Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Jezične stipendije Vlade Francuske Republike u 2024. godini

Veleposlanstvo Francuske Republike u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije pozivaju na podnošenje prijava za jezične stipendije Vlade Francuske Republike u 2024. godini.

Francuska zastava vijori na vjetru, iza zastave su oblaci i nebo
Unsplash

U sklopu ovog poziva te hrvatsko-francuske bilateralne suradnje hrvatskim državljanima ponuđene su sljedeće stipendije za usavršavanje znanja francuskoga jezika:

1. Jednomjesečne jezične stipendije za studente svih studijskih programa
Stipendije (pod 1.) namijenjene su studentima hrvatskih visokih učilišta, upisanima na diplomske studije ili integrirane sveučilišne studije (na 4. ili višu godinu integriranoga sveučilišnog studija) svih studijskih programa, uz iznimku studenata francuskoga jezika i književnosti (njima su namijenjene stipendije pod 2.). Dodatno, prihvatljivi su i kandidati koji pohađaju četvrtu godinu četverogodišnjih prijediplomskih studija.

Stipendije nisu namijenjene početnicima - uvjet je minimalno A2 razina znanja francuskoga jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike.

2. Jednomjesečne jezične stipendije za studente francuskoga jezika i književnosti
Stipendije (pod 2.) namijenjene su studentima prve ili druge godine diplomskoga studija francuskoga jezika i književnosti.

3. Jednomjesečne jezične stipendije za studente prijediplomskih studija
Stipendije (pod 3.) namijenjene su studentima hrvatskih visokih učilišta, upisanima na drugu ili treću godinu prijediplomskih studija svih područja.

Stipendije nisu namijenjene početnicima - uvjet je minimalno A2 razina znanja francuskoga jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike.

Svi ljetni tečajevi (stipendije 1. 2. i 3.) održat će se tijekom srpnja i/ili kolovoza u Francuskoj, a grad održavanja odredit će se naknadno.

Francuska strana pokriva troškove školarine, smještaja i prehrane, a hrvatska strana (Agencija za mobilnost i programe EU-a) snosi troškove putovanja stipendista na mobilnost u Francusku (povratna zrakoplovna karta).

Prednost će se dati kandidatima koji nisu prije bili dobitnici stipendije za sudjelovanje na ljetnim tečajevima francuskoga jezika.

Prijava za stipendiju mora sadržavati sljedeće dokumente:

 1. otisnut, ispunjen te potpisan odgovarajući prijavni obrazac na francuskome jeziku dostupan u prilogu
 2. otisnut, ispunjen te potpisan on-line obrazac na hrvatskome jeziku
 3. životopis (korištenje Europass formata je poželjno, no ne i obvezno)
 4. potvrdu o upisu i prijepis ocjena cjelokupnoga dosadašnjeg studija (prijepis ocjena nije potrebno prevoditi na engleski ili francuski jezik)
 5. presliku diplome DELF (ako je kandidat/kinja posjeduje)
 6. presliku domovnice (domovnicu nije potrebno prevoditi na engleski ili francuski jezik)
 7. kandidati koji se prijavljuju za stipendije pod 2. dodatno trebaju priložiti pismo preporuke od profesora s odjela/odsjeka na kojemu kandidat/kinja studira francuski jezik i književnost.

Rok za podnošenje prijave je 5. travnja 2024. godine.

Povjerenstvo koje čine predstavnici Veleposlanstva Francuske Republike, Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za mobilnost i programe EU-a donijet će odluku o dobitnicima stipendije. Odluka povjerenstva je konačna te ne podliježe daljnjim izmjenama.

Prijava za stipendiju podnosi se u dva (2) primjerka:

 1. Veleposlanstvu Francuske Republike dostavlja se jedan (1) primjerak dokumentacije na francuskome jeziku (uz iznimku domovnice i prijepisa ocjena koji mogu biti na hrvatskome jeziku)
 2. Agenciji za mobilnost i programe Europske unije dostavlja se jedan (1) primjerak dokumentacije (uključujući hrvatski prijavni obrazac) na hrvatskome jeziku te preslika ispunjenoga francuskoga prijavnog obrasca.

Adresa Veleposlanstva Francuske Republike na koju se šalje prijavna dokumentacija je:

VELEPOSLANSTVO FRANCUSKE REPUBLIKE U RH
SLUŽBA ZA SURADNJU I KULTURNU DJELATNOST (SCAC)
Almeria centar, Ulica grada Vukovara 284, 10 000 Zagreb,
s naznakom: „Za natječaj - jezične stipendije“.

Adresa Agencije za mobilnost i programe EU-a na koju se šalje prijavna dokumentacija je:

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska ulica 26, 10 000 Zagreb,
s naznakom: „Za jezične stipendije Vlade Francuske Republike“.

Za sve pojedinosti i dodatne informacije o pozivu kandidati se mogu obratiti

Agenciji za mobilnost i programe EU-a
na adresu elektroničke pošte: bilaterala@ampeu.hr te
Službi za suradnju i kulturnu djelatnost Veleposlanstva Francuske Republike na broj telefona: 01/48 93 646

ili e-mail adresu: Sanja.HOIC@diplomatie.gouv.fr.

Prijavom za stipendiju kandidati daju pristanak Službi za suradnju i kulturnu djelatnost Veleposlanstva Francuske Republike za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka koje su ustupili prijavom u svrhu provedbe poziva.

Odjel za visoko obrazovanje - partnerske zemlje koji djeluje pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije obrađuje osobne podatke u svrhu prijave za jezičnu stipendiju Vlade Francuske Republike u 2024. godini.
Više o obradi osobnih podataka možete pročitati u
Općoj obavijesti o obradi osobnih podataka.

PRILOZI