Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru “Blended Intensive Programmes in Practice”

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (dalje u tekstu: Agencija) poziva vas na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom: “Blended Intensive Programmes in Practice ” koji će se održati u fizičkom obliku na Islandu od 10. do 12. listopada 2022. godine u organizaciji islandske nacionalne Erasmus+ agencije. S obzirom na to da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski.

Police s knjigama u knjižnici
Foto: Unsplash

Ciljana skupina

Seminar je namijenjen Erasmus+ koordinatorima i zaposlenicima ureda za međunarodnu suradnju koji namjeravaju provoditi BIP i/ili imaju iskustva s virtualnim ili blended mobilnostima. Prilikom odabira sudionika, organizatori će težiti ravnoteži između novopridošlica (newcomers) i iskusnijih pojedinaca.

Ciljevi

Jedna od novina uvedena u novi Erasmus+ program 2021.-2027. je mogućnost da visoka učilišta uspostave Blended Intensive Programmes (BIPs) koji kombiniraju fizičku mobilnost s virtualnim dijelom i imaju za cilj transnacionalnu i suradničku razmjenu učenja putem interneta te timski rad.

Iako visoka učilišta u Europi općenito pozdravljaju takav fleksibilan pristup mobilnosti, većina članova osoblja ima malo ili nimalo iskustva s provedbom razmjena u kombiniranom formatu i može smatrati da im nedostaju vještine i znanja potrebna za postavljanje vlastitog BIP-a.

Ovo događanje okupit će pojedince s europskih visokih učilišta koji planiraju organizirati BIP-ove u bliskoj budućnosti. Omogućit će vršnjačko učenje između onih s malo ili nimalo iskustva i onih koji su već uveli virtualnu ili kombiniranu mobilnost i koji mogu podijeliti svoja iskustva.

Očekivani rezultati seminara su:

 • Poboljšanje razumijevanja koncepta BIP-a kao kolaborativnog, transnacionalnog i međudisciplinarnog programa
 • Dijeljenje iskustva vezanih za sve faze provedbe
 • Umrežavanje s ciljem buduće suradnje između institucija.

Broj sudionika

Na seminaru će sudjelovati oko 45 sudionika iz cijele Europe, a za sudionike iz Hrvatske rezervirana su 2 mjesta.

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem Salto platforme na koju se potrebno prethodno registrirati. U slučaju poteškoća, upućujemo vas na smjernice Salto platforme „How can I apply?“.

Krajnji rok za prijavu na seminar je 31. svibnja 2022.

Troškovi

Smještaj organizira islandska nacionalna Erasmus+ agencija te snosi troškove smještaja i hrane, a troškove prijevoza pokriva Agencija.

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte erasmus@ampeu.hr.