Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Objavljen natječaj za Erasmus povelju u visokom obrazovanju (ECHE) 2022.

Objavljen je novi poziv za podnošenje prijedloga za Erasmus povelju u visokom obrazovanju (ECHE).

Više informacija o natječaju i rokovima dostupno je na mrežnoj stranici Europske komisije. Preporučujemo da pozorno proučite natječajnu dokumentaciju, Povelju (ECHE), Smjernice o Povelji te online priručnik o korištenju portala EU Funding & Tenders Opportunities.

Erasmus povelja u visokom obrazovanju visokim učilištima služi kao opći kvalitativni okvir za aktivnosti europske i međunarodne suradnje koje te ustanove mogu provoditi u sklopu programa Erasmus+.

Dodjela ECHE-a preduvjet je za sva visoka učilišta koja se nalaze u zemlji sudionici programa i koja žele sudjelovati u mobilnosti u svrhu učenja pojedinaca i/ili suradnji radi ostvarivanja inovacija i dobre prakse u okviru programa Erasmus+.

Za visoka učilišta u zemljama partnerima ECHE nije obvezan, a kvalitativni okvir uspostavit će se međuinstitucijskim sporazumima između visokih učilišta.

ECHE
se dodjeljuje za cijelo trajanje programa Erasmus+ do 2027., s produljenim datumom valjanosti za one projekte koji počinju u posljednjoj godini programa i mogu trajati do tri godine (npr. do 2030.).

ECHE povelja za programsko razdoblje od 2021. do 2027. snažno odražava prioritete i ciljeve novog programskog razdoblja s posebnim naglaskom na uključivanju, digitalnoj transformaciji i zelenoj tranziciji.