Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru u Njemačkoj za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (dalje u tekstu: Agencija) poziva vas na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom: “Green Erasmus: Pathways to sustainable projects and institutions ” koji će se održati u fizičkom obliku u Njemačkoj od 14. do 16. lipnja 2023. godine u organizaciji njemačke nacionalne Erasmus+ agencije.

Fotografija na kojoj ruka drži zemlju zelene boje
Tobias Weinhold - Unsplash

S obzirom na to da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski.

Ciljana skupina

Predstavnici organizacija aktivnih u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (projektni koordinatori, ali i prvenstveno ustanove bez prethodnog iskustva u Erasmus+ programu) zainteresirani za razvoj projektnih prijedloga za Ključnu aktivnost 2 programa Erasmus+.

Ciljevi

Sudionici iz različitih europskih zemalja moći će uspostaviti ili proširiti europsku suradnju i dobiti podršku u provedbi horizontalnog prioriteta Okoliš i borba protiv klimatskih promjena. Cilj seminara je podići svijest o pitanjima (ekološke) održivosti te identificirati ulogu i doprinose obrazovanja u zelenoj transformaciji Europe

Očekivani rezultati seminara su:

 • pronalazak partnera
 • prijenos dobre prakse
 • dobro poznavanje horizontalnog Erasmus+ prioriteta – Okoliš i borba protiv klimatskih promjena
 • razvijanje ideja o tome kako implementirati Erasmus+ prioritet Okoliš i borba protiv klimatskih promjena

Broj sudionika

Na seminaru će sudjelovati oko 60 sudionika iz cijele Europe, a za sudionike iz Hrvatske su rezervirana najviše 3 mjesta za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem Salto platforme na koju je potrebno prethodno se registrirati.

(U slučaju poteškoća, upućujemo vas na upute za postupak prijave koji se nalazi na Salto platformi.)

Krajnji rok za prijavu na kontaktni seminar je 27. ožujka 2023. godine.

Troškovi

Smještaj i hranu snosi nacionalna agencija koja je organizator Seminara, a troškove prijevoza pokriva Agencija.

Refundacija prihvatljivih troškova izvršit će se na račun organizacije koju sudionik predstavlja stoga odabrani sudionici trebaju imati suglasnost čelnika svoje organizacije za sudjelovanje.

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Program rada

Poziv (poveznica na SALTO platformu)

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte strukovno@ampeu.hr