Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Online TCA seminar: Partnerships for Cooperation– how to plan an excellent project for special schools and mainstream schools working with children with disabilities

Poziv na prijavu za sudjelovanje na virtualnom (online) seminaru u okviru aktivnosti osposobljavanja i suradnje (TCA): Partnerships for Cooperation– how to plan an excellent project for special schools and mainstream schools working with children with disabilities, 6. – 15. lipnja 2022.; rok za prijavu: 23. svibnja 2022.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva vas na prijavu za sudjelovanje na virtualnom seminaru pod nazivom Partnerships for Cooperation– how to plan an excellent project for special schools and mainstream schools working with children with disabilities, koji će se održati od 6. do 15. lipnja 2022. putem ZOOM platforme u organizaciji poljske nacionalne Erasmus+ agencije.

Vrijeme održavanja seminara je sljedeće:

 • 6. lipnja: 15 – 18:30 h
 • 8. lipnja: 15 – 18:30 h
 • 13. lipnja: 15 – 18:30 h
 • 15. lipnja: 15 – 18:30 h

S obzirom na to da je seminar međunarodnog karaktera radni je jezik engleski.

Seminar je organiziran u sklopu horizontalnog prioriteta uključivosti.

Teme i ciljevi seminara su sljedeći:

 • potpora nastavnom osoblju i ravnateljima u širenju znanja i osnaživanju vještina u području planiranja i provođenja međunarodnih obrazovnih projekata suradnje s naglaskom na logiku projektnih prijedloga, kvalitetu partnerstva, mobilnosti učenja te diseminaciju i održivost projektnih rezultata
 • sudionici će surađivati na nacrtima projektnih prijedloga povezanih s njihovim interesima
 • grupe će imati mogućnost odabrati teme projekata koje su im važne iz perspektive njihovih ustanova i lokalnih zajednica
 • cilj je povećati broj kvalitetnih partnerstava u sektoru odgoja i općeg obrazovanja

Očekivani rezultati seminara su sljedeći:

 • sudionici će proširiti svoje znanje i vještine povezane s planiranjem projekta
 • sudionici će pronaći partnere i s njima kreirati nacrte projektnih prijedloga

Ciljana skupina

Ravnatelji i nastavno osoblje u POSEBNIM ŠKOLAMA za djecu s invaliditetom te REDOVNIM ŠKOLAMA KOJI RADE S DJECOM S INVALIDITETOM i zainteresirani su za provođenje projekata unutar Ključne aktivnosti 2 u sklopu Erasmus+ programa. Uvjet je također dobro poznavanje engleskog jezika kako bi mogli komunicirati s drugim sudionicima na radionicama.

Broj sudionika

Na seminaru će sudjelovati oko 45 sudionika iz cijele Europe, a najviše 3 mjesta rezervirana su za sudionike iz Hrvatske za područje odgoja i općeg obrazovanja.

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

Troškovi

Nije primjenjivo.

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem Salto platforme na koju je potrebno prethodno se registrirati.

Krajnji rok za prijavu na kontaktni seminar je 23. svibnja 2022. godine.

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte tca_obrazovanje@mobilnost.hr uz obvezno navođenje područja na koje se upit odnosi (područje odgoja i općeg obrazovanja).

Napomena: došlo je do promjene roka za prijavu za sudjelovanje na ovom kontaktnom seminaru slijedom promjena koje je uveo sam organizator, odnosno poljska nacionalna agencija. Rok za prijavu produžio se s 12. svibnja na 23. svibnja 2022. godine.