Erasmus+ kombinirane (blended) mobilnosti za studente

Vizual za kombinirane mobilnosti koji prikazuje tri djevojke i dva mladića. Svatko od njih koristi se tabletom ili laptopom

Znaš li da ti Erasmus+ omogućuje kombinaciju fizičke i virtualne mobilnosti na visokim učilištima bilo gdje na svijetu? Tako možeš fleksibilnije upravljati svojim vremenom i rasporedom obveza, a pritom stjecati vrijedna znanja i vještine, neophodne za karijerni uzlet!

Erasmus+ kombinirane mobilnosti za studente

Sve mobilnosti mogu, uz fizički dio, sadržavati i virtualnu komponentu, a takve mobilnosti nazivamo kombiniranim (blended) mobilnostima.

Studentske mobilnosti mogu biti kratkoročne (5-30 dana) i dugoročne (2-12 mjeseci).

Kod dugoročnih mobilnosti virtualni dio nije obvezan, a kratkoročne mobilnosti mogu biti:

  • kratkoročne mobilnosti za doktorande (u ovom slučaju virtualna komponenta nije obvezna)
  • kratkoročne kombinirane mobilnosti (virtualna komponenta je obvezna, uz dodjelu minimalno 3 ECTS boda)
  • kombinirani intenzivni programi (virtualna komponenta komponenta je obvezna, uz dodjelu minimalno 3 ECTS boda)

Kome su namijenjene kratkoročne kombinirane (blended) mobilnosti?

Primarno studenima koji ne mogu sudjelovati u dugoročnoj fizičkoj mobilnosti u svrhu studija ili stručne prakse, primjerice zbog svojeg studijskog područja ili zašto što imaju manje mogućnosti za sudjelovanje. Cilj je kroz ovaj fleksibilan format približiti mobilnosti što većem broju sudionika, te tako doprinijeti uključivosti programa.

Koje su obveze ustanove u slučaju kratkoročnih kombiniranih (blended) mobilnosti?

MATIČNA USTANOVA: objavljuje natječaj za kratkoročne mobilnosti

USTANOVA PRIMATELJICA: zadužena za organiziranje i provedbu mobilnosti - fizički i virtualni dio

Studenti mogu na kratkoročnoj kombiniranoj (blended) mobilnosti sudjelovati kao na samostalnoj aktivnosti ili u okviru kombiniranog intenzivnog programa (BIP-a).

Kome su namijenjeni kombinirani intenzivni programi (BIP-ovi)?

  • namijenjeni su svima, a radi se o kratkim, intenzivnim programima fleksibilnog formata u kojima se primjenjuju inovativni načini učenja i poučavanja, uključujući kolaborativnu suradnju putem interneta
  • minimalno 3 ustanove iz 3 programske zemlje organiziraju ovakav program, a moguće je sudjelovanje dodatnih organizacija
  • za održavanje kombiniranog intenzivnog programa potrebno je minimalno 15 sudionika, a moguće je sudjelovanje u zero-grant studenata!

Važno: pojedinačne kratkoročne kombinirane mobilnosti uključuju i mobilnost u svrhu studija i mobilnost u svrhu prakse, dok kombinirani intenzivni programi uključuju samo mobilnosti u svrhu studija.