Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru „Civic participation and EU values.“

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva vas na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom Civic participation and EU values. Make Europe shine! koji će se održati u Španjolskoj, Sevilla, od 3. do 5. travnja 2024. godine u organizaciji španjolske nacionalne Erasmus+ agencije.

Prolaz koji s desne strane ima lukove i ogradu, a s druge strane je zid građevine. Kroz luk se vidi priroda i druge građevine.
Freepik

S obzirom na to da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski.

Ciljana skupina
Seminar je namijenjen iskusnim korisnicima koji su sudjelovali u mobilnostima u svrhu učenja za pojedince (Ključna aktivnost 1) te u projektima suradnje organizacija i institucija (Ključna aktivnost 2) u području obrazovanja.

Tema i ciljevi
Ciljevi seminara su razmjena nacionalnih i međunarodnih primjera dobre prakse o prioritetu sudjelovanje u demokratskom životu, zajedničke vrijednosti i građanski angažman. Seminar će se baviti uspostavom mreže obrazovnih aktera koji promiču građansko sudjelovanje i demokratski život. Naglasak je na razvijanju i jačanju ključne preporuka o građanskom sudjelovanju kako bi se stvorile mogućnosti za dijalog i interakciju među sudionicima.

Broj sudionika
Na seminaru će sudjelovati oko 150 sudionika iz cijele Europe, a za sudionike iz Hrvatske rezervirano je najviše 5 mjesta (2 za područje odgoja i općeg obrazovanja, 2 za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i 1 za područje obrazovanja odraslih).

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

Prijava
Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca na SALTO Platformi na koju je potrebno prethodno se registrirati.

Krajnji rok za prijavu na kontaktni seminar je 9. veljače 2024. godine.

Troškovi
Trošak smještaja i prehrane snosi Agencija koja je organizator seminara, a putne troškove pokriva Agencija za mobilnost i programe EU.

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama: Poziv na SALTO Platformi.

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte tca_obrazovanje@ampeu.hr.