Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru u Grčkoj za područje obrazovanja odraslih

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (dalje u tekstu: Agencija) poziva vas na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom: “Αccreditation in the field of Adult Education" koji će se održati u fizičkom obliku u Grčkoj od 13. do 15. rujna 2023. godine u organizaciji grčke nacionalne Erasmus+ agencije.

Pogled iz zraka na amfiteatar
@Freepik Freepik

S obzirom na to da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski.

Ciljana skupina
Organizacije u sektoru obrazovanja odraslih koje se žele prijaviti za Erasmus+ akreditaciju. TCA je osmišljen za početnike i manje iskusne u programu (koji imaju malo ili nimalo prethodnog znanja o Erasmus akreditaciji).

Ciljevi
Tema ove aktivnosti je izrada Erasmus plana vezanog za KA120 Erasmus+ akreditacije. Cilj aktivnosti je da sudionici istraže mogućnosti akreditacije, razmjene dobre prakse i nauče kako izraditi vlastiti strateški plan za projekte mobilnosti. Tijekom događaja bit će ponuđena edukacija o tome kako pripremiti kvalitetnu KA120 prijavu, a naglasak je i na aktivnosti umrežavanja između sudionika.

Očekivani rezultati

Sudionici će biti u mogućnosti:

 • analizirati potrebe svoje organizacije i planirati svoje ciljeve
 • kvalitetnije osmišljavati aktivnosti na način da ostvare svoje strateške ciljeve
 • postaviti kvalitativne i kvantitativne ciljeve za praćenje provedbe svog projekta.

Broj sudionika
Za sudionike iz Hrvatske su rezervirana najviše 2 mjesta. Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

Prijava
Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem SALTO platforme za koju je potrebna prethodna registracija.

Krajnji rok za prijavu na tematski seminar je 9. srpnja 2023. godine.

Troškovi
Troškove smještaja i prehrane snosi nacionalna agencija koja je organizator seminara, a troškove prijevoza pokriva Agencija.

Više informacija o seminaru pronađite na mrežnim stranicama SALTO platforme.

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte tca_obrazovanje@ampeu.hr (uz obvezno navođenje seminara na koji se upit odnosi).