Eurodesk - Time to Move

više malih ilustracija auta, fotoaparata, klizaljki, kompasa, bicikla, gitare, šatora, kajaka.

Volontiraj i pokreni promjene, studiraj ono što te zanima, radi sa strastvenim ljudima, putuj i istražuj različite kulture, otkrij nove načine kako doživjeti Europu - sad je vrijeme da se krene!
Što god želis, kreni od nas!

Eurodesk je europska informacijska mreža koja daje besplatne, kvalitetne i provjerene informacije o mobilnosti za mlade, promiče Erasmus+, Europske snage solidarnosti i ostale programe međunarodne mobilnosti te potiče aktivno građanstvo i informira o politikama za mlade.

Europska mreža Eurodesk sastoji se od središnjeg ureda u Bruxellesu, 38 nacionalnih ureda u 36 zemalja te oko 1600 lokalnih i regionalnih multiplikatora. Eurodeskov centar u Hrvatskoj dio je Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

Multiplikatori Eurodeska informativni su centri i organizacije koje rade izravno s mladima, informiraju ih i savjetuju o mogućnostima za međunarodnu mobilnost.

Ilustracija karte Hrvatske na kojoj su crvenim oznakama označene lokacije gradova. Ispod karte piše "Zovi, piši, svrati i informiraj se", a pored karte je popis udruga koje su označene na karti.
Ilustracija laptopa iz kojega izlazi djevojka na biciklu. Pored laptopa piše Eurodesk Hrvatska.

Tražiš informacije?
Kreni od nas!

Potpuno besplatno ti nudimo informacije o stipendijama, prilikama za volontiranje, osposobljavanje, rad, putovanja i prijavu projekata u zemlji i inozemstvu! Javi nam se i iskoristi prilike! www.eurodesk.eu

Ilustracija laptopa iz kojega izlazi djevojka na biciklu. Pored laptopa piše Europski portal za mlade.

Europski portal za mlade

Osobne priče mladih i novosti s područja volontiranja, obrazovanja, rada, putovanja, kulture, zdravlja, inkluzije, aktivnog sudjelovanja, Dijaloga EU-a s mladima itd. Sadržaj uređuju Europska komisija i Eurodesk, a Eurodesk odgovara i na tvoja pitanja.

  • Portal Europskih snaga solidarnosti - besplatno i brzo se registriraj i sudjeluj na volonterskim projektima
  • DiscoverEU - besplatno putovanje Europom za osamnaestogodišnjake

www.europa.eu/youth/EU_hr

Plava pozadina na kojoj je narančasti krug u kojemu crvenim slovima piše "eurodesk Time to move".

U velikoj europskoj kampanji Time to Move organiziramo informativne aktivnosti širom Hrvatske i Europe - sad je vrijeme da se krene! Putuj, istražuj i stvaraj svoju europsku avanturu! Potraži najbližu aktivnost na stranici www.timetomove.info.

Impressum

Agencija za mobilnost i programe Europske unije
Frankopanska 26
10000 Zagreb
T +385 (0) 1 500 5635
F +385 (0) 1 500 5699
eurodesk@mobilnost.hr
www.mobilnost.hr
www.europskesnagesolidarnosti.hr

Zagreb, 2021.

Ovaj je letak pripremljen uz financijsku potporu Europske komisije. Njime se izražava samo stajalište njegovih autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom pri uporabi informacija koje on sadržava.

Bijela pozadina na kojoj piše AMPEU - Za zelen i održiv okoliš. Pored natpisa nalazi se ilustracija drva u čijoj krošnji je znak recikliranja.