Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Održan webinar „Mogućnosti za mlade istraživače u okviru inicijative EURAXESS”

Hrvatska zaklada za znanost u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe Europske unije održala je u utorak 15. ožujka 2022. webinar „Mogućnosti za mlade istraživače u okviru inicijative EURAXESS“ kojem je prisustvovalo 99 sudionika, većinom mladih istraživača, administrativnih djelatnika te karijernih savjetnika.

Cilj webinara bio je upoznati sudionike s inicijativom EURAXESS, funkcionalnostima EURAXESS portala te karijernima uslugama i alatima namijenjenima istraživačima, kao i ostalim mogućnostima za mlade istraživače u okviru programa i inicijativa koje provodi Agencija za mobilnost i programe EU.

Dostupne su prezentacije i program održanog webinara.

Za više informacija, slobodno se obratite gospodinu Dariju Lečiću na e-mail dario@hrzz.hr.