Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA seminar Accreditation for Erasmus+ (SE, VET & AE)

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva vas na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom Accreditation for Erasmus+ (SE, VET & AE), koji će se održati od 5. do 7. rujna 2022. na Malti u organizaciji malteške nacionalne Erasmus+ agencije, a kao dio dugoročne aktivnosti na temu KA1 akreditacija (LTA Accreditation).

Osim seminara uživo na Malti, održat će se i popratni online seminar u trajanju od jednog dana. Seminar će se održati u tjednu 26.-30. rujna 2022. Na ovaj način osigurat će se praktična primjena znanja kroz izradu prijava za Erasmus+ akreditaciju za listopadski prijavni rok (19.10.2022. g.).

S obzirom na to da je kontaktni seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski.

Cilj seminara je pripremiti buduće prijavitelje za izradu visokokvalitetne prijave za Erasmus+ akreditaciju.

Očekivani rezultat je da najmanje 70% polaznika seminara uspješno prijavi Erasmus+ akreditaciju.

Ciljana skupina

Kontaktni seminar namijenjen je dionicima iz sektora odgoja i općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te obrazovanja odraslih koji planiraju podnijeti prijavu za Erasmus akreditaciju na sljedećem roku za prijavu (19. listopada 2022). Seminar je namijenjen i predstavnicima onih organizacija koje su već podnosile prijavu za Erasmus akreditaciju, ali nisu ostvarile dovoljan broj bodova za kvalitetu.

Broj sudionika

Na konferenciji će sudjelovati oko 50 sudionika iz Erasmus+ programskih zemalja, a najviše 2 mjesta rezervirana su za sudionike iz Hrvatske:

 • 1 sudionik za područje odgoja i općeg obrazovanja ili za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
 • 1 sudionik za područje obrazovanja odraslih

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

Troškovi

Troškove prijevoza, temeljem ugovora s odabranim sudionicima pokriva Agencija za mobilnost i programe Europske unije. Troškove kotizacije smještaja financirat će organizatori.

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem Salto platforme na koju je potrebno prethodno se registrirati.

Krajnji rok za prijavu na kontaktni seminar je 15. srpnja 2022. godine.

Više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici:

Važne napomene

Svi sudionici moraju imati dokaz o potpunom cijepljenju protiv virusa COVID-19. Sudjelujuće organizacije trebaju posjedovati OID broj.

 • Sudionici iz područja odgoja i općeg obrazovanja trebaju imati aktivan eTwinning profil;
 • Sudionici iz područja obrazovanja odraslih trebaju imati aktivan EPALE račun;

Za sva pitanja u vezi konferencije molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte tca_obrazovanje@ampeu.hr uz obvezno navođenje područja na koje se upit odnosi (područje odgoja i općeg obrazovanja, područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja ili područje obrazovanja odraslih).