Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Poziv na prijavu za sudjelovanje na online TCA seminaru “LEAGUE OF SKILLS”

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva vas na prijavu za sudjelovanje na online seminaru naziva "LEAGUE OF SKILLS – mobility and cooperation projects as a tool for development of international VET skills competitions" koji će se održati od 9. do 10. prosinca 2021. godine (oba dana očekivano u vremenu 10 do 13 sati) u organizaciji poljske nacionalne Erasmus+ agencije.

Nastavno na trenutnu epidemiološku situaciju prouzrokovanu pandemijom COVID-19, seminar će se održati virtualno.

S obzirom na to da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski.

Ciljana skupina
Predstavnici organizacija iz sektora strukovnog obrazovanja i osposobljavanja uključeni u/zainteresirani za organiziranje strukovnih natjecanja u vještinama (pružatelji strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, Worldskills/Euroskills agencije, savjetnici, koordinatori politika u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, stručnjaci i osoblje aktivno u početnom i kontinuiranom strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, obrtničke komore i udruge).

Tema
Strukovna natjecanja u vještinama

Ciljevi

 • razmjena iskustava i dobre prakse
 • upoznavanje sudionika s mogućnostima za projekte u okviru Erasmus+ programa koji podupiru strukovna natjecanja u vještinama
 • stvaranje podloge za umrežavanje, razmjenu ideja i mišljenja te razvoj međunarodnih projekata

Očekivani rezultati seminara su:

 • povećana razina znanja o strukovnim natjecanjima u vještinama
 • promocija tehnološki usmjerenog i društveno korisnog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja diljem Europe
 • umrežavanje s ciljem buduće suradnje na zajedničkim aktivnostima
 • veći broj projekata i ostvarenih suradnji vezano uz razvoj/organizaciju nacionalnih i međunarodnih strukovnih natjecanja u vještinama

Broj sudionika
Na seminaru će sudjelovati sudionici iz cijele Europe, a za sudionike iz Hrvatske su rezervirana najviše 2 mjesta za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.
Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

Prijava
Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem Salto platforme na koju je potrebno prethodno se registrirati.
(U slučaju poteškoća, upućujemo vas na priručnik za postupak registracije koji se nalazi na Salto platformi.)

Krajnji rok za prijavu na kontaktni seminar je 3. prosinca 2021. godine.
Troškovi: Nije primjenjivo.

Više informacija:
Poziv
Nacrt programa rada

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte: strukovno@ampeu.hr.