Erasmus+ kombinirane (blended) mobilnosti za visoka učilišta

Dvije djevojke i dva mladića hodaju kroz zgradu i smješe se

Koje vrste kombiniranih (blended) aktivnosti su dostupne?

 • kratkoročne kombinirane (blended) mobilnosti
 • kombinirani (blended) intenzivni programi (BIP)

Trajanje fizičkog dijela mobilnosti: 5 do 30 dana
Uvjet: Obvezna dodjela najmanje 3 ECTS boda za studenta na ovoj vrsti mobilnosti

NAPOMENA: Studenti mogu sudjelovati u kratkoročnoj kombiniranoj mobilnosti samostalno ili u sklopu kombiniranog intenzivnog programa (BIP-a).

Kome su ove aktivnosti namijenjene?

 • KRATKOROČNE KOMBINIRANE MOBILNOSTI - primarno su namijenjene studentima koji ne mogu sudjelovati u dugoročnoj fizičkoj mobilnosti u svrhu studija ili stručne prakse, primjerice zbog svojeg studijskog područja ili zašto što imaju manje mogućnosti za sudjelovanje.
 • KOMBINIRANI INTENZIVNI PROGRAM (BIP) - namijenjeni su svima, a radi se o kratkim, intenzivnim programima fleksibilnog formata u kojima se primjenjuju inovativni načini učenja i poučavanja, uključujući suradnju putem interneta, što visokim učilištima omogućuje jačanje kapaciteta za razvoj i uvođenje inovativne prakse učenja i podučavanja.
Dva muškarca sjede jedan nasuprot drugoga, vide im se samo ruke. Između njih se nalazi ilustracija globusa

Koje su obveze ustanove u slučaju kratkoročnih kombiniranih (blended) mobilnosti?

 • MATIČNA USTANOVA - objavljuje natječaj za kratkoročnu kombiniranu (blended) aktivnost
 • USTANOVA PRIMATELJICA - zadužena je za organizaciju i provedbu fizičkog i virtualnog dijela mobilnosti

VAŽNO!

 • Ustanove koje sudjeluju u organizaciji kombiniranog (blended) intenzivnog programa, dijele pripadajuća sredstva za organizaciju ove aktivnosti prema dogovoru
 • Pripadajuća organizacijska potpora za BIP ne koristi se za realizaciju pojedinačnih mobilnosti
 • Standardna organizacijska potpora koristi se za realizaciju odlaznih mobilnosti, odnosno troškove izravno povezane s provedbom aktivnosti mobilnosti

Specifičnosti BIP aktivnosti

 • minimalno 3 visoka učilišta s ECHE poveljom iz 3 programske zemlje organiziraju BIP
 • minimalno je 15, a maksimalno 20 sudionika za koje je moguće dobiti potporu za organizaciju BIP-a
 • moguće je održati više izdanja istog BIP-a unutar iste natječajne godine, no daljnja izdanja BIP-a u istoj natječajnoj godini se ne financiraju
 • ukupan broj sudionika ovisi o kapacitetima organizatora
 • lokalni sudionici mogu sudjelovati u BIP-u, no ne računaju se u minimum sudionika, kao ni sudionici iz partnerskih zemalja
 • moguće sudjelovanje zero-grant studenata - računaju se u minimum sudionika

Preporuka:

 • osigurati veći broj rezervnih mjesta u slučaju odustanaka - minimum od 15 sudionika na fizičkoj BIP aktivnosti (istovremeno)
 • Sudionici BIP-a mogu dolaziti i iz učilišta koja nisu u BIP partnerstvu!
Ilusttracija zgrade pored koje se nalazi šest kvadrata na kojima stoje ili sjede ljudi koji rade na računalima i laptopima.

Kako započeti s planiranjem kombiniranog intenzivnog programa (BIP-a)?

BIP može biti sasvim novi kratki, intenzivni program ili poboljšana verzija već postojećeg programa, kolegija ili ljetne škole uz korištenje blended formata (kombinacije fizičkog i virtualnog dijela)!

Podjela zaduženja unutar BIP partnerstva provodi se prema dogovoru među partnerskim ustanovama.

Organizacija:

 • koordinatorska ustanova: potražuje sredstva za BIP u okviru projektne KA131 prijave, može biti ustanova primateljica, ali može biti i bez primateljske/pošiljateljske uloge
 • ustanova pošiljateljica: bilo koje visoko učilište s ECHE poveljom (unutar BIP partnerstva ili izvan njega)
 • ustanova primateljica: koordinatorska ustanova ili drugo visoko učilište iz BIP partnerstva; fizički dio BIP-a odvija se u prostorima ustanove primateljice ili na drugoj lokaciji u zemlji primateljici.

Dodatno:

 • U okviru intenzivnih kombiniranih programa (BIP-ova) moguća je realizacija samo kratkoročnih studentskih mobilnosti u svrhu studija (SMS).
 • Ostvarenje minimuma mobilnosti sudionika je nužno. U slučaju opravdane spriječenosti određenog sudionika - više sile, moguće je mobilnost realizirati kao virtualnu.
 • Više informacija dostupno je u priručniku na poveznici.
Ilustracija dvije žene koje su na laptopu i jednog muškarca koji u rukama drži laptop.