Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Posjetite mrežnu stranicu Erasmus+ Salto centra za uključivanje i raznolikost

Erasmus+ SALTO resursni centar za područje obrazovanja i osposobljavanja, smješten u Agenciji za mobilnost i programe EU, dobio je svoju službenu mrežnu stranicu (www.saltoinclusion.eu) koja donosi najnovije vijesti i korisne materijale o tome kako Erasmus+ projekte oplemeniti s inkluzivnom dimenzijom.

Ilustracija koja prikazuje četvero mladih ljudi različitog podrijetla koji sudjeluju u programu Erasmus+
@Kiosk Studio

Europska komisija imenovala je 2022. godine Agenciju za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) SALTO centrom koji će pružati podršku na temu uključivanja i raznolikosti agencijama u 33 zemlje koje provode Erasmus+ program u području obrazovanja i osposobljavanja, drugim dionicima na europskoj razini te Europskoj komisiji.

Agencija je preuzela odgovornu obvezu informiranja i promicanja vrijednosti uključivanja i raznolikosti, vodećeg europskog prioriteta. Kao važan komunikacijski alat u obnašanju te važne uloge izrađena je mrežna stranica www.saltoinclusion.eu na kojoj se nalaze ključne informacije o ciljevima i ulozi SALTO Inkluzije i raznolikosti u području obrazovanja i osposobljavanja. Na stranici se također nalaze i informacije o aktivnostima drugih SALTO centara, koji također pružaju stručnu podršku i predstavljaju izvor informacija, metoda i primjera neformalnog učenja organizacijama i osobama aktivnima u području obrazovanja i osposobljavanja te u području mladih na teme vezane uz europske prioritete.

Na mrežnoj stranici Salto centra za uključivanje i raznolikost nalazi se pregled mogućnosti koje nudi program Erasmus+, s posebnim naglaskom na inkluziju i raznolikost kao horizontalni prioritet.

Na mrežnoj stranici nalaze se najnovije vijesti i korisni materijali (publikacije, izvješća, smjernice, „inkluzivni“ alati, strategije i akcijski planovi) o tome kako Erasmus+ projekte oplemeniti s inkluzivnom dimenzijom.

Posjetiteljima će posebno zanimljive i korisne biti inspirativne priče o projektima i organizacijama koje su bile posebno uspješne u promicanju načela inkluzivnosti, različitosti, tolerancije, jednakosti i solidarnosti.

Zahvaljujući prilici da preuzme odgovornu ulogu referentnog centra za uključivanje i raznolikost u području obrazovanja i osposobljavanja na europskoj razini, Agencija za mobilnost i programe EU-a će predano raditi na stvaranju jednakih mogućnosti za sve polazeći od pretpostavke da svaka osoba ima pravo na kvalitetno i uključivo obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje kako bi održala i stekla vještine pomoću kojih može u potpunosti sudjelovati u društvu i na tržištu rada.