Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA kontaktnom seminaru na Cipru

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva vas na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom: Estimating the budget for the implementation of a proposal for a Partnership for Cooperation koji će se održati u fizičkom obliku na Cipru (Paphos) od 2. do 4. studenoga 2022. godine u organizaciji ciparske nacionalne Erasmus+ agencije.

S obzirom na to da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski.

Ciljana skupina
Predstavnici organizacija aktivnih u području odgoja i općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te obrazovanja odraslih koji su zainteresirani za razvoj i prijavu projektnih prijedloga za Ključnu aktivnost 2 – Partnerstva za suradnju programa Erasmus+. Prethodno iskustvo u Erasmus+ programu nije uvjet.

Ciljevi
Cilj seminara je pružiti sudionicima teoretsko i praktično znanje o tome kako odabrati najprikladniji pojedinačni paušalni iznos za pokrivanje troškova projekta te kako opisati aktivnosti koje će se provoditi organizacije sudionice u skladu s odabranim paušalnim iznosom.

Očekivani rezultati seminara su:

 • Pronalazak partnera
 • Nove projektne ideje
 • Sudionici će moći uspješno procijeniti proračun potreban za provedbu projektnog prijedloga

Broj sudionika
Na seminaru će sudjelovati oko 50 sudionika iz cijele Europe, a za sudionike iz Hrvatske su rezervirana najviše 3 mjesta (1 za područje odgoja i općeg obrazovanja, 1 za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i 1 za područje obrazovanja odraslih).

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

Prijava
Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca na Salto platformi na koju je potrebno prethodno se registrirati.
(U slučaju poteškoća, upućujemo vas na upute za postupak prijave koji se nalazi na Salto platformi.)

Krajnji rok za prijavu na kontaktni seminar je 26. lipnja 2022. godine.

Troškovi
Trošak smještaja (za 3 noćenja – 1., 2. i 3.11.2022.) i prehrane snosi Agencija organizator seminara, a putne troškove pokriva nacionalna Agencija.

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:
Poziv (poveznica na SALTO platformu)

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte tca_obrazovanje@ampeu.hr (uz obvezno navođenje područja na koje se upit odnosi).