Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Ne propustite Info dan o pozivima za civilno društvo i webinar o globalnim mogućnostima Erasmusa+ u 2023. godini!

Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) organizira dva webinara u studenom. Jedan je na temu globalnih mogućnosti programa Erasmus+ za partnerske zemlje. Drugo događanje je Info dan o mogućnostima financiranja udruga mladih, u kontekstu suradnje s civilnim društvom i EU mrežama aktivnima u području obrazovanja i osposobljavanja te mladih

Ilustracija s tri laptopa na temu videokonferencija i webinara
@Pixabay

Više informacija o globalnoj dimenziji Erasmusa+ doznat ćete 7. - 8. - 10. studenog 2022. na Svjetskom webinaru o globalnim mogućnostima u okviru Erasmus+

Ovaj je seminar usmjeren na Erasmus+ prilike za razmjenu i suradnju te nudi jedinstvenu priliku sudionicima da bolje razumiju sve aspekte i prednosti ovih programa. Webinar će pružiti više informacija o sljedećim mogućnostima: akademska razmjena studenata i osoblja, projekti suradnje za visoko obrazovanje, strukovno obrazovanje i osposobljavanje, sport, virtualna razmjena i mobilnost istraživača.

Sredinom studenog održat će se Info dan o mogućnostima financiranja udruga mladih, u kontekstu suradnje s civilnim društvom. Info dan će biti otvoren za sve i uključivat će vrijeme za pitanja sudionika.

16. studenoga 2022. – Info dan o suradnji civilnog društva u području obrazovanja i osposobljavanja te natječajima za Mlade 2023.

Cilj ovog događanja je pružiti informacije i objašnjenje dvaju otvorenih poziva kojima se osiguravaju bespovratna sredstva za poslovanje Europskih nevladinih organizacija (ENGO) i EU mreža aktivnih u području obrazovanja i osposobljavanja te mladih. Opći ciljevi ovih poziva su sljedeći: podići svijest o europskim politikama, povećati predanost dionika i suradnju te potaknuti razmjenu dobrih praksi u području razvoja politika među članicama. U fokusu Info dana dva su poziva: poziv za Okvirni sporazum o partnerstvu (za 3 godine) i Ugovor o posebnim bespovratnim sredstvima (za 2023. godinu).

Pozivi su već objavljeni na portalu Financiranje i natječaji. Više informacija bit će dostupno na mrežnoj stranici EACEA-e.

Za dodatna pitanja i informacije na raspolaganju vam je e-pošta: eacea-youth@ec.europa.eu