Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Kako je Erasmus+ doskočio pandemijskim uvjetima u 2020. godini

Program Erasmus+ se čak i u ovim izazovnim okolnostima uzrokovanih pandemijom COVID-19 virusa iskazao te je pokazao svoju izuzetnu prilagodljivost i otpornost prilagođavajući svoje djelovanje, podržavajući dionike i preoblikujući prioritete sukladno potrebama društva i korisnika, istaknuto je u Erasmus+ izvješću za 2020. godinu

Rozo - narančasta pozadina na kojoj piše Erasmus+ Annual report 2020 u bijelom krugu. Oko kruga su ilustracije putokaza, kovčega, zgrada, knjiga

U nastavku izdvajamo najzanimljivije i najvažnije naglaske Izvješća za 2020. godinu (Erasmus+ Annual Report 2020) koje je Europska komisija objavila 16. prosinca 2021. godine.

Utjecaj pandemije na projektne aktivnosti

Europska komisije ističe kako je u 2020. godini zbog izvanredne situacije uzrokovane pandemijom, nacionalnim agencijama i krajnjim korisnicima pružana kontinuirana ključna podrška i maksimalna fleksibilnost. Primjerice, produženi su rokovi za prijavu, datumi završetka projekata u tijeku, pokriveni su dodatni troškovi do maksimalnog iznosa odobrenog projektima, studentima visokog obrazovanja bilo je dopušteno zadržati Erasmus+ stipendije dok završavaju svoj učenje na daljinu

Iako je COVID-19 utjecao na tisuće projekata važno je istaknuti da je u kolovozu 2020. program Erasmus+ objavio dva nova poziva za podnošenje prijedloga projekata u područjima Partnerstva za spremnost za digitalno obrazovanje i Partnerstva za kreativnost te je na ta dva poziva pristiglo je ukupno 4430 prijava, od čega je ugovoren 1201 projekt.

Kako do Europskog obrazovnog prostora?
  • Erasmus+ je ključan i u stvaranju Europskog obrazovnog prostora (EEA) koji je nakon pripremnog razdoblja od dvije godine, 30. rujna 2020. usvojio komunikaciju o tome kako postići Europski obrazovni prostor (EEA) do 2025. godine.
  • EEA nastoji na taj način postići da se kvalitetno učenje bez granica učini dostupnim za sve, svugdje u Europi, da se promijeni kultura obrazovanja prema cjeloživotnom učenju i da se EU modernizira digitalnim vještinama za mlade i odrasle. S tim ciljevima EEA se uklapa u obuhvatniji cilj postizanja moderne i održivije Europe sposobne odgovoriti na digitalne i zelene prijelaze.

Ostvarenje Europskog obrazovnog prostora kroz šest dimenzija:

1. Visoko obrazovanje - u okviru programa Erasmus+ odabrana 24 dodatna europska sveučilišta; ukupno 41 europsko sveučilište koje okuplja više od 280 visokoškolskih ustanova diljem Europe sada je dio ove vodeće inicijative

2. Učitelji i treneri - Program Erasmus+ pridonio je promicanju i podršci kontinuiranom profesionalnom razvoju učitelja i trenera te je održano više od 126 000 aktivnosti mobilnosti za nastavnike, trenere i drugo osoblje iz područja školskog obrazovanja i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

3. Zelena i digitalna tranzicija – Program Erasmus+ pridonio je provedbi Cilja održivog razvoja UN-a za obrazovanje za 2030. (SDG-4), a jedan od primjera je projekt Poboljšanje sigurnosti hrane na Mediteranu (FoSAMED). Nastavljena je provedba prvog Akcijskog plana digitalnog obrazovanja (2018.-2020.) gdje je Alat za samopromišljanje SELFIE dosegao je više od 832 000 korisnika u 57 zemalja do prosinca 2020, a akcija Hackathon za digitalno obrazovanje na više od 54 lokacije u 33 zemlje svijeta više od 2 500 sudionika

4. Uključivanje i ravnopravnost spolova - u 2020. društveno uključivanje ostala je međusektorski prioritet. Program Erasmus+ koji se usredotočuje na uklanjanje prepreka učenju i dalje je bio pokretačka snaga u promicanju uključivih praksi.
Rad radne skupine za promicanje zajedničkih vrijednosti i inkluzivnog obrazovanja 2018.-2020. pridonio je objavljivanju nekoliko rezultata u 2020. o temama u rasponu od uključivanja migranata i izbjeglica, preko LGBTIQ raznolikosti, do obrazovanja iz povijesti i korištenja suvremenih medija.
Unatoč ogromnom utjecaju Covid-19 na svijet obrazovanja, pozitivno je napomenuti da pandemija nije imala utjecaja na spolnu distribuciju razdoblja mobilnosti u okviru programa Erasmus+.

5. Kvaliteta - dodijeljeno je 38 europskih jezičnih oznaka koje podupiru prioritete „Razvoj boljih i inkluzivnijih škola i podrška učiteljima i školskim čelnicima da prihvate različitost” i „Uklanjanje jezičnih barijera za stvaranje dinamičnijih pograničnih regija”.
Za završni godišnji poziv za 2020., Jean Monnet aktivnosti zaprimile su rekordan broj prijava. S proračunom od 21,5 milijuna eura Komisija je uspjela odabrati 362 prijave od 1 447 prihvatljivih prijedloga.

6. Geopolitička dimenzija - Međunarodne aktivnosti programa Erasmus+ nastavile su pridonositi ukupnim geopolitičkim prioritetima Komisije s naglaskom na zapadni Balkan, istočno i južno susjedstvo i Afriku.

Ostvaren značajan rekord

Broj sudionika Europskog tjedna sporta ove je godine iznosio 15,6 milijuna, što je novi rekord za Europski tjedan sporta.

Erasmus+ je brend koji traje usprkos pandemiji

Čak i u izazovnom kontekstu 2020. godine Erasmus+ je ostao otporan na pandemijske uvjete dosegnuvši 11,7 milijuna sudionika krajem godine. No, ipak je dio mobilnosti bio ozbiljno pogođen pandemijom koronavirusa što je dovelo do značajnog pada fizičkih mobilnosti. Usporedbe radi, pred-pandemijske 2019. godine evidentirano je čak 950.000 fizičkih mobilnosti, a pandemijske 2020. godine ta je brojka pala na 350.000. Brzom prilagodbom na hibridne i virtualne mobilnosti korisnici su mogli nastaviti svoje Erasmus+ aktivnosti.