Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Peta europska konferencija o obrazovanju u središte pozornosti stavlja mlade umove

Europska konferencija o obrazovanju vodeće je godišnje događanje u kontekstu stvaranja europskog prostora obrazovanja koje će 1. prosinca 2022. godine okupiti ministre obrazovanja država članica, brojne predstavnike mladih za europske poslove, koordinatore EU-a za mlade, donositelje odluka, dionike, obrazovne stručnjake i novinare.

Portret djevojke oko čije glave su raspoređene male fotografije drveta, astronauta, životinja, planeta, satelita
@Europska komisija

Peta europska konferencija o obrazovanju u prvi plan stavlja mlade i obrazovanje, dajući našim mladim umovima priliku da doprinesu oblikovanju budućeg smjera obrazovanja i osposobljavanja u Europi. Mladi su budućnost Europe i imat će središnju ulogu u dvostrukoj zelenoj i digitalnoj tranziciji naših društava. Kako bi se to postiglo, nužna je prilagodba europskih sustava obrazovanja i osposobljavanja kako bi se svim mladima omogućio razvoj vještina i kompetencija prijeko potrebnih za napredak i inovacije.

Ovogodišnja konferencija bavit će se pitanjima:

 • unapređivanja obrazovnog sektora na dobrobit sviju;
 • na koji način obrazovanje i osposobljavanje učiniti uključivijima kako bi se svima omogućilo da ostvare svoj puni potencijal;
 • mogu li se i kako ulaganja bolje usmjeriti kako bi se osiguralo kvalitetno i uključivo obrazovanje?
 • uloge obrazovanja koju ono ima u ostvarivanju europskog zelenog plana;
 • na koji način osigurati da mladi ljudi raspolažu zelenim i digitalnim vještinama potrebnima za razvoj i inovacije na održiv način?
 • kako obrazovne sustave otporne na promjene u budućnosti učiniti otpornijima?

Agencija za mobilnost i programe EU će 1. prosinca od 11:30 do 12:15 sati u okviru panela “Building the European Education Area: From vision to reality”, predstaviti temu uključivanja i raznolikosti te rad SALTO centra za uključivanje i raznolikost. Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs sudjelovat će na panelu Empowered in the Digital Age.

Predstavnici mladih i članovi zajednice za obrazovanje i osposobljavanje iz čitave Europske unije (EU) raspravljat će o idejama i najboljim praksama kao odgovor na ta i brojna druga pitanja. Zajedno će predlagati i donijeti nove perspektive, inovativna rješenja uz kreativne pristupe.

Pozivamo sve zainteresirane da prate konferenciju Fifth European Education Summit: „Bright Young Minds“, u četvrtak 1. prosinca 2022., od 9:30 do 18 sati.

Prethodna registracija nije potrebna, za dodatne informacije posjetite mrežne stranice događanja i doznajte više o programu i govornicima.