Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Stipendije Vlade Narodne Republike Kine u akademskoj godini 2022./2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije, u suradnji s Veleposlanstvom Narodne Republike Kine u Republici Hrvatskoj, pozivaju na podnošenje prijava za stipendije Vlade Narodne Republike Kine u akademskoj godini 2022./2023.

U sklopu ovog poziva te hrvatsko-kineske bilateralne suradnje ponuđene su hrvatskim državljanima stipendije za preddiplomski, diplomski ili poslijediplomski studij te za stručno usavršavanje u Narodnoj Republici Kini.

Agencija za mobilnost i programe EU-a i Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH izabrat će i predložiti kineskoj strani kandidate za stipendiju, a konačnu odluku o dobitnicima stipendije donijet će Kinesko vijeće za dodjelu stipendija.

Agencija za mobilnost i programe EU-a snosit će troškove putovanja stipendistima koje hrvatska strana predloži za stipendiju, odnosno kandidatima čije prijave budu odobrene.

Prednost se daje kandidatima koji nisu do sada bili dobitnici stipendija Vlade Narodne Republike Kine te kandidatima koji imaju prihvatno pismo od sveučilišta u NR Kini (detaljnije objašnjeno u točki 7. u popisu prijavne dokumentacije koji se nalazi u tekstu ovog poziva niže).

Detaljne informacije o stipendijama NR Kine nalaze se na mrežnoj stranici Kineskog vijeća za dodjelu stipendija.

Prijava za stipendiju treba sadržavati sljedeće dokumente dostavljene u dva (2) primjerka:

 1. dostupan je otisnut, ispunjen te potpisan on-line obrazac na engleskome jeziku;
 2. na mrežnoj stranici Kineskog vijeća za dodjelu stipendija dostupan je otisnut, ispunjen i potpisan on-line obrazac na engleskome jeziku;
 3. preslika putovnice koja mora biti valjana nakon 1. ožujka 2023. Kandidati koji zbog opravdanih razloga u trenutku prijave ne mogu zatražiti izdavanje putovnice trebaju dostaviti presliku osobnoga identifikacijskog dokumenta koji sadrži sljedeće informacije: ime, prezime, državljanstvo, spol i datum rođenja;
 4. ovjerena preslika diplome najviše završene razine obrazovanja; dodatno, kandidati koji u trenutku prijave imaju status studenta bilo koje razine studija dodatno trebaju priložiti potvrdu o upisu na visoko učilište. Potrebno je dostaviti dokumente u izvorniku na engleskome jeziku ili preslike originala na hrvatskome jeziku i ovjereni prijevod na engleskome ili kineskome jeziku;
 5. prijepis ocjena najviše završene razine studija na engleskome jeziku ili presliku originala na hrvatskome jeziku i ovjereni prijevod na engleskome ili kineskome jeziku;
 6. kandidati koji se prijavljuju za studijske programe na engleskom jeziku trebaju dostaviti dokaz o znanju engleskoga jezika (npr. IELTS, TOEFL i slično); kandidati koji se prijavljuju za studijske programe na kineskome jeziku trebaju priložiti dokaz o znanju kineskoga jezika (HSK certifikat razine 3 za preddiplomske studije i stručno usavršavanje, a potvrdu HSK razine 4 za diplomske i poslijediplomske studije na kineskome jeziku);
 7. prihvatno pismo željenog sveučilišta u NR Kini iz kojega je vidljivo da će se u slučaju dodjele stipendije kandidatu omogućiti izravan upis na to sveučilište. Kandidatima koji ne prilože prihvatno pismo ne može se jamčiti da će im biti osiguran upis na željeno visoko učilište te Kinesko vijeće za dodjelu stipendija zadržava pravo na raspoređivanje kandidata na druga visoka učilišta u NR Kini;
 8. plan studija ili istraživanja na engleskome jeziku; minimalno 200 riječi za studente koji planiraju upisati preddiplomski (BA) studij, najmanje 800 riječi za kandidate koji planiraju upisati diplomski (MA) ili poslijediplomski (PhD) studij te minimalno 500 riječi za kandidate koji se prijavljuju za stručno usavršavanje;
 9. dva pisma preporuke; kandidati za diplomski i poslijediplomski studij te za stručno usavršavanje uz sve navedeno trebaju dostaviti i dva pisma preporuke profesora s matičnoga visokog učilišta, na engleskome jeziku;
 10. kandidati za umjetničke smjerove trebaju priložiti i USB uređaj ili drugi medij za pohranu podataka sa svojim radovima u skladu s umjetničkim područjem za koje se prijavljuju; kandidati koji se prijavljuju za glazbene studije prilažu svoje glazbene izvedbe, kandidati za likovne studije trebaju priložiti svoje crteže, slike, fotografije ili druge radove po izboru;
 11. kandidati mlađi od 18 godina trebaju dostaviti važeći dokument zakonskoga skrbnika u Kini;
 12. preslika ispunjenoga obrasca o zdravstvenom stanju na engleskome jeziku koji je dostupan na mrežnoj stranici Kineskog vijeća za dodjelu stipendija ili portalu Study in China. Originalni primjerak obrasca ne prilaže se prijavnoj dokumentaciji, nego se predaje nakon dolaska na sveučilište u NR Kini. Napomena: Nepotpuna liječnička potvrda, kao i nepotpisana te neovjerena liječnička potvrda, smatra se neprihvatljivom. Liječnička potvrda vrijedi šest mjeseci od dana izdavanja pa se kandidati upozoravaju da pravodobno planiraju odlazak liječniku;
 13. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci (uvjerenje se može zatražiti fizički na općinskom sudu ili putem sustava e-Građani, tj. elektroničkim putem); potrebno je priložiti presliku originala na hrvatskome jeziku i ovjereni prijevod na engleskome jeziku;
 14. životopis na engleskome jeziku (korištenje Europass formata je poželjno, no ne i obvezno).

Svi dokumenti koji nisu u izvorniku na engleskome ili kineskome jeziku trebaju biti dostavljeni u obliku ovjerenoga prijevoda na engleski ili kineski jezik.

Prije podnošenja prijave svi kandidati moraju se registrirati on-line na mrežnoj stranici Kineskog vijeća za dodjelu stipendija. Prilikom prijave, pod vrstu programa (Program Category) potrebno je izabrati A (Type A), a pod broj ustanove (Agency Number) treba navesti broj 1911, odnosno broj Veleposlanstva NR Kine u Zagrebu.

Prijaviteljima su dostupne i korisne informacije za pripremu prijavne dokumentacije te odgovori na često postavljena pitanja.

Za sve pojedinosti i dodatne informacije zainteresirani kandidati mogu se obratiti Agenciji za mobilnost i programe EU-a na adresu elektroničke pošte: bilaterala@mobilnost.hr.

Prijava za stipendiju, s cjelokupnom dokumentacijom, podnosi se u dva (2) primjerka na adresu:

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska ulica 26, 10 000 Zagreb,
s naznakom: „Za bilateralnu stipendiju NR Kine“

Rok za podnošenje prijave za stipendiju je 4. veljače 2022. godine.

Odjel za visoko obrazovanje koji djeluje pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije obrađuje Vaše osobne podatke u svrhu prijave za stipendiju Narodne Republike Kine u akademskoj godini 2022./2023. Više o obradi Vaših osobnih podataka možete pročitati u dostupnoj Općoj obavijesti o obradi osobnih podataka.