Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru „Inclusion tool for better inclusion and diversity approach“

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva vas na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom „Inclusion tool for better inclusion and diversity approach“ koji će se održati u Slovačkoj, Bratislava, od 13. do 15. studenog 2024. godine u organizaciji slovačke nacionalne Erasmus+ agencije.

Bratislava, Slovačka

S obzirom na to da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski.

Ciljevi i ciljana skupina
Glavni cilj ovog seminara je okupiti prijavitelje i korisnike u sektorima obrazovanja odraslih, odgoja i općeg obrazovanja i strukovnog obrazovanja kako bi se predstavio alat za samoprocjenu prioriteta uključivanja i raznolikosti. Sudionicima će se predstaviti rješenja za poboljšanje inkluzije u KA1 projektima. Ovaj seminar će pomoći prijaviteljima da pripreme kvalitetan projekt koji tematizira ovaj prioritet te im pružiti znanja kako poboljšati inkluzivni pristup u vlastitim organizacijama. Dio seminara će biti posvećen i predstavljanju primjera dobrih praksi.

Očekivani rezultati seminara

 • Poboljšanje uključivosti i raznolikosti u E+ projektima
 • Povećanje uključenosti sudionika s manje mogućnosti u program
 • Dijeljenje primjera dobre prakse
 • Umrežavanje

Broj sudionika
Na seminaru će sudjelovati oko 50 sudionika iz cijele Europe, a za sudionike iz Hrvatske su rezervirana najviše 2 mjesta (1 za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i 1 za područje obrazovanja odraslih).

Prijava
Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem SALTO Platforme na koju je potrebno prethodno se registrirati.

Krajnji rok za prijavu na seminar je 31. svibnja 2024.

Troškovi
Troškove smještaja i hrane snosi nacionalna agencija koja je organizator seminara, a troškove prijevoza pokriva Agencija za mobilnost i programe EU.

Više informacija možete pronaći na poveznici:
Poziv (poveznica na SALTO Platformu)
Program događanja

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte tca_obrazovanje@ampeu.hr