Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Algebrin projekt među 13 odabranih projekata Centra za strukovne izvrsnosti

Europska komisija objavila je rezultate Poziva na dostavu projektnih prijedloga za Erasmus+ centre strukovne izvrsnosti za 2022. godinu. Od 13 odabranih projekata za sufinanciranje, jedan je iz Hrvatske i to s Visokog učilišta Algebra.

Dvoje učenika i jedna učenica sastavljaju robota
Pexels

Ukupno je pristiglo 76 prijava od čega je 61 prijava proglašena prihvatljivom. Ocjenu iznad praga kvalitete dobilo je 22 projektna prijedloga, no s obzirom na indikativni proračun dostupan za poziv na dostavu prijedloga (48.000.000 EUR) i broj visokokvalitetnih prijava, odabrano je 13 prijava za sufinanciranje u ukupnom iznosu od 47 403 994 EUR.

Među odabranim projektima našao se i Algebrin Erasmus+ projekt “Sljedeća generacija strukovnog obrazovanja i osposobljavanja pokretana umjetnom inteligencijom" (AI4VET4AI). Projekt je usmjeren osposobljavanju strukovnih učenika digitalnim vještinama koje će im omogućiti konkurentnost na tržištu rada. Projekt provodi konzorcij od 26 partnera na čelu s Visokim učilištem Algebra iz Zagreba. Uz domaće partnere, poput Hrvatske udruge za umjetnu inteligenciju i Tehničke škole Čakovec, u provođenju projekta sudjeluju i brojni strani partneri iz Nizozemske, Italije, Austrije, Slovenije, Turske, Njemačke, Irske, Srbije.

Poziv je privukao veliki broj prijava i organizacija: u 76 pristiglih projektnih prijava sudjelovalo je čak 1.590 organizacija kao potencijalni partneri, među kojima su najveće skupine upravo pružatelji strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Prijave su pristigle iz 59 različitih zemalja, uključujući 26 država članica, 4 zemlje pridružene Programu i 29 zemalja koje nisu pridružene Programu.

Centri za strukovnu izvrsnost (CoVE) promiču pristup izvrsnosti odozdo prema gore, koji podrazumijeva da su ustanove strukovnog obrazovanja i osposobljavanja sposobne fleksibilno nuditi vještine u skladu s promjenjivim gospodarskim i socijalnim potrebama, uključujući digitalnu i zelenu tranziciju. Također, okupljaju i širok spektar lokalnih partnera, poput pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (između ostalih), kako bi zajedno stvorili "ekosustave vještina" koji doprinose regionalnom, gospodarskom i socijalnom razvoju, inovacijama i pametnim strategijama specijalizacije.