Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Osnovne informacije o mobilnosti izvan CEEPUS mreža

Ako vaše matično visoko učilište u tekućoj godini ne sudjeluje u CEEPUS partnerskoj mreži, možete se prijaviti za freemover stipendiju (za stipendiju izvan CEEPUS partnerskih mreža visokih učilišta).

Za freemover stipendije mogu se također natjecati svi oni čija visoka učilišta jesu dio mreže no ustanova za koju se žele prijaviti nije u istoj mreži.

Budući da se freemover stipendije odobravaju s ciljem korištenja preostalih mjeseci stipendija nakon dva prijavna roka za mrežne stipendije, u većini se zemalja freemover stipendije dodjeljuju samo za ljetni semestar.

Glavni freemover natječaj - za ljetni semestar, otvoren je tijekom studenog, s krajnjim rokom za podnošenje prijava putem sustava CEEPUS do 30. studenog.

Za podnošenje freemover prijave potrebno se registrirati u sustav CEEPUS-a te slijediti poveznicu "Create mobility application"

Prije ispunjavanja prijave potrebno je dobiti potpisano prihvatno pismo od ustanove u kojoj želite boraviti te dva pisma preporuke od svoje matične ustanove u slučaju studenata i doktoranada. Nastavno osoblje koje se prijavljuje za mobilnost mora priložiti samo potpisani obrazac prihvatnog pisma. Skenirani se dokumenti prilažu u postupku ispunjavanja online prijave. Jedina je iznimka Austrija. Prilikom prijave za freemover mobilnost u Austriji nije potrebno prilagati ove dokumente te se dokumenti prilažu tek kada primite obavijest da ste izabrani u uži krug kandidata.

CEEPUS freemover natječaj predstavlja odličnu mogućnost za povećanje broja mobilnih studenata i nastavnog osoblja.. Podsjećamo kako u CEEPUS-u studentska mobilnost ne mora biti semestralna već može biti i kratka – svega mjesec dana, no nužno je da predstavlja smislenu cjelinu (rad u laboratoriju, trening, terenska nastava, pisanje završnog rada). Također, u CEEPUS-u nastavno osoblje može ostvariti više mobilnosti tijekom jedne akademske godine.

Podsjećamo na osnovne značajke freemover prijava:

 • Freemover natječaj predstavlja sjajnu mogućnost za ostvarivanje mobilnosti na ustanovu s kojom vaša matična ustanova nema prethodno potpisani ugovor o suradnji, drugim riječima, na bilo koje visoko učilište u nekoj od zemalja koje sudjeluju u CEEPUS-u (popis zemalja dostupan je na www.ceepus.info);
 • Koordinatore CEEPUS mreža koji razmatraju uključivanje novih ustanova u mrežu pozivamo da iskoriste ovu priliku da potencijalnu partnersku ustanovu posjete i bolje upoznaju;
 • Studenti najčešće ne znaju na koje visoko učilište se prijaviti, stoga vas upućujemo na odlične pretraživače studijskih programa po ustanovama koji postoje u različitim zemljama – Study in + ime države primateljice;
 • Freemover prijava ima nešto slabije izglede da bude potvrđena, s obzirom na to da freemoveri koriste kvote koje mreže nisu potrošile na dva prethodna natječaja, no sve ovisi o tome koja je odabrana zemlja primateljica;
 • Freemover prijave nominira Nacionalni ured za CEEPUS u Hrvatskoj, no njihovu kvalitetu provjerava strani ured za CEEPUS koji je i ključan za njihovo odobrenje. Lokalni CEEPUS koordinatori ne sudjeluju u odobravanju prijava u sustavu, no mogu se angažirati u smislu potpisivanja prihvatnog pisma ili pisama preporuke (obavezna dokumentacija za freemover prijave, pojašnjenje u nastavku);
 • Kriteriji za odobrenje freemover prijava razlikuju se od zemlje od zemlje. Osim o kvaliteti prijave mogu ovisiti i o broju mjeseci kojima pojedina zemlja raspolaže te o kvotama za međunarodnu suradnju kojima pojedina strana visoka učilišta raspolažu. Dobro sročena motivacija u prijavi (pojašnjenje motiva za prijavu na određeno visoko učilište, navođenje programa ili kolegija koji su dostupni na stranom visokom učilištu a ne postoje na matičnome, gramatička ispravnost prijave) je ključna;
 • Studenti uz prijavu trebaju priložiti dodatnu dokumentaciju – 2 pisma preporuke matičnog visokog učilišta te 1 prihvatno pismo stranog učilišta (obrasci za „Letter of Recommendation“ i „Letter of Acceptance“ su dostupni na ceepus.info), a za nastavno osoblje prihvatno pismo za freemover profesore („Freemover Teacher Letter of Acceptance“, također dostupno na www.ceepus.info). Za Austriju se dokumentacija učitava u sustav CEEPUS-a tek po prolazu u 2. krug natječaja;
 • Freemover stipendisti dobivaju isti iznos stipendije kao mrežni stipendisti.