Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru: “Erasmus+ contribution to European civic participation“

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva vas na prijavu za sudjelovanje na seminaru "Erasmus+ contribution to European civic participation" koji će se održati u fizičkom obliku u Napulju od 18. do 20. prosinca 2022. godine u organizaciji talijanske nacionalne Erasmus+ agencije.

S obzirom na to da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski.

Ciljana skupina

Erasmus+ ambasadori i/ili predstavnici organizacija iz područja odgoja i općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, visokog obrazovanja te obrazovanja odraslih, zainteresirani za temu sudjelovanje u demokratskom životu, zajedničke vrijednosti i građanski angažman te žele aktivnije raditi na navedenima i dati svoj doprinos istima.

Ciljevi

Cilj događanja je stvoriti preduvjete za formiranje umrežene grupe ljudi sa svrhom daljnje diseminacije i osvještavanja učenika, studenata, nastavnika i odraslih u kontekstu građanskih mogućnosti i izgradnje osjećaja pripadnosti Europi.

Očekivani rezultati seminara su:

 • započeta suradnja i program obuke na temu građanskog angažmana i aktivnog sudjelovanja;
 • razmjena dobrih praksi vezanih uz suradnju nacionalnih agencija i mreže vanjskih suradnika;
 • razmjena dobre prakse na temu građanskog angažmana.

Broj sudionika

Na seminaru će sudjelovati oko 100 sudionika iz cijele Europe, a za sudionike iz Hrvatske rezervirano je najviše 7 mjesta (2 za područje odgoja i općeg obrazovanja, 2 za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, 2 za područje visokog obrazovanja i 1 za područje obrazovanja odraslih).

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca na Salto platformi na koju je potrebno prethodno se registrirati.

(U slučaju poteškoća, upućujemo vas na upute za postupak prijave koji se nalazi na Salto platformi.)

Krajnji rok za prijavu na kontaktni seminar je 05. studenoga 2022. godine.

Troškovi

Troškove prehrane (izuzev ručka 20.12.2022.) snosi Agencija organizator seminara. Putne troškove, troškove smještaja (za 3 noćenja – 18., 19. i 20.12.2022.) te trošak ručka 20.12.2022. pokriva nacionalna Agencija.

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Poziv (poveznica na SALTO platformu)

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte tca_obrazovanje@ampeu.hr (uz obvezno navođenje područja na koje se upit odnosi).