Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Odabrani sudionici seminara „Embrace inclusion and diversity in your Erasmus+ projects!“

Donesena je Odluka o odabiru sudionika za sudjelovanje na Aktivnosti osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+ “Embrace inclusion and diversity in your Erasmus+ projects! (pretraživi pdf), koja će se održati uživo u Zagrebu od 15. do 18. studenog 2022. u organizaciji Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

Poziv na prijavu je objavljen na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije dana 22. kolovoza 2022.