporu
 • ako niste zatražili licence, a planirali ste mobilnosti potrebnog trajanja, možete ih naknadno zatražitiod Agencije
 • potičemo vas na intenzivnije korištenje ovog online alata/platforme s obzirom na situaciju s pandemijom i potrebom održavanja nastave na daljinu, kao i priprema za mobilnosti (uključujući i virtualne)
 • na raspolaganju je i dodatna OLS licenca za ustanovu (1 pomoćna licencija za mrežnu jezičnu procjenu i 1 mrežni jezični tečaj) s kojom OLS kontaktna osoba ili kolega/ica iz škole može imati isti pristup OLS platformi i kao „sudionik mobilnosti“
 • dostupne su i OLS licence za trenere: OLS koordinator može nastavnicima koji će aktivno raditi na jezičnoj pripremi sudionika za mobilnosti dodijeliti trenersku OLS licencu (za mrežni jezični tečaj) za jedan ili više jezika (od dostupna 22 jezika) u skladu s potrebama sudionika mobilnosti – kako bi nastavnici imali pristup i mogli koristiti mnoge vrijedne jezične sadržaje za učenje i poučavanje jezika dostupne na OLS mrežnoj platformi: MOOC interaktivni tečajevi za učenike (dostupni i moduli prema zanimanjima), informacije o tome kako koristiti obrnutu učionicu, projektno učenje, ideje za OLS lekcije unutar i izvan (virtualne) učionice
Ilutracija plave ptice s akademskom kapom pored koje je smeđi kovčeg.

Virtualnu komponentu treba shvatiti komplementarnom fizičkoj mobilnosti i razmotriti njezine prednosti (ekonomičnost, ekološka prihvatljivost, sigurnost, dostupnost, mogućnost većeg broja ponavljanja, jednostavna provjera i sl.), iskoristiti interes za fenomene kao što su proširena i virtualna stvarnost, gamifikacija i dr. te razmotriti neke od (prethodno opisanih) oblika i mogućnosti uvođenja elemenata virtualnih aktivnosti u projekte

Ilustracija muškarca koji sjedi za stolom i preko laptopa priča s kolegama. Iznad stola s laptopom su ilustracije dviju žena i jednog muškarca koji prisustvuju pozivu.

Impressum

Izradio: Odjel za strukovno obrazovanje i osposobljavanje; studeni 2020.

Nakladnik: Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Frankopanska 26
10000 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 5556 498
Fax: +385 (0) 1 5005 699
e-pošta: info@mobilnost.hr

Dizajn i grafičko oblikovanje: Ko:ke kreativna farma

Izrada online publikacije: Hajtek studio

*Ova je publikacija ostvarena uz financijsku potporu Europske komisije. Ona izražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom pri upotrebi informacija koje se u njoj nalaze.