Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru Inclusion in Erasmus+ Mobility for VET schools

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva vas na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom Inclusion in Erasmus+ Mobility for VET schools targeting learners with fewer opportunities koji će se održati u Danskoj, Kopenhagen, od 27. do 30. svibnja 2024. godine u organizaciji danske nacionalne Erasmus+ agencije.

Kopenhagen. Šarena pročelja zgrada uz morski kanal plijene pažnju i daju do znanja da se radi o gradu na Baltiku. Ispred zgrada, uz šetnicu, u moru su privezane tri turističke i ribarske brodice.
Unsplash

S obzirom na to da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski.

Ciljana skupina
Predstavnici organizacija za strukovno obrazovanje i osposobljavanje koji rade s učenicima s manje mogućnosti.

Tema i ciljevi
Glavni cilj seminara je uspostavljanje novih kontakata i partnerstva između organizacija koje nude obrazovanje i osposobljavanje za učenike s manje mogućnosti. Fokus je na stvaranju prilika za mobilnosti za učenike, kao i za osoblje koje radi s ovom ciljanom skupinom. Navedeno uključuje učenike koji imaju poteškoća u pohađanju/završavanju redovnih programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja zbog invaliditeta, obrazovnih/kognitivnih, psiholoških izazova, socioekonomskih problema i zdravstvenih problema.

Očekivani rezultati seminara su:

 • Kontakt s potencijalnim partnerima
 • Stečena znanja o prednostima i izazovima mobilnosti za učenike s manje mogućnosti
 • Razvijanje projektnih ideja

Broj sudionika
Na seminaru će sudjelovati oko 40 sudionika iz cijele Europe, a za sudionike iz Hrvatske rezervirana su najviše 2 mjesta.

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

Prijava
Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem prijavnog obrasca na SALTO Platformi na koju je potrebno prethodno se registrirati.

Krajnji rok za prijavu na kontaktni seminar je 15. ožujka 2024. godine.

Troškovi
Trošak smještaja i prehrane snosi Agencija organizator seminara, a putne troškove pokriva nacionalna Agencija.

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Poziv (poveznica na SALTO Platformu)

Agenda programa

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte tca_obrazovanje@ampeu.hr