Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru “A New Vision for European Cooperation”

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (dalje u tekstu: Agencija) poziva vas na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom: “A New Vision for European Cooperation” koji će se održati u fizičkom obliku u Njemačkoj od 10. do 12. rujna 2023. godine u organizaciji njemačke nacionalne Erasmus+ agencije.

Prikaz zgrade u Berlinu i njemačke zastave
Unsplash

S obzirom na to da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski.

Ciljana skupina
Ciljana skupina su djelatnici visokih učilišta koji bi željeli proširiti suradnju sa zemljama jugoistočne Europe:

 • Osoblje ureda za međunarodnu suradnju
 • Erasmus+ koordinatori – KA1
 • Projektni koordinatori – KA2
 • Studenti s iskustvom mobilnosti u barem jednoj od sljedećih zemalja: Albanija, Austrija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Republika Sjeverna Makedonija, Rumunjska, Srbija, Slovenija

Okolnosti vezane za Brexit, rat u Ukrajini kao i nedavni razvoj internacionalizacije u nekoliko zemalja pokazali su da percepcija međusobne razmjene i mobilnosti kao i zajedničke projektne suradnje unutar Europe trenutno prolazi kroz značajne promjene. Dugogodišnji partneri u suradnji i tradicionalni tokovi mobilnosti moraju se nadopuniti novim partnerima i novom vizijom europske suradnje. Njemačka nacionalna agencija smatra kako velik potencijal za to leži u suradnji s partnerima iz jugoistočne Europe. Osmišljavanjem novih načina i vrsta suradnje sa zemljama jugoistočne Europe riješit će se jezične, socioekonomske i političke poteškoće koje su usporavale ili sprječavale napredak u poticanju unutarregionalne suradnje i do sada stvarale prepreke odlasku studenata iz jugoistočne Europe na mobilnosti u inozemstvo.

Ciljevi
Cilj seminara je zainteresiranim dionicima iz europskih visokih učilišta dati priliku da istraže nove načine, nove teme i nove oblike suradnje sa zemljama jugoistočne Europe.

Očekivani rezultati seminara su:

 • stvaranje boljeg razumijevanja potencijalnih problema koji su priječili dosadašnje poticanje međunarodnih i unutarregionalnih partnerstava
 • umrežavanje sudionika

Broj sudionika
Na seminaru će sudjelovati oko 100 sudionika iz cijele Europe, a za sudionike iz Hrvatske rezervirana su najviše 2 mjesta za područje visokog obrazovanja.
Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

Prijava
Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca.
Krajnji rok za prijavu na tematski seminar je 18. lipnja 2023. godine.

Troškovi
Smještaj (2 noćenja maksimalnog ukupnog troška u iznosu od 500 EUR), prehranu te troškove putovanja snosi nacionalna agencija koja je organizator seminara.
Refundacija prihvatljivih troškova izvršit će se na račun organizacije koju sudionik predstavlja stoga odabrani sudionici trebaju imati suglasnost čelnika svoje organizacije za sudjelovanje.

Više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici: SALTO platforma.

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte tca_obrazovanje@ampeu.hr (uz obvezno navođenje seminara na koji se upit odnosi).