Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Bilateralni program akademske mobilnosti

Fotografija dvojice muškaraca u krugu koji sjede za stolom, između njih nalazi se ilustracija zemljopisne karte. pored kruga se s jedne strane nalazi ilustracija muškarca a s druge strane se nalazi ilustracija djevojke pored koje su knjige i akademska kapa.

Svake godine stotinjak hrvatskih studenata, znanstveno-nastavnog osoblja i istraživača dobije stipendije za boravak u inozemstvu zahvaljujući bilateralnim stipendijama.

Stipendije se dodjeljuju domaćim i stranim studentima, doktorandima, postdoktorandima i istraživačima, a nude različite mogućnosti za odlazak na mobilnost u svrhu studija, istraživanja te stručnog i jezičnog usavršavanja. Bilateralnim programom akademske mobilnosti stipendira se hrvatske i strane državljane temeljem međunarodnih bilateralnih ugovora i programa suradnje koje je Hrvatska sklopila s drugim zemljama.

Bilateralni program akademske mobilnosti obuhvaća dva oblika dodjele stipendija:

 • odlazne stipendije (stipendije koje partnerske zemlje dodjeljuju hrvatskim državljanima za razdoblje mobilnosti u inozemstvu)
 • dolazne stipendije (stipendije koje Republika Hrvatska dodjeljuje stranim državljanima za razdoblje mobilnosti u Republici Hrvatskoj).

Bilateralne stipendije dodjeljuju se na osnovi javnih poziva za djelomični/semestralni (BA, MA ili PhD) studij ili cjelokupni studij (BA, MA ili PhD), postdoktorski ili istraživački boravak te za ljetne jezične tečajeve.

Poziv za prijavu za svaku pojedinu stipendiju objavljuje se na stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije te Ministarstva znanosti i obrazovanja sa svom popratnom dokumentacijom i uputama za prijavu.

Kako sudjelovati?

Koje se vrste stipendija nude u okviru bilateralnog programa?

Stipendije se dodjeljuju studentima svih razina studija (BA, MA i PhD), profesorima i istraživačima za:

 • istraživački boravak
 • djelomični (BA, MA ili PhD) studij
 • postdoktorski studij/istraživanje
 • cjelokupni (BA, MA ili PhD) studij
 • ljetni jezični tečaj.

Napomena: vrsta i broj stipendija koje su nude hrvatskim državljanima nisu jednaki za svaku zemlju, odnosno razlikuju se od zemlje do zemlje.

Što bilateralne stipendije uključuju?

Bilateralne stipendije u pravilu uključuju mjesečnu financijsku potporu tijekom mobilnosti i troškove putovanja na mobilnost koje pokriva Agencija za mobilnost i programe EU (1 povratna avionska karta). Dodatno, pojedine stipendije uključuju i smještaj ili naknadu za smještaj tijekom mobilnosti te zdravstveno osiguranje.

Koje su zemlje obuhvaćene Bilateralnim programom akademske mobilnosti?

Hrvatski se državljani mogu prijaviti za stipendije za sljedeće zemlje: Austrija, Australija, Bugarska, Crna Gora, Francuska, Grčka, Japan, Kanada, Kina, Latvija, Mađarska, Sjeverna Makedonija, Njemačka (Bavarska), Poljska, Ruska Federacija, SAD (program Fulbright i program Hubert H. Humphrey), Slovačka, Švicarska, Turska, Ujedinjeno Kraljevstvo (stipendije zaklade British Scholarship Trust). Informacije o dodatnim oblicima bilateralne suradnje nalaze se na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Kako se prijaviti za pojedinu bilateralnu stipendiju?

Zainteresirani kandidati prijavljuju se za pojedinu stipendiju slanjem prijave Agenciji za mobilnost i programe EU koja provodi javne pozive za dodjelu stipendija. U tekstu svakog pojedinog poziva opisan je način prijave i potrebna prijavna dokumentacija (preslika diplome, motivacijsko pismo i slično). Prijava se dostavlja Agenciji za mobilnost i programe EU poštom te je, uz ostalu dokumentaciju navedenu u pojedinom pozivu, obavezno priložiti i otisnuti prijavni on-line obrazac na hrvatskom jeziku.

Tko pokriva troškove putovanja u inozemstvo?

U okviru dodijeljene stipendije Agencija za mobilnost i programe EU snosi troškove putovanja na mobilnost svim odlaznim stipendistima Bilateralnog programa akademske mobilnosti (najčešće u obliku jedne povratne avionske karte).

Pozivi za razdoblje mobilnosti u Republici Hrvatskoj

U okviru bilateralnih stipendija akademska razmjena odvija se u oba smjera. Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije svake godine zajednički dodjeljuju stipendije za strane studente i istraživače za razdoblje mobilnosti na hrvatskim visokim učilištima i znanstvenoistraživačkim ustanovama.

U sklopu poziva za prijavu koji provode Agencija i Ministarstvo dodjeljuje se osam vrsta stipendija, uključujući stipendije za djelomični/semestralni (BA, MA ili PhD) studij, za istraživački boravak, za cjelokupni (BA, MA ili PhD) studij te za stipendije namijenjene stranim studentima koji uče hrvatski jezik na lektoratima hrvatskog jezika u inozemstvu (jednosemestralne stipendije i stipendije za ljetni seminar hrvatskog jezika).

Korisne poveznice

Gdje mogu pronaći informacije o drugim izvorima stipendiranja ili mogućnostima za mlade u inozemstvu?

Najčešća pitanja i odgovori