Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru “Inclusion in Higher Education – Adaptation of HEIs’ work processes”

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (dalje u tekstu: Agencija) poziva vas na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom: “Inclusion in Higher Education – Adaptation of HEIs’ work processes” koji će se održati u fizičkom obliku u Srbiji 8. srpnja 2022. godine u organizaciji srpske nacionalne Erasmus+ agencije (Fondacija Tempus).

S obzirom na to da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski.

Ciljana skupina

Seminar je namijenjen predstavnicima visokih učilišta, nositelja ECHE povelje, koji provode Erasmus+ KA1 projekte. Namijenjen je članovima ureda za međunarodnu suradnju, kao i članovima uprava visokih učilišta.

Ciljevi

Seminar će omogućiti sudionicima upoznavanje s različitim pristupima uključivanja s ciljem unaprjeđenja radnih procesa matičnih visokih učilišta na način koji će najbolje odgovarati potrebama definiranih ciljanih skupina osoba s manje mogućnosti. Seminar će promovirati primjere dobre prakse provedbe mjera uključivanja iz različitih zemalja.

Očekivani rezultati seminara su:

 • Prepoznavanje važnosti uključivanja u KA1 mobilnostima u visokom obrazovanju i prilagodba aktivnosti na matičnim visokim učilištima sudionika u skladu s programskim pravilima o uključivanju
 • Upoznavanje s obvezama koje donosi novo programsko razdoblje vezanih za uključivanje u KA1 projektima u visokom obrazovanju
 • Upoznavanje najboljih praksi uspostavljenih na visokim učilištima vezanih za prilagođavanje poziva za prijavu, podršku prije, tijekom i nakon mobilnosti, promotivne aktivnosti i dr.

Broj sudionika

Na seminaru će sudjelovati oko 60 sudionika iz cijele Europe, a za sudionike iz Hrvatske rezervirana su 3 mjesta.

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem Salto platforme na koju se potrebno prethodno registrirati. U slučaju poteškoća, upućujemo vas na smjernice Salto platforme „How can I apply?“.

Krajnji rok za prijavu na seminar je 15. lipnja 2022. godine.

Troškovi

Troškove obroka, kao i smještaja za dva noćenja snosi srpska nacionalna Erasmus+ agencija, a troškove prijevoza pokriva Agencija.

Više informacija možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte erasmus@ampeu.hr.