Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru: “Centralised actions addressed to higher education”

Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru: “Centralised actions addressed to higher education – good but too rarely used tool for the enhancement of the internationalisation strategies of HEIs”, u Poljskoj (Varšava) od 10. do 12. listopada 2022.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (dalje u tekstu: Agencija) poziva vas na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom: Centralised actions addressed to higher education – good but too rarely used tool for the enhancement of the internationalisation strategies of HEIs koji će se održati u fizičkom obliku u Poljskoj od 10. do 12. listopada 2022. godine u organizaciji poljske nacionalne Erasmus+ agencije.

S obzirom na to da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski.

Ciljana skupina
Ciljana skupina je osoblje visokih učilišta koji su potencijalni voditelji centraliziranih projekata visokog obrazovanja: profesori, djelatnici visokih učilišta koji pomažu akademskom osoblju u pripremi i provedbi transnacionalnih projekata.

Ciljevi
Cilj ovog kontaktnog seminara je podržati predstavnike visokih učilišta u unaprjeđenju njihovih znanja i vještina u planiranju, pripremi i provedbi kvalitetnih centraliziranih projekata u visokom obrazovanju. Tijekom seminara bit će predstavljene sljedeće vrste centraliziranih aktivnosti i ponuđene mogućnosti pronalaženja partnera zainteresiranih za projektne prijedloge: Erasmus Mundus, Alliances for Innovation, Capacity Building in Higher Education te aktivnosti Jean Monnet.

Očekivani rezultati seminara su:

 • širenje znanja o centraliziranim aktivnostima dostupnima u sektoru visokog obrazovanja
 • unaprjeđenje tehnika upravljanja projektima
 • pronalaženje potencijalnih partnera za projekte te postavljanje temelja zajedničkog rada

Broj sudionika
Na seminaru će sudjelovati oko 80 sudionika iz cijele Europe, a za sudionike iz Hrvatske rezervirana su najviše 2 mjesta.
Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

Prijava
Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem Salto platforme na koju je potrebno prethodno se registrirati.
U slučaju poteškoća, upućujemo vas na smjernice Salto platforme: „How can I apply?“.

Krajnji rok za prijavu na kontaktni seminar je 25. kolovoza 2022. godine.

Troškovi
Smještaj organizira poljska nacionalna agencija te snosi trošak smještaja i obroka, a troškove prijevoza pokriva Agencija.

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte erasmus@ampeu.hr.