Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Održan informativni dan za MSCA Doktorske mreže

Agencija za mobilnost i programe EU održala je 1. lipnja 2022. informativni dan iz područja Marie Skłodowska – Curie djelovanja za Doktorske mreže.

Ilustracija Marie Skłodowske – Curie i molekule
Ilustracija: Europska komisija

Cilj informativnog dana, kojem je prisustvovalo 45 sudionika, bio je upoznati potencijalne prijavitelje projekata s pravilima natječaja Doktorskih mreža te mogućnostima koje se nude u okviru MSCA konzorcijskih projekata.

Tijekom informativnog dana Sandra Vidović predstavila je detalje natječaja te analizu sudjelovanja hrvatskih prijavitelja u MSCA djelovanjima u prethodnom okvirnom programu za istraživanje i inovacije, Obzor 2020. Proces evaluacije i korisne savjete za pisanje projektnog prijedloga predstavila je dr.sc. Marijana Sokolović. Primjer dobre prakse iz aspekta organizacija koje prijavljuju, ali i istraživača koji sudjeluju, prezentirali su prof. dr. sc. Gordan Jelenić te Jan Tomec, predstavnici projekta THREAD, Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Svoja iskustva uključivanja u konzorcij, postupak pisanja i prijave projektnog prijedloga predstavio je prof. dr. sc. Željko Mrnjavac, predstavnik projekta PRESILIENT, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Dodatno, na informativnom danu, Ivan Makovec predstavio je mogućnosti umrežavanja za hrvatske organizacije. Nacionalni sustav podrške i mjere za jačanje nacionalnog sudjelovanja u programima EU predstavila je Zorana Barišić, nacionalna koordinatorica nacionalnih osoba za kontakt Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Dostupne su prezentacije te program održanog informativnog dana.

Putem MSCA Doktorskih mreža financiraju se konzorcijski projekti, sastavljeni od sveučilišta, istraživačkih i znanstvenih centara, pripadnika neakademskog sektora, a s ciljem osposobljavanja nove generacije doktorskih studenata. Natječajne aktivnosti obuhvaćaju prekograničnu i međusektorsku mobilnost s ciljem postizanja izvrsnosti i inovativnog istraživanja, ali i mogućnosti prijenosa stečenih znanja i iskustava kao i jačanja kapaciteta istraživačkih organizacija. Također, potiče se uključenost neakademskog sektora, industrije i poduzetništva.

Podsjećamo, natječaj je otvoren do 15. studenog 2022. te je u njegovu okviru predviđeno 428,2 milijuna eura bespovratnih sredstava. Više informacija o natječaju dostupno je na portalu Europske komisije Funding & tender opportunities.

Za detaljnije informacije o pravilima natječaja, pisanja projektnog prijedloga slobodno se obratite MSCA nacionalnim osobama za kontakt na e-mail sandra.vidovic@ampeu.hr te ivan.makovec@ampeu.hr.