Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Novi seminar centra Euroguidance o profesionalnom usmjeravanju za psihologe i pedagoge osnovnih škola

5. listopada 2021. započeo je dvodnevni Euroguidance seminar o profesionalnom usmjeravanju, a ujedno i prvi uživo nakon dvije godine, u organizaciji Euroguidance centra Hrvatska, kao europske inicijative koja djeluje u okviru Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

Cilj ovog seminara koji se provodi od 2013. godine je produbiti znanja stručnih suradnika psihologa i pedagoga u osnovnim školama potrebna za profesionalno usmjeravanje i savjetovanje učenika osnovnih škola te pružiti podršku učenicima pri razvoju vještina i radnih navika radi razvitka buduće karijere i cjeloživotne zapošljivosti.

Seminar pomaže korisnicima procijeniti individualne sposobnosti, potrebe, interese, interpersonalne vještine i znanja o različitim mogućnostima razvitka karijere.

Polaznici Euroguidance seminara sjede u prostoriji s maskama na licu.

Putem radionica gosti predavači prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić, doc. dr. sc. Maja Parmać Kovačić (Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), dr. sc. Iva Šverko i dr. sc. Toni Babarović (Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“) i Katarina Cvitanović, dipl.psih. iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje predstavili su različite aspekte djelatnosti profesionalnog usmjeravanja u školskom okruženju i demonstrirali su metode i tehnike interaktivnog rada s učenicima s ciljem kvalitetnog i informiranog odabira budućeg obrazovanja ili karijere.

Govornica na seminaru stoji i drži predavanje dok polaznici sjede

Nakon uspješno održanog seminara Euroguidance centar će i dalje organizirati edukacije u fizičkom obliku uz poštivanje epidemioloških mjera, a za više informacija o aktivnostima Euroguidance centra posjetite mrežne stranice Agencije za mobilnost i programe Europske unije.