Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Poziv na prijavu za sudjelovanje na LTA seminaru „Embrace Inclusion & Diversity in your Erasmus+ projects!“

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (dalje u tekstu: Agencija) poziva vas na prijavu za sudjelovanje na međunarodnom seminaru pod nazivom „Embrace Inclusion & Diversity in your Erasmus+ projects!“ koji će se održati u Zagrebu od 14. do 16. studenog 2023. godine u organizaciji Agencije.

Četiri ruke raznih boja tvore kvadrat u kojem crnim slovima piše: Embrace inclusion and diversity in your Erasmus+ projects! - LTA seminar" Ilustracije para koji šeće psa, djevojke u kolicima i muškarca koji nosi knjigu su na rukama. Na dnu je logotip. Agencije za mobilnost i programe Europske Unije i Erasmus+ logotip

S obzirom na to da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski.

Ciljana skupina
Seminar je namijenjen dionicima iz područja odgoja i općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, obrazovanja odraslih te visokog obrazovanja koji su proveli ili trenutno provode Erasmus+ projekte u Ključnoj aktivnosti 1 ili Ključnoj aktivnosti 2. Fokus će biti stavljen na istraživanje različitih načina na koje je osobe s manje mogućnosti moguće aktivno uključiti u različite faze Erasmus + projekta.

Ciljevi i očekivani rezultati
Osnovni cilj seminara je podizanje kapaciteta sudionika seminara za dimenzije uključivanja i raznolikosti u njihovim sadašnjim i budućim Erasmus+ projektima. Specifični ciljevi su:

 • Uspostaviti zajedničko razumijevanje onih koji se mogu smatrati osobama s manje mogućnosti i uspostava koherentnog okvira za njihovo uključivanje u program
 • Otvaranje prostora za diskusiju kako poboljšati aktivno sudjelovanje osoba s manje mogućnosti tijekom različitih faza projekata
 • Promocija primjera dobre prakse i održavanje zbirke dobre prakse povezane s projektima koji potiču uključenost i raznolikost kroz izravno uključivanje sudionika s manje mogućnosti i/ili fokusiranje na temu uključenosti i raznolikosti
 • Korištenje Padlet platforme za prikupljanje i razmjenu publikacija o uključivanju i i raznolikosti
 • Pružanje dodatne podrške u prepoznavanju različitih područja za poboljšanje i omogućavanje dijeljenja ideja među sudionicima

Broj sudionika
Za sudionike iz Hrvatske rezervirano je ukupno pet mjesta, a prijaviti se mogu predstavnici organizacija aktivnih u područjima odgoja i općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, obrazovanja odraslih i visokog obrazovanja.

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

Prijava
Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem Prijavnog obrasca
Krajnji rok za prijavu na seminar je 16. listopada 2023. godine.

Troškovi
Troškove prijevoza i smještaja za sudionike izvan Zagreba pokriva Agencija za mobilnost i programe Europske unije.

Proučite okviran program događanja.

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte tca_obrazovanje@ampeu.hr.