Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru: Inclusion in practice

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva vas na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom Inclusion in practice - Promoting mobility and partnerships for and with people with disabilities koji će se održati u Luksemburgu od 18. do 21. studenog 2024. godine u organizaciji nacionalne Erasmus+ agencije iz Luksemburga.

Pixabay

S obzirom na to da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski.

Ciljana skupina
Seminar je namijenjen predstavnicima organizacija iz cijele Europe koje se bave područjem obrazovanja odraslih, a konkretno rade s osobama s invaliditetom, a zainteresirane su za prijavu projekata mobilnosti KA1 i/ili za projekte malih partnerstva.

Ciljevi
Ovo događaje će pružiti priliku za susret s organizacijama zemlje domaćina koje će promovirati projekte koji mogu povećati sudjelovanje u projektima mobilnosti (prvenstveno povećati sudjelovanje osobe s manje mogućnosti). Sudionici će biti upoznati s programom Erasmus+ i mogućnostima mobilnosti (ciljevi, financiranje i sl.) Događanje će ujedno biti i prilika za traženje budućih partnerstava za projekte mobilnosti.

Očekivani rezultati seminara su:

 • Pronalazak inspiracije za nove mreže suradnje u projektima mobilnosti
 • Razvijanje partnerske suradnje s organizacijama za obrazovanje odraslih koje rade s osobama s invaliditetom
 • Stjecanje znanja tijekom studijskih posjeta, predavanja i međusobnih razmjena iskustava

Broj sudionika
Na seminaru će sudjelovati oko 40 sudionika, a za sudionike iz Hrvatske su rezervirana najviše 2 mjesta.

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

Prijava
Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem SALTO Platforme na koju je potrebno prethodno se registrirati.

Krajnji rok za prijavu na seminar je 13. svibnja 2024.

Troškovi
Troškove smještaja i hrane snosi nacionalna agencija koja je organizator seminara, a troškove prijevoza pokriva Agencija za mobilnost i programe EU.

Više informacija možete pronaći na poveznici:

Poziv (poveznica na SALTO Platformu)

Program događanja

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte tca_obrazovanje@ampeu.hr