Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Prijavite se na online TCA seminar “Digital literacy in teaching, learning and the administration of the Erasmus+ Programme”

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (dalje u tekstu: Agencija) poziva vas na prijavu za sudjelovanje na virtualnom seminaru pod nazivom „Digital literacy in teaching, learning and the administration of the Erasmus+ Programme“, koji će se održati 12. – 13. svibnja 2022. u organizaciji njemačke nacionalne Erasmus+ agencije (DAAD).

S obzirom na to da je seminar međunarodnog karaktera radni je jezik engleski.

Ciljana skupina: Prvi dan obuhvatit će digitalnu pismenost i administriranje u području visokog obrazovanja s naglaskom na KA1, a posebno je namijenjen sveučilišnim i odjelnim koordinatorima, osoblju ureda za međunarodnu suradnju, Erasmus+ koordinatorima i administrativnom osoblju. Drugi dan bavit će se digitalnom pismenošću u učenju i podučavanju s naglaskom na sve linije financiranja u KA2 i KA3, a namijenjen je koordinatorima projekata, novopridošlicama (newcomers) i stručnjacima. To se odnosi na suradnička partnerstva, Erasmus Mundus, aktivnost Capacity Building, European Universities, Innovation Alliances, Forward looking projects, Social Inclusion projects, European Experimental Measures, Teacher Academies i aktivnosti Jean Monnet.

Ciljevi: Ovim događajem nastoje se proširiti rezultati prethodnog TCA-a pod nazivom Erasmus+ Projects: Teaching and learning in a digital age koji je njemačka nacionalna agencija (DAAD) održala u studenom 2020.

Očekivani rezultati seminara:

  • definirati i razviti pristupe i strategije za digitalnu pismenost i digitalne kompetencije kroz rasprave, radionice, umrežavanje i povezivanje

Na seminaru će sudjelovati oko 70 sudionika iz cijele Europe, a 5 mjesta rezervirano je za sudionike iz Hrvatske isključivo za područje visokog obrazovanja. Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti. Potrebno je kreirati račun u aplikaciji njemačke nacionalne agencije “DAAD Events” i tamo ispuniti online prijavni obrazac.

Krajnji rok za prijavu na seminar je 2. svibnja 2022. godine.

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Troškovi: Nije primjenjivo.

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte erasmus@ampeu.hr.