Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Jezične stipendije Vlade Francuske Republike u 2022. godini

Veleposlanstvo Francuske Republike u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije pozivaju na podnošenje prijava za jezične stipendije Vlade Francuske Republike.

U sklopu ovog poziva te hrvatsko-francuske bilateralne suradnje hrvatskim državljanima ponuđene su sljedeće stipendije za usavršavanje znanja francuskoga jezika:

1. Jednomjesečne jezične stipendije za studente svih studijskih programa.

Stipendije (pod 1.) su namijenjene redovitim i izvanrednim studentima hrvatskih visokih učilišta, upisanima na diplomske studije ili integrirane sveučilišne studije (na 4. ili višu godinu integriranoga sveučilišnog studija) svih studijskih programa, uz iznimku studenata francuskoga jezika i književnosti (njima su namijenjene stipendije navedene pod 2.).

Stipendije nisu namijenjene početnicima – uvjet je minimalno A2 razina znanja francuskoga jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike.

2. Jednomjesečne jezične stipendije za studente francuskoga jezika i književnosti.

 • Stipendije su namijenjene studentima prve ili druge godine diplomskoga studija francuskoga jezika i književnosti.
 • Vrijeme i mjesto održavanja (stipendije 1. i 2.): Nica, Francuska, 18. 7. – 12. 8. 2022.
 • Francuska strana pokriva troškove školarine, smještaja i prehrane, a hrvatska strana (Agencija za mobilnost i programe EU-a) snosi troškove putovanja stipendista na mobilnost u Francusku.
 • Prednost će se dati kandidatima koji prije nisu bili dobitnici stipendije za sudjelovanje na ljetnim tečajevima francuskoga jezika.

Prijava za stipendiju mora sadržavati sljedeće dokumente:

 1. otisnut, ispunjen te potpisan odgovarajući prijavni obrazac na francuskome jeziku dostupan u prilogu;
 2. otisnut, ispunjen te potpisan on-line obrazac na hrvatskome jeziku;
 3. životopis (korištenje Europass formata je poželjno, no ne i obvezno);
 4. prijepis ocjena cjelokupnoga dosadašnjeg studija (prijepis ocjena nije potrebno prevoditi na engleski ili francuski jezik); dodatno, kandidati kod kojih iz prijepisa ocjena nije vidljiv status studenta diplomskoga studija trebaju priložiti potvrdu o upisu na trenutačnu razinu studija;
 5. presliku diplome DELF (ako je kandidat/kinja posjeduje);
 6. presliku domovnice (domovnicu nije potrebno prevoditi na engleski ili francuski jezik);
 7. kandidati koji se prijavljuju za stipendije pod 2. dodatno trebaju priložiti pismo preporuke od profesora s odjela/odsjeka na kojemu kandidat/kinja studira francuski jezik i književnost.

Rok za podnošenje prijave je 15. travnja 2022. godine.

Povjerenstvo koje čine predstavnici Veleposlanstva Francuske Republike, Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za mobilnost i programe EU-a donijet će odluku o dobitnicima stipendije. Odluka povjerenstva je konačna te ne podliježe daljnjim izmjenama.

Prijava za stipendiju podnosi se u dva (2) primjerka:

 1. Veleposlanstvu Francuske Republike dostavlja se jedan (1) primjerak dokumentacije na francuskome jeziku (uz iznimku domovnice i prijepisa ocjena koji mogu biti na hrvatskome jeziku);
 2. Agenciji za mobilnost i programe Europske unije dostavlja se jedan (1) primjerak dokumentacije (uključujući hrvatski prijavni obrazac) na hrvatskome jeziku te preslika ispunjenoga francuskoga prijavnog obrasca.

Adresa Veleposlanstva Francuske Republike na koju se šalje prijavna dokumentacija je:

VELEPOSLANSTVO FRANCUSKE REPUBLIKE U RH
SLUŽBA ZA SURADNJU I KULTURNU DJELATNOST (SCAC)
Almeria centar, Ulica grada Vukovara 284b, 10 000 Zagreb,
s naznakom: „Za natječaj – jezične stipendije“.

Adresa Agencije za mobilnost i programe EU-a na koju se šalje prijavna dokumentacija je:

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska ulica 26, 10 000 Zagreb,
s naznakom: „Za jezičnu stipendiju Vlade Francuske Republike“.

Za sve pojedinosti i dodatne informacije o pozivu kandidati se mogu obratiti Agenciji za mobilnost i programe EU-a na adresu elektroničke pošte: bilaterala@ampeu.hr ili na broj telefona: 01/5005 955 te Službi za suradnju i kulturnu djelatnost Veleposlanstva Francuske Republike na broj telefona: 01/48 93 646 ili e-mail adresu: Sanja.HOIC@diplomatie.gouv.fr.

Prijavom za stipendiju kandidati daju pristanak Službi za suradnju i kulturnu djelatnost Veleposlanstva Francuske Republike za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka koje su ustupili prijavom u svrhu provedbe poziva.

Odjel za visoko obrazovanje – partnerske zemlje koji djeluje pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije obrađuje osobne podatke u svrhu prijave za jezičnu stipendiju Vlade Francuske Republike u 2022. godini. Više o obradi osobnih podataka možete pročitati u Općoj obavijesti o obradi osobnih podataka.

Dokumenti:

Prijavni_obrazac_za_jezicne_stipendije_1
Prijavni_obrazac_za_jezicne_stipendije_2