Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Uz Erasmus akreditaciju Srednja škola iz Čakovca predano radi i na uključivanju učenika s manje mogućnosti

Srednja škola Čakovec dugogodišnja je korisnica programa Erasmus+ u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, dobitnica je Erasmus akreditacije za novo programsko razdoblje, a vrlo predano rade i na uključivanju učenika s manje mogućnosti u projektne aktivnosti, što je važna odrednica programa Erasmus+.

U svoju se prvu projektnu avanturu ova čakovečka škola otisnula još 2015. godine, kao dio konzorcija s Gospodarskom školom Čakovec. Iza tima koji piše, prijavljuje i provodi projekte već su četiri uspješno provedena projekta u sklopu programa Erasmus+, dok se mobilnosti u sklopu petog odobrenog projekta upravo odvijaju. Surađivali su kroz konzorcij i s Medicinskom školom Varaždin i Srednjom školom Pregrada, a zadnjih nekoliko projekata prijavili su samostalno. Školi je 2019. dodijeljena Erasmus+ povelja za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, 2020. godine osvojili su drugo mjesto na natječaju za najuspješniji projekt s primjenom ECVET-a, a od 2020. su nositelji Akreditacije Erasmus u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Više detalja o njihovom iskustvu s programom Erasmus+ u razgovoru nam otkriva Mladen Tota, profesor geografije i povijesti te projektni koordinator Srednje škole Čakovec.

„Za novo programsko razdoblje nam je dodijeljena akreditacija, a ciljevi su nam osiguranje kontinuiranog napretka škole, povećanje organizacijskih kapaciteta i učeničke konkurentnosti na tržištu rada, poticanje internacionalizacije, unapređenje kvalitete nastave te pružanje jednakih obrazovnih šansi svima“, rekao je profesor Tota i dodao kako su uz njega u projektni tim uključene i profesorice engleskog jezika, fizioterapije te medicinskih strukovnih predmeta, a učenički interes za mobilnost raste iz godine u godinu. Prije prijave projekta obično provode anketu među učenicima kako bi vidjeli okviran broj zainteresiranih - znalo je biti situacija kad bi interes bio i trostruko veći od stvarnog broja odobrenih mobilnosti, a na nekim natječajima je znalo biti i preko 90 prijava.

Muškarac sjedi na šarenom kauču, iznad njega na zidu su tri uokvirene fotografije.

Najveći interes vlada za mobilnosti u Sloveniju, prvenstveno zbog blizine destinacije i manje jezične barijere. Osim Slovenije, dosad su mobilnosti realizirali na Malti te u Španjolskoj i Njemačkoj, a za partnere iz Španjolske organiziraju i dolazne mobilnosti u suradnji s organizacijama domaćinima iz lokalne zajednice. Redovito realiziraju i dugoročne mobilnosti učenika škole, najčešće maturanata ili učenika koji su nedavno završili obrazovni program (mobilnosti u trajanju od 3 do 12 mjeseci).

Prostorija u kojoj su stolić i mali taburei u kutu, na zidu su zastave različitih država svijeta. Sa strane se nalaze fotelje u različitim bojama i biljka. Na zidu se nalaze fotografije.

Uključivanje i raznolikost važne su odrednice programa Erasmus+ čemu se u Srednjoj školi Čakovec pridaje mnogo pažnje - navedena načela nastoje uključiti u sve ideje koje razvijaju. U sklopu škole djeluje i učenički dom s 50-ak učenika iz cijele Hrvatske, među kojima je veliki broj učenika romske nacionalnosti, a osim njih na sudjelovanje u projektnim aktivnostima posebno se potiče i ostale ranjive skupine (učenici s intelektualnim poteškoćama, učenici slabijeg imovinskog statusa, učenici iz ruralnih područja i obitelji koje su pod nadzorom centara za socijalnu skrb i sl.).

„Želimo im omogućiti da sudjelovanjem na mobilnosti, osim stručnih kompetencija, poboljšaju svoje socijalne kompetencije, lakše se integriraju u društvo, povećaju samopouzdanje te ojačaju svoju poziciju prilikom izlaska na tržište rada“, naglašava profesor Tota. Prilika je to za širenje vidika i dodatna motivacija za nastavak obrazovanja, što potvrđuju primjeri učenika iz navedenih skupina koji su se nakon dugoročnih mobilnosti odlučili za nastavak obrazovanja na visokoškolskim ustanovama.

Srednja škola Čakovec je kao partner uključena i u projekt Uspostava rada Regionalnoga centra kompetentnosti inovativnih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin, a od 2019. za priznavanje ishoda učenja stečenih tijekom inozemnih mobilnosti učenika koriste europski alat ECVET. O uspješnosti u njegovoj primjeni svjedoči i drugo mjesto koje su osvojili na prošlogodišnjem natječaju za najuspješniji projekt s primjenom ECVET-a.

ECVET je europski alat za priznavanje i potvrđivanja ishoda učenja s kojim su se iz Srednje škole Čakovec upoznali na radionici u organizaciji hrvatske Radne kupine stručnjaka za ECVET. Profesor tvrdi da im je sudjelovanje na radionici poslužilo kao poticaj za detaljnije upoznavanje s alatom, pri čemu im je od velike pomoći bila susretljivost i ekspertiza članova skupine, a vrlo brzo su postigli i dogovor s partnerima: „Korištenje ECVET-a nam je u velikoj mjeri olakšalo sporazumijevanje s partnerom u smislu očekivanja“.

Dokumentacijom se jasno definiraju ne samo ciljevi i ishodi nego i način priznavanja i potvrđivanja ishoda prilikom povratka učenika u matičnu ustanovu. Cijeli proces je vrlo jednostavan, a korist višestruka: učenicima je unaprijed jasno što ih očekuje i koje ciljeve moraju ispuniti, a naučeno im je po povratku priznatu te već savladano gradivo ne moraju ponavljati u matičnoj ustanovi. U novom programskom ciklusu programa Erasmus+ o unaprjeđenju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja umjesto ECVET-a brine Radna skupina stručnjaka za strukovno obrazovanje i osposobljavanje.

Više informacija pronađite na službenoj mrežnoj stranici ECVET-a.