Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Poziv na prijavu na TCA seminar u području visokog obrazovanja i prioriteta programa Erasmus+ u Sjevernoj Makedoniji

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (dalje u tekstu: Agencija) poziva vas na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom: “Networking in the field of Higher Education between Southeast European Countries aiming priorities of Erasmus+ 2021-2027” koji će se održati u fizičkom obliku u Sjevernoj Makedoniji (Skoplje), od 10. do 12. srpnja 2023. godine u organizaciji makedonske nacionalne Erasmus+ agencije. S obzirom na to da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski.

Most i zgrada u Skoplju

Ciljevi:

Sudionici će na seminaru imati prilike upoznati se s važnošću prioriteta u području visokog obrazovanja, a ujedno će biti i prilika za umrežavanje između sudionika s Mediterana. Fokus seminara bit će i na ostalim prioritetima programa Erasmus+ te kako ih adresirati u projektima koje će prijavljivati visoka učilišta zemalja Mediterana. Seminar ima za cilj osnažiti suradnju između mediteranskih europskih zemalja, uključujući zemlje zapadnog Balkana (treće zemlje pridružene programu i treće zemlje koje nisu pridružene programu).

Očekivani rezultati seminara su:

• Povećanje suradnje između visokih učilišta iz zemalja Mediterana (uključujući zemlje zapadnog Balkana) kroz zajedničku raspravu i razmjenu najboljih praksi vezano za prioritete programa Erasmus+.

• Seminar će ponuditi prilike za umrežavanje rektorima i prorektorima za međunarodne odnose visokih učilišta i pronalaženje partnera te iniciranje novih projekata (KA131, KA171, partnerstva za suradnju i inicijativa Europska sveučilišta).

Broj sudionika

Za sudionike iz zemalja zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora) rezervirano je 1 mjesto za područje visokog obrazovanja.

Prijava:

Zainteresirani sudionici iz zemalja zapadnog Balkana trebaju se prijaviti putem SALTO Platforme na koju je potrebno prethodno se registrirati.

Krajnji rok za prijavu na seminar je 11. lipnja 2023. godine.

Troškovi

Troškove puta, smještaja i obroka snosi Agencija za mobilnost i programe Europske unije. Refundacija prihvatljivih troškova izvršit će se na račun organizacije koju sudionik predstavlja stoga odabrani sudionici trebaju imati suglasnost čelnika svoje organizacije za sudjelovanje.

Više informacija možete pronaći na SALTO Platformi. Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte tca_obrazovanje@ampeu.hr.