Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru „How to involve learners in KA 1 projects in adult education?“

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (dalje u tekstu: Agencija) poziva vas na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom: How to involve learners in KA1 projects in adult education? Give learners mobility in AE a boost koji će se održati u Njemačkoj, Bergisch Gladbach, od 27. do 29. svibnja 2024. godine u organizaciji njemačke nacionalne Erasmus+ agencije (BIBB).

Prikaz zgrade u Berlinu i njemačke zastave
Unsplash

S obzirom na to da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski.

Ciljana skupina
Predstavnici organizacija za obrazovanje odraslih koji su zainteresirani za prijavu KA1 projekata. Seminar je namijenjen organizacijama koji su zainteresirane za prijavu KA1 mobilnosti (organizacija pošiljateljica i/ili organizacija primateljica).

Tema i ciljevi
Sudionici s manje mogućnosti vrlo su važna ciljna skupina za Ključnu aktivnost 1. Što sudionici mogu raditi tijekom svog boravka u Europi? U koje se institucije mogu slati? Zašto bi organizacije trebale slati sudionike s manje mogućnosti na mobilnost? Koja je korist za njih? Kako se ova prilika može proširiti i postati uspješna priča? Tijekom seminara će sudionici imati prilike dobiti odgovore na postavljena pitanja te razmijeniti vlastita iskustva s drugim sudionicima.

Očekivani rezultati seminara
Okupljanje različitih predstavnika organizacija kako bi se potaknulo uključivanje učenika s manje mogućnosti u ključne aktivnosti KA120 i KA122.

Broj sudionika
Na seminaru će sudjelovati oko 50 sudionika iz cijele Europe, a za sudionike iz Hrvatske rezervirana su najviše 2 mjesta.

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

Prijava
Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca na SALTO Platformi na koju je potrebno prethodno se registrirati.

Krajnji rok za prijavu na seminar je 15. siječnja 2024. godine.

Troškovi
Trošak smještaja i prehrane snosi Agencija organizator seminara, a putne troškove pokriva nacionalna Agencija.

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Poziv (poveznica na SALTO platformu)

Agenda programa.

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte tca_obrazovanje@ampeu.hr.