Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Seminar na Cipru: Prijavite se i naučite više o suradničkim projektima na temu inkluzije ranjivih skupina

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva vas na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom Developing KA220 projects with the participation of organisations dealing with inclusion in remote areas and/or local communities, koji će se održati od 25. do 27. svibnja 2022. u Protarasu na Cipru u organizaciji ciparske nacionalne Erasmus+ agencije.

S obzirom na to da je kontaktni seminar međunarodnog karaktera radni je jezik engleski.

Teme i ciljevi seminara su sljedeći:

 • olakšati stvaranje partnerstava među neiskusnim organizacijama koje se bave inkluzijom i djeluju u udaljenim područjima i/ili lokalnim zajednicama te iskusnim organizacijama u svrhu osmišljavanja kvalitetnih KA220 projekata u različitim tematskim područjima
 • olakšati pristup Programu novim korisnicima koji se bave inkluzijom i djeluju u udaljenim područjima i/ili lokalnim zajednicama te iskusnim organizacijama koje se žele uključiti u takva partnerstva i poduprijeti ih

Očekivani rezultati seminara su sljedeći:

 • osnivanje partnerstava među neiskusnim organizacijama koje se bave inkluzijom i djeluju u udaljenim područjima i/ili lokalnim zajednicama te iskusnim organizacijama u svrhu pisanja i predaje projektnih prijedloga za Ključnu aktivnost 2 – Suradnička partnerstva (KA220)

Ciljana skupina
Kontaktni je seminar namijenjen nevladinim organizacijama ili drugim organizacijama koje se bave inkluzijom i djeluju u lokalnim zajednicama i/ili udaljenim područjima (organizacije koje, primjerice, rade s migrantima, osobama koje pripadaju nacionalnoj ili etničkoj manjini, osobama s posebnim potrebama, osobama u nepovoljnom položaju, osobama koje su bile žrtve bilo koje vrste nasilja, roditeljskim organizacijama, organizacijama koje rade s osobama starije životne dobi i sl.), školama za učenike s posebnim potrebama, predstavnicima lokalnih vijeća i drugih tijela koja se bave inkluzijom (npr. vijeća za osobe s invaliditetom, službe za socijalnu skrb, odbori za zaštitu i dobrobit djece) te organizacijama iskusnim u provođenju Erasmus+ projekata (VET centri, sveučilišta, istraživački instituti i sl.) koje se žele uključiti i podržati takva partnerstva.

Broj sudionika
Na konferenciji će sudjelovati oko 50 sudionika iz Erasmus+ programskih zemalja, a najviše 2 mjesta rezervirana su za sudionike iz Hrvatske: 1 sudionik za područje odgoja i općeg obrazovanja i 1 sudionik za područje visokog obrazovanja.

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

Troškovi
Agencija za mobilnost i programe Europske unije sufinancirat će za svakog sudionika troškove puta u iznosu do 700 eura. Troškove kulturnog programa, obroka i smještaja financirat će organizator. Organizator će rezervirati smještaj za sudionike za 3 noćenja (24., 25. i 26. svibnja). Predviđeni datum dolaska je 24. svibnja, a datum odlaska 27. svibnja.


Fotografija prikazuje Protaras, turističko naselje na Cipru, s morskom lukom i brodovima
Protaras je turističko naselje na Cipru Foto: Pixabay

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem Salto platforme na koju je potrebno prethodno se registrirati.

Krajnji rok za prijavu na kontaktni seminar je 21. ožujka 2022. godine.

Više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici:

Za sva pitanja u vezi konferencije molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte tca_obrazovanje@ampeu.hr uz obvezno navođenje područja na koje se upit odnosi (područje odgoja i općeg obrazovanja ili područje visokog obrazovanja).