Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Europske snage solidarnosti

Program Europske snage solidarnosti promovira solidarnost i svojim aktivnostima mladima od 18 do 30 godina omogućuje dvije vrste aktivnosti – volontiranje (međunarodno ili nacionalno) i bespovratna sredstva za realizaciju lokalne solidarne inicijative pod nazivom „projekt solidarnosti“.