Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Društvo osoba s invaliditetom provelo projekt „Bodies of Change“ u sklopu programa Erasmus+

Društvo osoba s invaliditetom osnovano je 1999. godine u Rovinju od strane samih osoba s teškoćama te roditelja djece s posebnim potrebama iz primarne potrebe da se pokušaju ostvariti te zaštiti prava i dostojanstvo osoba s invaliditetom i njihovih obitelji.

Od 10. do 20. rujna 2020. godine unatoč nezahvalnim okolnostima uzrokovanih pandemijom COVID-19 bolesti uspješno su proveli projekt „Bodies of Change“ u sklopu aktivnosti “Mobilnost osoba koje rade s mladima” u okviru Erasmus+ programa u području mladih. Ovo je prvi takav Erasmus+ projekt Društva osoba s invaliditetom iz Rovinja, a provedba je ocijenjena primjerom dobre prakse na čemu im još jednom čestitamo!

Projekt je okupio 34 sudionika iz deset različitih europskih zemalja s ciljem razmjene i prenošenja iskustva u radu s mladima u riziku od socijalne isključenosti. To su osobe koje rade s mladima s invaliditetom te psihičkim patnjama, ekonomskim poteškoćama, ali i migrantima, pripadnicima manjina i LGBTIQ+ skupine. Svi oni dijele snažan osjećaj isključenosti i nepripadanja društvu ili određenoj lokalnoj zajednici te imaju generalno smanjene mogućnosti i prilike da budu njihovi ravnopravni članovi, a ovaj projekt je upravo osmišljen kako bi im pomogao svladati te prepreke.

Skupina mladih sjedi na podu u dvorani. Ispred njih na zidu se nalaze šareni papiri i natpisi.

Radionice su bile namijenjene osobama koje rade s mladima te se bave umjetničkim izražavanjem tijelom (plesači, kazališni umjetnici, akrobati…), kao i osobama koje u svojim organizacijama rade s marginaliziranim društvenim skupinama, s naglaskom na rad s mladima.

Temeljile su se na neformalnom obrazovanju, iskustvenom učenju metodom nenasilne komunikacije i bile su vrlo interaktivne. Edukatori iz partnerskih organizacija, Gabriel Vivas Martinez i Jordan Herreros, predstavili su Kazalište potlačenih i Tjelesni pokret kao inovativne metode širokog potencijala sa socijalnog, umjetničkog i pedagoškog aspekta. Radi se o dva moćna alata razvijanja osjećaja povezanosti i pripadnosti kroz pristup zasnovan na empatiji.

Sudionici su na radionicama otkrili mogućnosti i načine primjene takvih alata na svoje ciljane skupine. Imali su priliku otkriti povijest, vrste i alate koje nude metode Kazališta potlačenih i Tjelesni pokret te su prošli postupak prilagodbe alata i vježbi, uz mentorstvo trenera, kako bi ih što uspješnije primijenili u radu sa svojom ciljanom skupinom.

Dvojica mladića stoje jedan pored drugoga okrenuti na suprotne strane. Mladić koji je okrenut prema kameri rukom dodiruje mladića koji je okrenut leđima prema kameri.

Radionice su pružile osobama koje rade s mladima znanje i vještine povezane s kazališnim tehnikama, glasom i javnim nastupima, pokretima tijela, pričanjem priča, Kazalištem potlačenih i metodologijama dramske umjetnosti. Proces učenja bio je pojačan aktivnostima za jačanje tima, raspravama i sesijama koje su doprinijele dubljem razumijevanju ponuđenih alata. Tako su sudionici dobili su jasnu ideju o potencijalu ovih metoda, motivirajući ih da isprobaju drugačiju dinamiku i nove metode u svome radu.

Grupa mladih ljudi u prirodi stoje jedni iza drugih.

Izrađen je priručnik Bodies of Change sa svim provedenim radionicama s ciljem razmjene iskustava među osobama uključenim u rad s mladima u riziku od socijalne isključenosti, ali i kako bi se predstavili novi alati, vještine i znanja koja mogu pridonijeti svakodnevnom radu s članovima različitih udruga u Hrvatskoj i Europi.

Uz to, snimili su i video kako bi dodatno približili provedene aktivnosti široj javnosti.

Projekt je u konačnici rezultirao jedinstvenim iskustvom samih polaznika kao i snažnim umrežavanjem s organizacijama unutar Hrvatske, ali i diljem Europe.

Projekt naglasio inkluzivnost i ono što je najvažnije sudionici su shvatili da ove metode zaista mogu pomoći mladima s teškoćama i u riziku od socijalne isključenosti da razviju svoje samopouzdanje, samopoštovanje, samoizražavanje i svoje socijalne vještine u komunikaciji s drugima, pridonoseći njihovoj socijalnoj uključenosti.