Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru „Green practices in Erasmus+ projects”

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva vas na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom „Green practices in Erasmus+ projects” koji će se održati u Slovačkoj, u Bratislavi, od 10. do 12. travnja 2024. godine u organizaciji slovačke nacionalne agencije.

Muškarac i žena bizismeni sjede za stolom i smiju se. Proučavaju dokument dok nad njima stoji nadređena i ukazuje im kemijskom na bitne stavke.

S obzirom na to da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski.

Ciljana skupina

Seminar je namijenjen organizacijama iz sektora odgoja i općeg obrazovanja i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Događanje je otvoreno sudionicima koji trenutno provode KA2 projekt koji tematizira prioritet okoliš i borba protiv klimatskih promjena i onima zainteresiranima za prijavu na Poziv 2024.

Tema i ciljevi

Seminar će okupiti sudionike koji su zainteresirani za temu održivosti i za one koji su već započeli ili planiraju usvojiti održivi pristup u svojim projektima. Tijekom događanja će se prezentirati primjeri dobre prakse Erasmus+ KA2 projekata koji imaju dublji učinak na individualnoj i organizacijskoj razini. Tijekom seminara sudionici mogu podijeliti svoje najbolje prakse, nadahnuti se drugima i umrežiti se.

Očekivani rezultati seminara su:

 • Razmjena dobre prakse
 • Razmjena ideja
 • Umrežavanje

Broj sudionika

Na seminaru će sudjelovati oko 40 sudionika iz cijele Europe, a za sudionike iz Hrvatske rezervirana su najviše 2 mjesta (jedno za područje odgoja i općeg obrazovanja i jedno za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja).

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca na SALTO Platformi na koju je potrebno prethodno se registrirati.

Krajnji rok za prijavu na seminar je 15. veljače 2024. godine.

Troškovi

Trošak smještaja i prehrane snosi Agencija organizator seminara, a putne troškove pokriva nacionalna Agencija.

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte tca_obrazovanje@ampeu.hr.