Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Izvanredni natječaj za kratke grupne mobilnosti u zimskom semestru akademske godine 2023./2024.

Pozivamo zainteresirane CEEPUS koordinatore mreža odabranih na natječaju za ak. god. 2023./2024. na podnošenje zahtjeva za sufinanciranje kratkih grupnih mobilnosti (ljetnih škola) u sklopu CEEPUS-a, Srednjoeuropskog programa razmjene za sveučilišne studije (www.ceepus.info).

Fotografija na kojoj jedan student sjedi za laptopom i pokazuje nešto preostalim studentima oko njega
Unsplash

Prijava se podnosi slanjem popunjenog prijavnog obrasca na adresu ceepus@ampeu.hr

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za kratke grupne mobilnosti u zimskom semestru akademske godine 2023./2024. je 15. rujan.

Kratke grupne mobilnosti mogu se realizirati između 15. listopada 2023. i 1. ožujka 2024.

Uvjeti stipendiranja za kratke grupne mobilnosti su sljedeći:
Sukladno Radnom programu ugovora CEEPUS III, u sklopu CEEPUS-a mogu se stipendirati polaznici i nastavno osoblje koje sudjeluje u kratkim programima u trajanju od najmanje 3 do najviše 10 radnih dana, pod uvjetom da se polaznicima omogućava stjecanje ECTS bodova i pod uvjetom da je program osmišljen na način da privuče polaznike iz što većeg broja CEEPUS zemalja.

Kratke grupne mobilnosti u Hrvatskoj najčešće se ostvaruju u obliku ljetnih škola. Za kratke grupne mobilnosti ne osigurava se subvencionirana prehrana, već se isplaćuje novčani iznos u obliku dnevnica utvrđenih za svaki radni dan predviđen programom, uz ograničenje isplate najviše 10 dnevnica za jednu ljetnu školu. U sklopu stipendije osigurava se smještaj u studentskom domu za polaznike i nastavno osoblje. Troškove smještaja u potpunosti snosi NCO-HR. U slučaju da ne postoji (adekvatan) smještaj za nastavno osoblje, moguća je isplata naknade za smještaj za nastavno osoblje na temelju zahtjeva koji podnosi lokalni CEEPUS koordinator.

Novčani iznos
Novčani iznos dnevnice za mobilnost u trajanju od 3 do 10 radnih dana utvrđuju se kako slijedi:

 • Nastavnici 27,00 eura/dan
 • Doktorandi 23,00 eura/dan
 • Studenti 20,00 eura/dan

Iako trajanje ljetne škole nije ograničeno na 10 radnih dana, najveći iznos koji je moguće isplatiti za jednog stipendistu u okviru sudjelovanja u ljetnoj školi iznosi 10 dnevnica. U slučaju da u pojedinom gradu ne postoji adekvatan slobodni smještaj u studentskom domu na zahtjev visokog učilišta koje organizira ljetnu školu Agencija za mobilnost i programe EU isplaćuje naknadu za smještaj. Zahtjev podnosi lokalni CEEPUS koordinator ili ured za međunarodnu suradnju najkasnije 20 kalendarskih dana prije početka mobilnosti na memorandumu ustanove. Zahtjev mora biti ovjeren pečatom ustanove ili odsjeka koji organizira kratku grupnu mobilnost i potpisom nadležne osobe. Isplata iznosa vrši se na žiro račun visokog učilišta, a stipendistu se isplata sredstava vrši na isti način kao i isplata stipendije, sukladno financijskim propisima Republike Hrvatske.