Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Prijavite se na online seminar: “VET Connected - Get Connected”

Agencija za mobilnost i programe Europske unije vas poziva na prijavu za sudjelovanje na online seminaru VET Connected - Get Connected koji će se održati 26. travnja 2022. godine u organizaciji irske nacionalne Erasmus+ agencije.

S obzirom na to da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski.
Ciljana skupina su predstavnici organizacija iz sektora strukovnog obrazovanja i osposobljavanja zainteresirani za mogućnosti uključivanja učenika i nastavnika u programe mobilnosti.

Ciljevi online seminara su razmjena iskustava i dobre prakse, upoznavanje s mogućnostima sufinanciranja učeničkih i nastavničkih mobilnosti u okviru Erasmus+ programa u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i stvaranje podloge za umrežavanje. Očekuje se povećana razina znanja o mogućnostima sufinanciranja učeničkih i nastavničkih mobilnosti u okviru Erasmus+ programa u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, a sudionici će biti osposobljeni kvalitetnije osmišljavati i povoditi Erasmus+ mobilnosti učenika i osoblja u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u suradnji s partnerskim institucijama.

Na seminaru će sudjelovati sudionici iz cijele Europe, a za sudionike iz Hrvatske su rezervirana najviše 2 mjesta za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

Prijava je dostupna putem Salto platforme na koju se je potrebno prethodno registrirati. U slučaju poteškoća, upućujemo vas na priručnik za postupak registracije koji se nalazi na Salto platformi. Krajnji rok za prijavu na seminar je 25. ožujka 2022. godine.

Više informacija o seminaru.
Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte strukovno@ampeu.hr.